ATAk / CIVTAK – ako pridať mapy?

Keďže bez kvalitných máp by bola táto aplikácia nepoužiteľná, napísal som stručný návod ako na to. Na úvod ta najjednoduchšia a najrýchlejšia možnosť – pridanie online máp. Stiahnite si z GitHub ZIP súbor s údajmi o mapových zdrojoch (zelené tlačidlo CODE, potom download ZIP). Následne vyberiete z hlavného menu voľbu Import manager. Otvorí sa tabuľka, kde vyberiete Local SD a následné označíte stiahnutý súbor, ktorý dáte importovať. To je všetko, online mapy máte v ATAKu. Môžete si ich vybrať v menu Imagery (Maps).

Postup pri importe online máp

Druhou a praktickejšou možnosťou je generovanie offline máp pomocou aplikácie MOBAC. Stiahnutý archív rozbaľte na disku – aplikácia funguje bez inštalácie. Orientácia v MOBAC je veľmi jednoduchá. V ľavom hornom okienku (Map Source) je zoznam mapových zdrojov importovaných v MOBAC (jeho rozšírenie je možné, ale nebudeme sa tu ním zaoberať). Po výbere nami preferovaného zdroja sa v hlavnej časti obrazovky zobrazí mapa.

V druhom kroku je potrebné vybrať výsek mapy, ktorú si chceme stiahnuť ako offline. Urobíme to v mape klasicky pravým tlačidlom a myšou vyberieme požadovanú oblasť (ostane červená). V okienku pod mapovými zdrojmi, je tabuľka Zoom Levels, kde je potrebné zaškrtnúť o aké priblíženia mapy máte záujem. Aktuálny zoom je zobrazený na mape vľavo hore. Zoberte v úvahu, že čím väčšia plocha a čím väčší zoom, tým viac dlaždíc bude musieť byť generovaných – to znamená viac času a väčší objem finálneho súboru. O počte dlaždíc vás program informuje (napr. 121 tiles).

Tretím krokom je vytvorenie atlasu, na to slúži tabuľka Atlas Content. Stisnutím tlačidla NEW otvoríte dialógové okno, kde zadáte meno mapy a vyberiete si typ atlasu. Pre aplikáciu ATAK to je formát: OsmdroidSQLite. Potvrdíte tlačidlom OK a vytvorí sa atlas so zadaným menom (fialová zemeguľa). Stisnutím tlačidla Add selection pridáte vyššie vybrané zoom vrstvy. Tie sa zobrazia pod atlasom v skupine Layer ako jednotlivé vrstvy.

Posledný krok je samotné vygenerovanie atlasu tlačidlom Create Atlas. Chvíľu počkáte kym sa vygenerujú jednotlivé dlaždice a vytvorí sa atlas. Potom už iba tento súbor skopírujete do vášho zariadenia na miesto atak/imagery/mobile/mapsources.

Prostredie aplikácie MOBAC

ATAK zobrazí alebo ponúkne na výber konkrétnu mapu, len pokiaľ sa v danej oblasti nachádzate (vycentrovaná na displeji) a ak je nastavený aj konkrétny zoom. V menu Imagery / Maps (podľa preferencií v nastaveniach) si viete prepnúť či budú ponúknuté len offline mapy alebo všetky. V zozname sa však budú nachádzať vždy len dostupné mapy pre vycentrovanú oblasť.

Comments

comments