Kurz – Príprava bojového plánu 28.-29. október 2016

Pozývame všetkých priaznivcov MilSimu na kurz – Príprava bojového plánu, ktorý sa uskutoční 28.-29. októbra neďaleko Kežmarku v priestoroch bývalého vojenské výcvikového priestoru Levočské vrchy. Kurz začína v piatok o 18:00. Bližšie informácie o mieste stretnutia budú poskytnuté registrovaným účastníkom v dostatočnom predstihu.

Všetko bude prebiehať pod vedením inštruktora z radov OSSR, ktorý má dlhoročné skúsenosti z danej oblasti. Takisto viedol už naše kurzy Warrior Basic.

Kurz bude vedený ako simulovaná operácia. Jej jednotlivé časti budú rozpracované formou teoretickej a praktickej prípravy a následne precvičené v praxi. Takto bude postupne ukázaný celý priebeh tvorby bojového plánu. Účastníci kurzu si tak osvoja postup plánovania a prípravy so všetkým čo k tomu patrí (od prieskumu, až po samotnú akciu).

Kurz sa uskutoční za každého počasia a nocľah bude v teréne, je preto dôležité si so sebou priniesť potrebné vybavenie. Počet miest na kurze je limitovaný, preto posielajte prosím prihlášky včas. Pri zvýšenom počte uchádzačov dostanú prednosť účastníci kurzov Warrior Basic.  Cena kurzu je vo výške 5€ na osobu.

Vyplnený registračný formulár posielajte na našu e-mailovú adresu info@milsim-portal.sk, takisto tam môžete smerovať akékoľvek doplňujúce otázky ohľadom kurzu.

prihlaska-bojovy-plan

Comments

comments