Operation: NOMAD Pohľad prieskumného tímu Alfa na +24hod mil-sim akciu

2019, východ Slovenska

Naše zoskupenie bolo nasadené do operácie Nomad do úlohy prieskumného družstva Alfa. O sile troch operátorov (veliteľ, medik/radista, strelec) sme vysadení na južnej hranici operačnej oblasti (OA). Zahajujeme postup severne, s cieľom dosiahnuť oblasť kontrolných bodov. Približne po hodine sa pohybujeme v okolí bodu 4, kde nahlasujeme vhodné oporné postavenia zvyšným jednotkám.

Pokračovať na Operation: NOMAD Pohľad prieskumného tímu Alfa na +24hod mil-sim akciu

Nomad, pohľad veliteľa Červenej strany

V tomto reporte sa pokúsim chronologicky zrekapitulovať činnosť armády Novej Javoriny, pracovne nazvanou červenou stranou. Takto dostane modrá strana možnosť pochopiť niektoré naše kroky a tí, ktorí sa nezúčastnili si môžu urobiť obraz o tom, ako to na akcii vyzeralo.

Cieľ červenej strany

Našim cieľom bolo udržať naše obranné postavenie v oblasti Lieskovca až do príchodu hlavných síl, ktoré mali z danej oblasti začať s útokom na modrú stranu. Hlavné sily mali doraziť v nedeľu o 12:00 hod. Zóna obrany bola rozdelená na dve oblasti, v ktorých boli na významných miestach vybudované oporné body (symbolizovala ich vlajočka).

Pokračovať na Nomad, pohľad veliteľa Červenej strany

Operation: NOMAD

Pozývame všetkých priaznivcov MilSimu na akciu s názvom Operation: Nomad, ktorá sa uskutoční v dňoch 1. – 2. júna 2019 v blízkosti mesta Poprad. Jedná sa o poslednú akciu z príbehovej línie, ktoré sa odohrávajú v republike Nová Javorina. Začiatok akcie je v sobotu 1.6. o 9:00 a ukončenie v nedeľu 2.6. o 12:00. Akciu organizuje občianske združenie Združenie Military Klubov (ZMK).

Cieľ

Cieľ operácie Nomád je jednoduchý – je potrebné zabezpečiť pravé krídlo nášho postavenia, zabrániť výpadom a prípadnému pokusu o odrezanie tankovej brigády. Operácia bude vykonaná v dvoch fázach. V prvej fáze zabezpečíme predsunutú líniu a pripravíme pozície pre druhú fázu, pri ktorej zároveň vykonáme prieskum bojom. Na základe dosiahnutia úspechu v prvej fáze začne druhá fáza a to útok na vytipované ciele v tyle nepriateľa a následné obsadenie horskej magistrály, aby sa zabránilo jej využitiu nepriateľom. Na splnenie úloh je vyčlenená 3. rota horskej pechoty. Pre-Scenario, ktoré vás uvedie do aktuálnych udalosti v konflikte nájdete v predchádzajúcom článku Vojna v Novej Javorine.

Čo môžete očakávať?

-nádych reality v rámci možnosti MilSimu
-úlohy zadané formou OPORDU, informácie vopred v podobe WARNO, velenie na viacerých úrovniach
-namiesto respawnu bude použitý medic systém
-samostatnosť a flexibilita, je na vás akú cestu si vyberiete na splnenie úlohy
-dostatok času na prípravu plánu a jednotky na zadanú úlohu (nebude sa striedať úloha za úlohou s krátkym časovým limitom)
-možnosť využiť rozmerný herný priestor pre realizáciu vašich zámerov
-maximálna možnosť realizácie a zdokonaľovania sa

Čo od vás očakáva organizátor?

-schopnosť operovať v teréne 24+ hodín bez zázemia (žiaden postavený stan na „základni“)
-dostatočnú mieru samostatnosti
-schopnosť vychutnať si skutočný MilSim

3. rota horskej pechoty

Jednotky Tatranskej armády budú pozostávať z poľného veliteľstva a štábu, troch pechotných družstiev a prieskumného tímu. Do pechotných družstiev sa môžu hlásiť jednotlivci ako aj početnejšie tímy.

K prieskumnému tímu budeme uprednostňovať účastníkov predošlých akcií, nakoľko na túto jednotku budú kladené vyššie nároky. Podmienkou je, aby všetci členovia patrili k jednému tímu a aby uviedli v poznámke k registrácií, že sa uchádzajú o tento post.

Kto má záujem o velenie družstva nech to uvedie do poznámky k registrácií. Velitelia budú vybraný organizátorom.

Je možné sa prihlásiť aj ako hlavné velenie operácie, ktoré má za úlohu veliť a riadiť celú operáciu a na ich pleciach bude spočívať jej úspech alebo neúspech. Taktiež je treba to uviesť v poznámke pri registrácií. HQ bude vybrané organizátorom.

Požiadavky

Požadovaná výbava jednotlivca je taká, aby bol schopný stráviť v teréne s všetkým vybavením viac ako 24h vrátane noci. V prípade núdze je možné doplnenie vody či zdravotníckeho vybavenia a pomoci.

Všetky potrebné informácie budú poskytnuté na vyžiadanie záujemcom o účasť na operácii. Prihláseným účastníkom budú zaslané potrebné informácie s dostatočným predstihom. Organizátor na mieste zabezpečí mapy operačného priestoru.

Na rozdiel od predchádzajúcich akcií Mustang a Red Moon bude operácia Nomád vhodná aj pre tých, ktorý by si radi vyskúšali MilSimovú akciu. Pozor, nejedná sa však o klasickú airsoftovú akciu, pre hráčov naháňajúcich sa za „Killmi“.

