Operation: NOMAD

Pozývame všetkých priaznivcov MilSimu na akciu s názvom Operation: Nomad, ktorá sa uskutoční v dňoch 1. – 2. júna 2019 v blízkosti mesta Poprad. Jedná sa o poslednú akciu z príbehovej línie, ktoré sa odohrávajú v republike Nová Javorina. Začiatok akcie je v sobotu 1.6. o 9:00 a ukončenie v nedeľu 2.6. o 12:00. Akciu organizuje občianske združenie Združenie Military Klubov (ZMK).

Cieľ

Cieľ operácie Nomád je jednoduchý – je potrebné zabezpečiť pravé krídlo nášho postavenia, zabrániť výpadom a prípadnému pokusu o odrezanie tankovej brigády. Operácia bude vykonaná v dvoch fázach. V prvej fáze zabezpečíme predsunutú líniu a pripravíme pozície pre druhú fázu, pri ktorej zároveň vykonáme prieskum bojom. Na základe dosiahnutia úspechu v prvej fáze začne druhá fáza a to útok na vytipované ciele v tyle nepriateľa a následné obsadenie horskej magistrály, aby sa zabránilo jej využitiu nepriateľom. Na splnenie úloh je vyčlenená 3. rota horskej pechoty. Pre-Scenario, ktoré vás uvedie do aktuálnych udalosti v konflikte nájdete v predchádzajúcom článku Vojna v Novej Javorine.

Čo môžete očakávať?

-nádych reality v rámci možnosti MilSimu
-úlohy zadané formou OPORDU, informácie vopred v podobe WARNO, velenie na viacerých úrovniach
-namiesto respawnu bude použitý medic systém
-samostatnosť a flexibilita, je na vás akú cestu si vyberiete na splnenie úlohy
-dostatok času na prípravu plánu a jednotky na zadanú úlohu (nebude sa striedať úloha za úlohou s krátkym časovým limitom)
-možnosť využiť rozmerný herný priestor pre realizáciu vašich zámerov
-maximálna možnosť realizácie a zdokonaľovania sa

Čo od vás očakáva organizátor?

-schopnosť operovať v teréne 24+ hodín bez zázemia (žiaden postavený stan na „základni“)
-dostatočnú mieru samostatnosti
-schopnosť vychutnať si skutočný MilSim

3. rota horskej pechoty

Jednotky Tatranskej armády budú pozostávať z poľného veliteľstva a štábu, troch pechotných družstiev a prieskumného tímu. Do pechotných družstiev sa môžu hlásiť jednotlivci ako aj početnejšie tímy.

K prieskumnému tímu budeme uprednostňovať účastníkov predošlých akcií, nakoľko na túto jednotku budú kladené vyššie nároky. Podmienkou je, aby všetci členovia patrili k jednému tímu a aby uviedli v poznámke k registrácií, že sa uchádzajú o tento post.

Kto má záujem o velenie družstva nech to uvedie do poznámky k registrácií. Velitelia budú vybraný organizátorom.

Je možné sa prihlásiť aj ako hlavné velenie operácie, ktoré má za úlohu veliť a riadiť celú operáciu a na ich pleciach bude spočívať jej úspech alebo neúspech. Taktiež je treba to uviesť v poznámke pri registrácií. HQ bude vybrané organizátorom.

Požiadavky

Požadovaná výbava jednotlivca je taká, aby bol schopný stráviť v teréne s všetkým vybavením viac ako 24h vrátane noci. V prípade núdze je možné doplnenie vody či zdravotníckeho vybavenia a pomoci.

Všetky potrebné informácie budú poskytnuté na vyžiadanie záujemcom o účasť na operácii. Prihláseným účastníkom budú zaslané potrebné informácie s dostatočným predstihom. Organizátor na mieste zabezpečí mapy operačného priestoru.

Na rozdiel od predchádzajúcich akcií Mustang a Red Moon bude operácia Nomád vhodná aj pre tých, ktorý by si radi vyskúšali MilSimovú akciu. Pozor, nejedná sa však o klasickú airsoftovú akciu, pre hráčov naháňajúcich sa za „Killmi“.

Registrácia

Registrácia je možná len vyplnením registračného formuláru. Ako platnú akceptujeme len registráciu s uhradeným štartovným poplatkom vo výške 5€. Počet hráčov je obmedzený a po naplnení limitu bude registrácia zastavená. Je možné sa registrovať len za stranu Tatranskej armády, armáda novej Javoriny bude pozostávať z členov ZMK.

Pravidlá

Dress code – ako je už na našich akciách zvykom, z našej strany účastníkov limitujeme len minimálne. Vyžaduje sa poľná maskovacia uniforma a zakazuje sa čiapka so šiltom, ktorá je vyhradená pre armádu Novej Javoriny. Pre tento prístup sme sa rozhodli preto, lebo počet hráčov na akcii je limitovaný a predpokladáme, že každý bude mať o polohe a výzore svojich druhov predstavu. Dáva to pocit väčšej reálnosti, keď je treba na odlíšenie nepriateľa trochu viac pozornosti. Všetci máme radi svoj gear a preto nemáme srdce prikazovať časti hráčov, aby ho nechali doma :)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Comments

comments