Report: Ex. Turn-up

V noci z 27. 09. 2019 na 28. 09. 2019 sa uskutočnilo cvičenie jednotky 42 Commando Royal Marines, M company reenactment group, Nitra, Slovakia zamerané na navigáciu v neznámej oblasti. Nižšie bude popísaný priebeh cvičenia z pohľadu veliteľa jednotky Cpl. P. Williamsa, ktorý cvičenie pripravoval a dozeral na priebeh.

20:00 príchod všetkých členov na stanovené miesto. Vydávam pokyn odniesť bergeny a zbrane k určenému vozidlu a nastúpiť na výdaj materiálu k cvičeniu. Jednotlivcom vydávam farebnú mapu veľkosti A3 bez súradnicovej siete, čierno-bielu mapu veľkosti A4 s MGRS súradnicovou sieťou, lístoček s pokynmi týkajúcimi sa spojenia, ťahák na navigáciu, obálku s pokynmi k cvičeniu. Jednotlivci dostávajú rozkaz materiál neštudovať a odložiť ho.

Popis materiálu:

Farebná mapa A3 – má slúžiť na zorientovanie sa, je dostatočne veľká na to aby na nej jednotlivci dokázali identifikovať aspoň 3 výrazné orientačné body, čo by im malo umožniť vykonať trianguláciu a zistiť tak svoju presnú polohu, nebolo možné na ňu preniesť súradnicovú sieť MGRS tak aby bol zobrazený celý potrebný priestor.

Čierno-biela mapa A4 – slúži iba na určovanie súradníc MGRS.

Lístoček s pokynmi pre spojenie – na lístočku si jednotlivci nájdu aký je volací znak na veliteľstvo, aký je ich volací znak, aký je ich ramrod a hlavnú a záložnú frekvenciu.

Ťahák na navigáciu – je to lístoček s veľmi stručne zhrnutými základnými postupmi pri navigácií pomocou mapy a kompasu. Tento lístoček je zabezpečený proti otvoreniu a je na ňom pokyn „OTVORIŤ IBA AK JE TO NEVYHNUTNÉ !“

Obálka s pokynmi k cvičeniu – Túto obálku si jednotlivci otvoria po tom čo budú vysadení v neznámom priestore. Žiadne iné informácie jednotlivci nedostanú a budú sa musieť vysporiadať so vzniknutou situáciou ako najlepšie vedia.

Obálka obsahuje nasledovné pokyny:

„Ty a tvoja jednotka ste leteli vrtuľníkom nad nepriateľským územím. Vrtuľník bol zostrelený. Ty si prežil ale si zranený. Tvojou úlohou je dostať sa do bezpečia. Zranenie je simulované uchytením slepačieho vajca na tvoju pravú nohu v oblasti kolena. Nemôžeš ho rozbiť! Keďže si sa od vrtuľníka potreboval okamžite dostať preč zobral si batoh a zbraň, ktoré si ako prvé uvidel, preto nemáš svoju zbraň ani batoh. V oblasti je nepriateľ, ktorý po tebe pátra a chce ťa zabiť. Nepriateľa predstavujú ostatní členovia 42 Cdo RM.

Úloha:
Dostať sa na grid XXU YY ZZZZZ ZZZZZ.
Stihni to do 12:00 (obed).
GPS Zakázané! Poži mapu a kompas!
Nenechať sa zastreliť.

Pravidlá:
Na cvičení sa zbierajú body. Kto ich bude mať najviac vyhral. Dorazenie na zadaný grid = + 100 bodov.
Meškanie = – 10 bodov za každú začatú polhodinu.
Smrť = – 30 bodov.
Eliminácia nepriateľa = + 10 bodov.
Použitie mobilu alebo iného navigačného prostriedku s GPS = – 100 bodov.
Poškodenie vajca = – 50 bodov.
Respawn = 1 hodina.

