Report: Operation Geardo

Na konci marca pripravil milsim-portál v spolupráci s tímom 2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted pre skupinu MILSIM nadšencov kurz Bojovej prieskumnej hliadky (BPsH), ako súčasť ich prípravy na jednu airsoftovú akciu v Českej republike.

Kurz bol rozdelený na štyri časti, na teoretickú prípravu, plánovanie vlastných operácií, vykonanie nočného prieskumu a dennú prieskumnú bojovú hliadku. V prvej časti museli účastníci absolvovať náročnú niekoľkohodinovú prednášku zameranú na základy rádio komunikácie, zabezpečenia rádiového spojenia voči odpočúvaniu, podávaní hlásení, šifrovania, pohybu po bojisku, reakciu na kontakt s nepriateľom a základy prieskumu ako takého. Ako bonus im bola prednesená ešte jedna prednáška o plánovacom procese malých taktických jednotiek (TLP).

V druhej časti bol skupine vydaný Operačný rozkaz (OPORD) v ktorom sa dozvedeli svoju misiu. 

Následne začali účastníci na základe OPORDu plánovať vykonanie misie, mohli pri tom využiť všetky prostriedky ktoré mali k dispozícii. Úlohou skupiny ktorá dostala volací znak Lizzard-12 bolo vykonať nočný prieskum troch objektov, objektu DIAĽNICA, objektu POĽOVNÍK, objektu BRALO a pochodovej osi HRUBÁ HNEDÁ ČIARA. Ako jednotka sa museli zorientovať v neznámom teréne, navrhnúť si vlastné prechodové body, vzdialenosti, azimuty, prestávky, časový harmonogram a celkový postup akým budú vykonávať misiu a ako dosiahnu požadovaného konečného stavu. Plánovanie misie a príprava skupine zabrala skoro tri hodiny, na jej konci museli svoju misiu, nazvanú operácia GEARDO, odprednášať cez Power-Pointovú prezentáciu a simulovať krok po kroku na improvizovanom plastickom stole. Túto úlohu sa im podarilo splniť na výbornú.

V tretej časti čakal skupinu dlhý pochod v neznámom náročnom teréne, s 20 kg skupinového vybavenia a zbraní ktoré vyfasovali, a prieskum určených objektov, všetko sa to dialo v neskorých nočných hodinách a svietiť si mohli len v najnutnejších prípadoch tlmeným červeným svetlom. Ako jednotka sa museli najprv skryto presunúť cez obývanú oblasť do lesa, z ktorého na určenej trase najprv detailne preskúmali objekt DIAĽNICA a objekt TUNEL, ktorý dostali ako doplnkovú úlohu. Následne sa presunuli k objektu POĽOVNÍK a objektu BRALO, z ktorého museli podať kódovanú správu KLADIVU-24 a SITREP nadriadenému SPARTAN-01. Najťažšou časťou nočného prieskumu bol určite návrat späť na základňu. Skupina musela postupovať strmím svahom v temnom lese a k tomu im cestu zatarasovali spadnuté stromy, na niektorých účastníkoch sa už začala prejavovať aj únava, ale nakoniec sa všetkým podarilo v zdraví sa vrátiť späť.

Po štyroch hodinách spánku sa skupina musela pripraviť na tú najnáročnejšiu úlohu a to vyhľadať a zničiť nepriateľa ktorý sa presúval po HRUBEJ HNEDEJ ČIARE smerom k objektu POĽOVNÍK. Pri plánovaní svojej dennej misie vychádzali z toho čo zistili počas nočného prieskumu a z FRAGA ktorým im vydal nadriadený. OPFOR im robila trojčlenná skupina ČERVENÝCH, bratia Hassanovci a jeden šialený guľometčík. Skupina sa počas bojovej hliadky dostala 2x do prepadu, musela odolávať zadymovaniu, ťažkej guľometnej a granátometnej paľbe nepriateľa, ktorý bol vo výhodných pozíciách na strmých svahoch. Pri prepadoch mala skupina aj nejaké straty, ale zakaždým sa jej podarilo ČERVENÉHO zlikvidovať do posledného muža vďaka útokom z boku.

,,Ako organizátori tohto kurzu musíme hodnotiť výkon jednotky Lizzard-12 pozitívne. Samozrejme mali aj nejaké nedostatky, ale nikto nie je perfektný.

