Pohľad z vnútra

Dnes chcem ukázať našim čitateľom pohľad z vnútra činnosti MilSim klubu Die Erste Kompanie, kde pôsobím ako člen od jeho vzniku v roku 2016.  Nejedná sa o žiaden univerzálny návod, ako robiť takú či onakú vec, ani netvrdíme, že sa to nedá robiť inak alebo lepšie. Toto má byť iba zaujímave čítanie pre začínajúce tímy, ktorým môže poslúžiť ako inšpirácia. 

Na začiatku je vždy chuť vypadnúť vonku s partiou. Pokiaľ nie je v dohľade nejaká zaujímavá akcia, kurz  alebo spoločný tréning, tak sa poväčšine rozhodneme si spraviť tréning vlastný – výlučne pre nás. Tak tomu bolo aj naposledy. Už dlhšie sme rozmýšľali v rámci tréningu zájsť niekam do neznámeho prostredia, kde to vôbec nepoznáme. Cieľom bolo precvičiť si v cudzom priestore našu bežnú činnosť – hĺbkový prieskum v tyle nepriateľa. Na to sme mali dve voľné nedele.

  1. týždeň:

V prvom týždni bol od fiktívneho HQ (vyšší stupeň velenia) vydaný operačný rozkaz – OPORD. Tento dokument vypracuje člen tímu, ktorý je poverený prípravou tréningu. V ňom sa nachádzajú všetky potrebné informácie o plánovanej misii – čase konania, plánovanej úlohe a podobne. Na základe týchto informácií vieme čo a kde sa bude diať, našou ďalšou úlohou je si pripraviť plán, ako misiu vykonať. Tá znela nasledovne – pred plánovanou sabotážou preskúmať daný objekt a miesto nasadenia tak, aby bolo možné na základe zistených poznatkov vyhodnotiť možnosť uskutočnenia takejto akcie, potrebné sily a v konečnom dôsledku pripraviť plán samotnej diverznej akcie.

 

Veliteľ tímu previedol prvotnú analýzu METT – TC a následne vydal predbežné nariadenie WNGO a zvolal svoj tím na prvú plánovanú tréningovú nedeľu, aby sme sa ako tím spoločne pripravili na nastávajúcu úlohu (bližšie o tom pojednáva článok o TLP ).  V tento prvý tréning sme ako prvé prebrali oblasť nasadenia a vypracovali si, v rámci možnosti zimného lesa plastický stôl. Pri ňom sme sa oboznámili s priestorom nasadenia, jeho hlavnými rysmi, rizikovými oblasťami a podobne. Okrem teoretickej prípravy a plánovaniu sme sa venovali aj praktickej činnosti v teréne – po plánovaní je predsa potreba sa zahriať :)

Ukážka WNGO

Ukážka  OPORD

 

2. týždeň

V druhom týždni bolo dokončené plánovanie a veliteľ vydal operačný rozkaz OPORD v ktorom už bol spracovaný plán našej misie, upresnené všetky detaily a podrobnosti. Nič nám nebránilo v najbližšiu nedeľu vyraziť do terénu!

V priestore na nás čakala čerstvá nádielka snehu

Samotná misia prebiehala presne podľa plánu a nie je mojim cieľom v tomto článku ju nejako bližšie opisovať. Preskúmali sme vytypované rizikové objekty a oblasti. Preskúmali možné prístupové a ústupové trasy, orientačné body pre prípad nočnej akcie a podobne.

Jeden z vytypovaných rizikových objektov

Vrátili sme sa teda s množstvom informácií. Posledným bodom programu bolo záverečné vyhodnotenie. Veliteľ vo svojom reporte spísal všetky informácie, ktoré požadovalo velenie a svoje postrehy z oblasti a závery pozorovania. Odporúčania na prípadné ďalšie doplnenie prieskumu a samozrejme aj samotný priebeh misie.

Na členitý terén nás varovala analýza terénu OAKOC

Takto sme si v priebehu dvoch týždňov precvičili celé spektrum rôznych činností, počnúc plánovaním, prípravou a končiac samotnou realizáciou a vyhodnotením. Výhodou je, že z celého tohto scenára je možne čerpať v budúcnosti. Je tu priestor na ešte jeden doplňujúci prieskum a hlavne na spoločný tréning (mini akciu), kde je možné v spoločnosti iných tímov, napríklad zo ZMK, zrealizovať samotnú diverznú operáciu (samozrejme fiktívnu :D).

Ak vás zaujíma ako pripraviť OPORD a WNGO – plánujeme o tom napísať článok, kde poskytneme aj predlohy a vzory týchto dokumentov.

Comments

comments