Per mare, per terram!
ZNIČ TIETO POKYNY!“

Jednotlivci dostávajú rozkaz nasadnúť do auta, svoje nosné systémy a prilby majú mať na kolenách. Nasadám do auta, štartujem, vyrážam. Po 20 metroch zastavujem. Vydávam rozkaz vytiahnuť telefóny a vypnúť ich (zapnúť ich môžu až o 06:00, v prípade zranenia/iného problému alebo keď dorazia na miesto) aby som si overil, že mobil nikto nezapne, prezvoním každého z nich aby mi prišla SMS o dostupnosti čísla keď si niekto zapne mobil. Jednotlivci si ďalej majú zaviazať oči maskovacím šálom. Opäť vyrážam, tento krát už naozaj. Už tušia, že to bude o navigácii (doteraz nemali o cvičení žiadne info). Aby si náhodou nemohli zapamätať koľko krát auto odbočilo dávam im za úlohu počítať do kruhu, tak že keď sa bude mať povedať násobok trojky nemajú povedať číslo ale tlesknúť. Chcem aby sa sústredili na niečo iné ako na cestu. Túto úlohu často mením napríklad často mením poradie, následne mením číslo pri ktorom sa má tlesknúť alebo ich nechávam začať znova. S autom najskôr trochu pojazdím po rôznych uličkách obce aby nemali šancu sa zorientovať, kam ideme.

Cca 20:30 dorážame na miesto kde chcem vyhodiť prvého jednotlivca. Pomáham mu s vystupovaním (stále má zaviazané oči), posadím ho veľa cesty na pole, z kufra mu vyberám batoh a zbraň (samozrejme dávam pozor aby náhodou nedostal svoje). Pripínam mu na pravé koleno zatváracím špendlíkom ponožku so slepačím vajíčkom (simulácia zranenia) a špendlík zabezpečujem proti otvoreniu sekundovým lepidlom. Jednotlivec dostáva pokyn po tom čo sa auto pohne počítať do 60 a až potom si môže odviazať šál z očí. Ako prvé si má prečítať obálku.

Scenár sa opakuje niekoľko kráť až kým o 20:50 nie je vysadený aj posledný jednotlivec. Odchádzam ďalej od miesta posledného výsadku a skúšam spojenie na zadanej frekvencii. Bez odozvy. Predpokladám, že ľudia ešte čítajú pokyny alebo vykonávajú trianguláciu a preto ešte nezapli vysielačky. Rozhodujem sa preto na cca 2 hodiny opustiť operačný priestor.

Po cca dvoch hodinách začínam v priestore patrolovať a skúšať spojenie. O 22:50 sa mi podarilo naviazať spojenie s ALFA 2, spojenie je zlé, hodnotil by som ho na 2 z 5. Zisťujem či ALFA 2 pozná svoju polohu a či má spojenie na ostatných jednotlivcov. ALFA 2 po chvíli udáva svoju polohu a uvádza že spojenie na ostatných jednotlivcov nemá. Oznamujem mu aby sa skúšal spojiť s statnými a komunikoval s nimi ohľadne ich stavu (myslí sa tým či nie sú zranení alebo nemajú iný problém). Beriem do ruky mapu s MGRS, určím bod, kde by sa mala nachádzať ALFA 2, smejem sa. ALFA 2 má očividne mylnú predstavu o tom kde sa nachádza. Ak by mal pravdu, musel by od výsadku stihnúť prejsť 7 km vzdušnou čiarou za 2 hodiny.

Pokračujem vo svojej patrole. O cca 23:05 sa mi darí naviazať spojenie s ALFA 3. Položím mu rovnaké dve otázky, či vie svoju polohu a či má spojenie na ostatných. ALFA 3 oznamuje, že polohu uvedie o cca 20 min (po cvičení zistené, že bol na otvorenom priestranstve a potreboval čas aby sa dostal do skrytu, kde by mohol svietiť na mapu a nebol tak odhalený) a že spojenie je negatívne. Kým prejde 20 minút, pokúsim sa presunúť o cca 400 m, tak aby mala moja vysielačka dosah do údolia, ktoré bolo predo mnou. Dúfam, že sa mi tam podarí spojiť s ALFA 1. Niekoľko krát skúšam spojenie ale bez úspechu. Medzitým sa mi ozvala ALFA 3 a uvádza svoju polohu. Poloha ALFA 3 je vysoko pravdepodobne správna.