Niečo takéto robili v podstate prvý krát v živote, napriek tomu že hrávajú airsoft už niekoľko rokov. Týmto by sme sa všetkým chceli poďakovať za účasť na kurze. Dúfame, že sa Vám to páčilo a že ste sa naučili kopu nových vecí ktoré v airsofte/Milsime využijete a hlavne aby Vám pomohli na akcií na ktorú sa pripravujete. Taktiež chceme poďakovať všetkým ktorý nám pomohli s prípravou tohto tréningu, bez Vás by to nešlo, takže ešte raz ďakujem a SEMPER FI!“

2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted

Recenzia od účastníka: veliteľa jednotky Lizzard-12

,,Cez víkend som sa zúčastnil kurzu bojovej prieskumnej hliadky pod záštitou milsim-portálu a tímu 2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted. Na kurz som sa veľmi tešil, pretože som už dlhšie zbieral informácie ohľadom prieskumu v neznámom teréne. Tým pádom som mal iba teoretické znalosti ako by to asi malo vyzerať. Prvý deň kurzu začal prednáškou, bola to tá najkľudnejšia časť kurzu a priznám sa, že väčšina vecí bola pre mňa nových. Na prednáške som si najviac cenil informácií ktoré mi boli poskytnuté mimo prezentácie. Myslím tým doplnkové informácie typu, prečo to tak funguje, aký dôvod je na vykonanie daného úkonu, atď. Pre mňa ako Mil-Sim nadšenca to bolo veľmi poučné a veľa vecí sa mi vyjasnilo.

Po skončení prednášky nasledoval briefing ohľadom misie, ktorú sme mali vykonať ešte v tú noc. Bol nám odprezentovaný OPORD a oboznámili sme sa so všetkými podrobnosťami ohľadom misie. Následne na to, prišlo k postupnému plánovaniu vykonania misie. Ako prvé sme museli preštudovať zadanie misie a nájsť na mape záujmové oblasti. Po tomto úkone sme si prešli poradie cieľových bodov a určili si na mape zastávky. Ďalším naším krokom bolo definovanie času zahájenia misie, času prechodu jednotlivých cieľových objektov a samozrejme času ukončenia misie. Ostávalo nám už iba rozdeliť úlohy jednotlivým členom jednotky (boli sme 4 -ja) a naučiť sa volacie znaky a miesta kde je treba hlásiť na velenie dosiahnuté body a preskúmané oblasti. Doplnkovou úlohou bolo niesť extra guľomet s nábojmi, sadu bateriek a dve rádiostaníce. Vzhľadom na to že sme boli iba štyria a každý musel mať vlastnú zbraň a niesť ešte veci naviac (mimo svojej výstroje), bola to výzva.

Keď bolo plánovanie už na konci vytvorili sme krátku prezentáciu kde sme predstavili veleniu náš plán misie, dopadli sme na výbornú (asi máme všetci talent :D).

Následne sme sa začali pripravovať na splnenie misie, okrem štandardnej výstroje zobrať extra teplé oblečenie a náhradné batérie (tých nie je nikdy dosť). Vzhľadom na to, že to bol pre nás všetkých prvý prieskumný tréning, nebrali sme si žiadnu muníciu (BB-čka) a nikto z nás nemal baterku v zbrani a ani plyn. Tréning bol čisto iba o sústredení sa na to čo máme robiť a kde sa máme dostať. Vonku sa zotmelo a mi sme boli pripravený vyraziť na akciu, ešte sme vyriešili problémy s komunikáciu a vyrazili sme.

Prvý šiel pátrač s nočným videním, za ním druhý pátrač, veliteľ a guľometčík. Prvý dvaja pátrači sa držali vpredu, ich úlohou bolo nájsť čo najkratšiu a najbezpečnejšiu trasu k stanovenému bodu. Našou prvou úlohou bolo dostať sa k mostu nazvaného OBJ DIAĽNICA a preskúmať ho. Most sa nachádzal hneď za dedinou, s krycím názovom OBJ MLADOSŤ. Prejsť nepozorovane cez dedinu nám trvalo asi 20 minút. Dostať sa k mostu nám trvalo ďalších 30 minút. Pátrači preskúmali most a celá jednotka sa presunula k ďalšiemu bodu. Po zahlásení veleniu dosiahnutého bodu, sme obdržali doplnkovú úlohu preskúmať tunel nachádzajúci sa 100 m juho-východne od mostu. Presun k danému mostu nám trval približne 20 minút. Dĺžku tunela sme odhadli na 500 m. Po preskúmaní tunelu, sme si v bezpečnej vzdialenosti urobili zastávku na určenie alternatívnej trasy k ďalšiemu záujmovému bodu. Od tohto okamihu sa naša cesta uberala cez hornatú oblasť, ktorá nám poskytovala dostatočné krytie. Po prejdení hornatou oblasťou sme sa dostali k ďalšiemu záujmovému bodu OBJ POĽOVNÍK Po krátkom pozorovaní daného bodu sme usúdili že je oblasť bez známky nepriateľa a prekontrolovali sme celú oblasť. Presunuli sme sa k ďalšiemu objektu BRALO. OBJ BRALO bol postavený na najvyššom kopci v okolí (826 m.n.) a z tohto bodu sme zahlásili veleniu kódovanú správu o preskúmaných bodoch a ukončenie plnenia úloh. Z tohto bodu sme sa presunuli k dedine kde sme mali ďalší záchytný bod. Tu naša misia skončila.“