Registrácia

Registrácia je možná len vyplnením registračného formuláru. Ako platnú akceptujeme len registráciu s uhradeným štartovným poplatkom vo výške 5€. Počet hráčov je obmedzený a po naplnení limitu bude registrácia zastavená. Je možné sa registrovať len za stranu Tatranskej armády, armáda novej Javoriny bude pozostávať z členov ZMK.

Pravidlá

Dress code – ako je už na našich akciách zvykom, z našej strany účastníkov limitujeme len minimálne. Vyžaduje sa poľná maskovacia uniforma a zakazuje sa čiapka so šiltom, ktorá je vyhradená pre armádu Novej Javoriny. Pre tento prístup sme sa rozhodli preto, lebo počet hráčov na akcii je limitovaný a predpokladáme, že každý bude mať o polohe a výzore svojich druhov predstavu. Dáva to pocit väčšej reálnosti, keď je treba na odlíšenie nepriateľa trochu viac pozornosti. Všetci máme radi svoj gear a preto nemáme srdce prikazovať časti hráčov, aby ho nechali doma :)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Vojna v novej javorine!

Pohár trpezlivosti už pretiekol a Nová Javorina vyhlásila vojnu Tatranskej republike! Neprešiel dlhý čas od kedy utíchli zbrane v poslednom konflikte a opäť rozhorel oheň vojny!

Novej Javorine už došla trpezlivosť, keďže rastúce provokácie už dosiahli neúnosnej miery. Veď nie je to tak dávno, čo vtrhli na naše územie špeciálne sily Tatranskej republiky a zaútočili na tábor čiernej ruky. Áno, je pravda, že uniesli ich ministra, ale mali predsa kontaktovať naše policajné orgány, ktoré by zasiahli.

Minister Tatranskej republiky v rukách teroristov z Čiernej ruky

Poslednou kvapkou však bol posledný útok, ktorý viedla Tatranská republika. Koncom jari minulého roka zaútočili na naše jednotky priamo na území Novej Javoriny. Toto už nebola provokácia, ale priamy útok na suverenitu krajiny. Preto netrvalo dlho a Nová Javorina vyhlásila vojnový stav Tatranskej republike. Napriek svojej zdecimovanej ekonomike a nepripravenej armáde sa rozhodla nenechať si behať po svojej zemi cudzie armády, ktoré útočia a zabíjajú jej občanov.

Patrola Tatranskej republiky pri oddychu pred útokom v Novej Javorine

Zo začiatku sa zdalo, že vojnový stav ostane len pri formálnom vyhlásení a pri lokálnych pohraničných incidentoch. Tatranská republika sa však dokázala pripraviť a vyslala do Novej javoriny jednu obrnenú brigádu a pechotný pluk. Útok obrnencov samozrejme chabo vyzbrojených obrancov zaskočil a tak sa podarilo jediným razantným útokom preniknúť do hĺbky obrany. Útočným jednotkám však došiel dych a narazili na dobre pripravenú obranu nepriateľa. Tak generalita Tatranskej republiky využila situáciu na doplnenie jednotiek a stabilizáciu fronty. Príslušníci pešieho pluku momentálne stabilizujú tylový priestor a svoje pravé krídlo, na ktoré začal tlačiť nepriateľ. V najbližších dňoch budú musieť tento problém vyriešiť, aby nehrozilo odrezanie útočného čela.

Aktuálna situácia na fronte

Dianie na fronte budeme priebežne sledovať a o novinkách priebežne informovať. Všetko nasvedčuje tomu, že Tatranská republika zase povolá svoje špeciálne jednotky, ktoré budú musieť tvrdo vybojovať víťazstvo! Nesmú však podceniť bojovníkov Novej Javoriny, ktorý napriek menšiemu počtu a slabšiemu vybaveniu dokážu skvelo využívať miestny priestor a v poslednej dobe získali aj značné bojové skúsenosti.

RISE TO POWER KAPITOLA 3. – BEH PO MEDAILU CTI

BLUE VALLEY 8 RISE TO POWER 29.8. – 1.9. 2018

Snažil som sa to skontaktovať s DELTOU-2, bez odpovede, pribehol som k chalanom z GOLFu, mali na ponáhlo a potrebovali sa stiahnuť, poďakoval som sa im za pomoc a začal som utekať do Nangharu. Zvyšok mojej čaty sa tam akurát rozmiestňoval do obranných pozícií, Pokračovať na RISE TO POWER KAPITOLA 3. – BEH PO MEDAILU CTI

RISE TO POWER KAPITOLA 2. – PASCA

BLUE VALLEY 8 RISE TO POWER 29.8. – 1.9. 2018

300400AAUG18 – Väčšinu noci a rána som presedel na HQ zamotaný v mojich myšlienkach a v termofólií, pretože ja debil som si odložil mikinu niekomu do ruksaku a zabudol som, že komu. Neustále som premýšľal o tej spackanej misii s EOD, analyzoval som všetky chyby, vrátane mojich, bol som rozhodnutý chlapov zj%bať Pokračovať na RISE TO POWER KAPITOLA 2. – PASCA

RISE TO POWER KAPITOLA 1. – CHAOS

BLUE VALLEY 8 RISE TO POWER 29.8. – 1.9. 2018

ÚVOD

Od posledného nasadenia v Modrom Údolí ubehol pomaly rok, a čas odchodu späť sa mi znova blížil. Posledné mesiace boli vyplnené streleckými, taktickými a operačno-plánovacími výcvikmi, študovaním máp a plastických stolov, spravodajskou prípravou bojiska a opakovaným čítaním Operačného rozkazu, ktorý som už aj tak vedel celý naspamäť. Nervozita stúpala, Pokračovať na RISE TO POWER KAPITOLA 1. – CHAOS