Keďže sa mi nedarí nadviazať spojenie s ALFA 1 rozhodnem sa, že budem patrolovať v priestore po poľných cestách a skúšať to ďalej. Po cca 3 minútach od relácie s ALFA 3 ma opäť volá ALFA 3 s tým, že sa jej podarilo rozbiť vajce. 40 sekúnd na to ma volá ALFA 2, že sa jej podarilo rozbiť vajce (smejem sa a v duchu si hovoríme tak to máme stratu dvoch vajec a jednej ALFA 1). Zaujímavé je, že po cvičení som zistil, že oni si svoje relácie nepočuli a obaja mi oznámili stratu vajca v tom istom čase. Patrolujem až do cca 01:30 kedy to vzdávam a vraciam sa na základňu s úmyslom oddýchnuť si na pár minút. O 02:00 zaľahnem (oblečený bez prikrývky) s tým, že mám budík na 04:00 kedy chcem opäť začať patrolovať. Zvoní telefón, strhnem sa z ľahkého spánku, asi nastal nejaký problém! Pozriem sa na číslo, volá ALFA 3. Zdvíham, dozvedám sa, že ALFA 3 dorazila na miesto, odpovedám, že rozumiem a vyrážam pre neho.

Po ceste moja vysielačka zachytáva nejaký šum. Myslím si, že by to mohla byť ALFA 1. Preto otočím vozidlo a skúšam nadviazať spojenie. Neúspešne. Pokračujem preto na miesto vyzdvihnutia ALFA 3. O cca 03:35 dorazím na miesto. Pýtam sa ako to prebiehalo.

ALFA 3:
Keď si ma vysadil, myslel som si, že presne viem kde som. Už som chcel hneď vyraziť, ale niečo mi nedalo, preto som si chcel overiť, že som naozaj tam kde som si myslel, že som. Spravil som trianguláciu a vyšlo mi, že som v strede sídliska (smejem sa). Nevieš si predstaviť ten stres čo ma hneď chytil, že čo sa mohlo stať, keby si to neoverím. Po celom tele sa mi rozlialo neprirodzené teplo, bolo to fakt hnusné. Preto som si ešte raz poriadne pozrel orientačné body, preveril ich podľa azimutu, určil som ktorý je ktorý (predtým to poplietol, preto nesprávna triangulácia) a zistil som kde som bolo to naozaj inde ako som si pôvodne myslel. Určil som si azimut postupu a vyrazil. A potom som mal druhý zaujímavý zážitok, po tom čo sme nadviazali spojenie, sa v strede poľa zjavili dve svetlá. Predtým som sa tam pozeral, nič tam nebolo, pozrel som sa do druhej strany a naspäť a zrazu tam boli. Nechápal som. Zasa stres. Nedávno som pozeral film Trhlina, boli to presne také isté svetlá. Skoro som sa po****. Navyše sa to pohlo ku mne, ale už som vedel, že to je auto. Hovorím si preboha, on ma videl ide ku mne. Ľahol som si na zem aby som znížil siluetu, dúfam že ma nevidel. Auto zastavilo 5 m za mnou. Hovorím si no koniec. Srdce mi búšilo ako o život. Vtedy som vlastne rozbil to vajce (znova sa smejem oznamujem mu, že to som bola ja). Potom keď si s autom odišiel som pokračoval ďalej, kde som si preventívne spravil ďalšiu trianguláciu. Sedela. Určil som si preto nový azimut a pokračoval som ďalej. Ani nie po 600 metroch som dorazil ku kukuričnému poľu (smejem sa, pretože viem o ktorom hovorí, pri patrole som naň narazil aj ja). Hovorím si tadiaľ nejdem. Obchádzam to ale nemá to konca. Nakoniec som sa dostal až úplné blízko určeného mieste. Delil ma od neho v podstate iba potok. Prekročil som ho, teda najskôr som sa šmykol a tvárou zaboril do brehu (smejem sa). Potom som vyšiel hore a predo mnou bolo ďalšie kukuričné pole. Rozhodujem sa, že ho obídem z ľava. Doviedlo ma až úplne k domom ľudí. Hovorím si no tadiaľto nie, idem cez kukuricu. Po 5 metroch to vzdávam, príliš hlučné a nebezpečné (diviaky). Vraciam sa k potoku a chcem to pole obísť z prava. Keby som hneď na začiatku išiel do prava, zistil by som, že kukuričné pole končí cca 10 m od mieste, kde som prekročil potok (smejem sa). Potom som už došiel bez problémov.