,,Deň druhý bol obohatený o nácvik prieskumu aj so simulovaným kontaktom s nepriateľom. Úlohy a presuny boli zjednodušené, išlo hlavne o nácvik kontaktu s nepriateľom. Dostali sme čas na prípravu, zatiaľ čo na nás nepriateľ chystal prepad. Akonáhle sme boli všetci pripravený, zahlásil som veleniu Pohotovosť k plneniu úloh. Vzápätí sme dostali odpoveď aby sme zahájili presun. Vydali sme sa rovnakou trasou ako deň predtým. Cez dedinu sme prešli ako civilisti (kvôli bezpečnosti). Na konci dediny sme sa začali formovať a zahlásil som prvý prechodový bod do vysielačky. Potupovali sme po nespevnenej ceste, na jednej strane cesty bol strmý kopec a na druhej zase strmý spád. Bola to dosť riskantná trasa. Náš prvý kontakt prišiel hneď za zákrutou v najstrmšom svahu. Prvý pátrač zahlásil „KONTAKT!“ a na to sa spustila paľba z nepriateľského guľometu. Prvý pátrač to schytal, druhý zahájil kryciu paľbu. Ja som s ďalším členom prieskumu vykonal obchvat po ľavej strane a zneškodnili guľomet. V tom priletel granát a zneškodnil člena ktorý ma kryl. Zostal som sám, nikto sa mi neozýval vo vysielačke. V tom som zbadal nepriateľa ktorý sa kryl za stromom a sledoval cestu. Nepriateľ bol zneškodnený rýchlou dvoj ranou. V momente k nemu pribehol medik aby ho ošetril, urobil veľkú chybu. Medik bol taktiež zneškodnený. Z prvého simulovaného stretu vyšla prieskumná jednotka víťazne avšak mala 75% straty. Po skončení prepadu sme si prešli kladné aj záporné stránky nášho konania a dohodli sme sa s protivníkmi, že si vyskúšame rovnakú modelovú situáciu a budeme sa snažiť odstrániť chyby, ktorých sme sa dopustili v prvom strete. Pokračovali sme teda ďalej v prieskume oblasti v plnom počte a skenovali okolo. Zväčšili sme rozstupy aby sme nepriateľovi sťažili zneškodniť nás naraz. Po zhruba 300 m za pravotočivou zákrutou v strmom svahu pokrytom krovím sa znova ozval rachot guľometu a prvý pátrač nám oznámil „KONTAKT!“. Prvý a druhý pátrač sa presunuli do krytov a zahájili paľbu z cesty do svahu. Ja s mojím zástupcom sme znova spravili obchvat a rozmiestnili sa do línie. Najbližšie k našej línii bol nepriateľský guľometčík a za ním asi 15 metrov sa krčil nepriateľský strelec. Zasiahol som vzdialenejšieho nepriateľa, pričom približne v tom istom okamihu môj zástupca zasiahol nepriateľského guľometčíka. Taktiež pátrači zasiahli jedného strelca avšak utrpeli straty, jeden pátrač bol zasiahnutý. Zo stávajúcimi členmi prieskumu sme prepátrali danú oblasť a vrátili sme sa k padlým nepriateľom aby sme si prešli celú situáciu ešte raz a prebrali chyby.“

Záver:
,,Celý kurz hodnotím kladne, pre mňa osobne to bola dobrá skúsenosť a nevadil mi nočný prieskum. Šlo mi hlavne o rádio-komunikáciu, orientáciu na mape v sťažených podmienkach a presuny v nebezpečných oblastiach. Rád by som si túto trasu prešiel ešte raz aj s nočným videním. Hádam nabudúce :D „

Comments

comments