Rozhodneme sa, že spolu počkáme v aute na ostatných. Sklopíme sedačky a na 06:00 dávame budík, vtedy si majú ALFA 2 a ALFA 1 zapnúť telefón. Zvoní budík, voláme obom ALFÁM, nech nám cez messenger nezdieľajú svoje polohy. Sú ešte dosť ďaleko, nevadí počkáme, majú ešte 6 hodín. Nakoniec ALFA 1 dorazila o cca 08:00 a ALFA 2 o cca 08:30. Oboch sa pýtam ako im to šlo.

ALFA 1:
No vôbec som sa nevedel zorientovať. Preto som sa snažil chodiť a hľadať miesto z kadiaľ by sa to dalo. Uvidel som dedinu, tak že pôjdem k nej a prečítam tabuľu s jej názvom. Žiadna tam nebola. Išiel som preto ďalej a keď som sa do 12:00 nevedel zorientovať, tak som sa rozhodol, že prespím do rána a zorientujem sa za svetla. Potom sa to už dalo a keď som o 06:00 zapol mobil, už to išlo veľmi ľahko. Akurát, už nabudúce prosím nepíš na žiadne dokumenty, že sa majú zničiť, ja som to roztrhal a potom keď som rozbil vajce som nevedel, či náhodou nemám ten respawn. Tak som začal dávať dokopy tie papieriky ako puzzle a v tom zafúkal vietor a všetko mi rozfúkalo (smejem sa).

ALFA 2:
No ja som tiež vôbec nevedel kde som. Nevedel som si spomenúť ako sa poriadne dobí triangulácia, viem že sme niečo prepočítavali ale nevedel som čo a ako (smejem sa a oznamujem mu, že keby dával na výcviku pozor mohol to vedieť). Tak som sa vybral smerom na jeden orientačný bod, ktorý som poznal. Po par minútach som mal vizuálny kontakt na niekoho. Mal batoh a asi aj zbraň. Hovorím si to bude asi ALFA 1, je to v smere kde bol vyhodený. Zhadzujem batoh, že ho nastrelím. Snažím sa ho obísť ale zabránila mi v tom alej kríkov, ktorá sa nedala prekročiť. Navyše sa vybral smerom cez otvorené pole, kde som ho nechcel naháňať. Preto to vzdávam a vraciam sa k primárnej úlohe. Vchádzam do lesa a nejaký konár mi strelil do píšťaly. Skučím od bolesti ale jediné na čo myslím je to debilné vajce, snáď ho to nerozbilo. Samozrejme, že ho to rozbilo (smejem sa). Po nejakom čase som si uvedomil kde som a podľa poľných ciest mi to sedelo. To bolo vtedy keď sme nadviazali spojenie. Hovorím si super, nie som tak ďaleko, to mi stačí už len počkať do rána, aspoň sa vyspím a potom kúsok prejsť a budem hádam ešte aj prvý. No ráno keď som zapol mobil som zistil, že som úplne zle. A potom som už iba došiel podľa GPS.

Nasledoval prevoz na základňu a debriefing. Okrem toho sme si opäť prešli teóriu navigácie v poli a boli opätovne rozdané výcvikové manuály našej jednotky, zamerané na navigáciu v poli.

 

Comments

comments