Report – Príprava bojového plánu

V októbri som sa ako jediný člen tímu 2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted zúčastnil Kurzu prípravy bojového plánu organizovaným Milsim Portálom. Ten sa odohrával v okolí mesta Kežmarok, konkrétne v obci Ľubica a v bývalom VPP Javorina. Kurz trval od piatka 18:00 do soboty 13:00. Hlavnou témou bolo velenie a riadenie malej taktickej jednotky a príprava plánu bojovej operácie.

Po krátkom predstavení začal inštruktor prednášku o velení a riadení družstva v zmysle krokov TLP (Troop Leading Procedures). Veľkou škodou bolo, že nemal k dispozícií videoprojektor, tak sme sa mohli dívať iba na malú obrazovku notebooku a na poznámky a náčrty, ktoré kreslil na tabuľu. Na kurz som si priniesol aj zošit a všetko som si poctivo zapisoval. Po úvode do plánovacieho procesu sa inštruktor venoval analýze faktorov METT-TC a analýze terénu OAKOC. Inštruktor vysvetlil význam skratiek a ako nám pri plánovaní pomôžu ak sa nimi budeme riadiť. Význam skratiek a ich preklad je nasledujúci:

METT-TC

M – Mission (úloha)

E – Enemy (nepriateľ)

T – Terrain (terén)

T – Troops aviable (dostupné jednotky)

T – Time aviable (dostupný čas)

C – Civil considerations (civilné aspekty)

OAKOC

O – Observation fields of fire (pozorovateľné sektory paľby)

A – Avenues of aproach (koridory prístupu)

K – Key terrain (kľúčový terén)

O – Obstacles (prekážky)

C – Cover and concealment (Skryt a kryt)

Ďalším bodom, ktorému sme sa hlbšie venovali v rámci TLP, bola analýza nepriateľa, ako inštruktor vysvetlil, k tomuto sa najlepšie využívajú dve skratky, a to SALUTE a ENVEAOH. Význam skratiek je nasledujúci:

SALUTE

S – Size (veľkosť)

A – Activity (vykonávaná činnosť)

L – Location (pozícia)

U – Unit (jednotka)

T – Time (čas)

E – Equipment (vybavenie)

ENVEAOH

E – Enemy (rozmiestnenie, GRID)

N – Nature (povaha nepriateľa)

V – Volume (počty)

A – Attitude (chovanie)

O – Objects (cieľové záujmy)

H – Hours (časové schopnosti)

Ďalej nám bolo vysvetlené ako a kedy sa vydáva, a čo obsahuje predbežné nariadenie, takzvaný Warning Order (skratka WNGO). Inštruktor následne vysvetlil ako najlepšie podať svojím podriadeným svoj zámer, k tomuto sa zase používa skratka 5W:

 1. What (čo?)
 2. Where (kde?)
 3. When (kedy?)
 4. Who (kto?)
 5. Why (prečo)

Následne sme sa trochu venovali základným formáciám, ako sú zástup, zips, línia, klin/véčko, diamant, ich výhodám a nevýhodám, za akých podmienok a v akom teréne sa používajú. Ďalej sme preberali spôsoby zaujatia kruhovej obrany v noci a za dňa a bezpečnostné zastávky, toto bolo celkom zaujímavé, týchto variantov je totiž mnoho a skoro každá jednotka používa svoj vlastný. Taktiež sme sa dozvedeli význam skratky SLLS, teda čo sa vykonáva pri zaujímaní bezpečností prestávok alebo skrytého postavenia. K tejto časti patril aj päť bodový rozkaz GOTWA, ktorý veliteľ jednotky vydáva keď opúšťa zostavu z nejakého dôvodu. Štruktúra rozkazu GOTWA a skratky SLLS je nasledujúca:

GOTWA:

G – Going (Kam idem)

O – Others (Koho si beriem zo sebou)

T – Time (Na ako dlho odchádzam)

W – What to do (Čo robiť keď sa nevrátim)

A – Action taken (Čo robiť pri napadnutí)

SLLP:

S – Stop (Zastav)

L – Look (Pozoruj)

L – Listen (Počúvaj)

S – Smell (Čuchaj)

Ako posledné sme preberali usporiadanie výstroje, čo všetko obsahuje Level I a Level II výstroj, čo sa nachádza v „Main Packu“ a v „Grab Packu“, k tomuto som si robil naozaj podrobné poznámky, lebo to bola pre mňa novinka. Na záver sme dostali na ukážku rôzne kartičky a notesy kde boli vypísané všetky vojenské skratky, značky, reporty, kódy a heslá, OPORD (Operačný rozkaz), atď. Po krátkej prestávke sme prešli k hlavnej činnosti kurzu, a to ku plánovaniu bojovej operácie. Inštruktor nám vydal nasledujúci rozkaz:

„Medzi 05:00 a 06:00 nasledujúceho dňa vykonajte prepad OBJ 10, ktorý predstavuje skupina 5 budov v priestore Javorina. V OBJ 10 sa nachádza skupina ozbrojencov ktorých činnosť je neznáma – zistiť, vo výzbroji majú jeden ľahký guľomet M249 SAW.,,

Po vydaní úloh sme si mali rozdeliť funkcie: veliteľa družstva, zástupcu, pátrača a spojára. Keďže sa nikto neozýval, rozhodol som sa, že funkciu veliteľa družstva prevezmem ja. Zástupcom sa stal môj dobrý kamarát Mário H., zvyšné funkcie si rozdelili zostávajúci štyria účastníci. Prevzali sme mapy a dokumentáciu a potom som rozdelil každému úlohy, s týmto malým štábom sme následne spoločne pripravovali plán operácie. Chalani od 7th Regiment of Fast Deployment dostali za úlohu pripraviť vybavenie celého družstva. Steve Smyth dostal za úlohu získať spravodajské informácie o nepriateľskom tíme, najťažšiu úlohu dostal asi môj zástupca, mal naplánovať celú trasu presunu z AA (Priestor sústredenia) až do ORP (Zhromaždisko v cieľovej oblasti). Ja som sa pustil do spracovávania OPORDu, kto nemal nič na robote sa mal ísť pripravovať.

Ako prvé som zorganizoval naše družstvo, ktoré som pomenoval ECHO, do dvoch sekcií, ALFA a BRAVO, každé po troch členoch. Následne som sa venoval analýze METT-TC, SALUTE a OAKOC a rozhodol som sa kde umiestnim SP (Východiskový bod) a ORP. V dôsledku nedostatočných spravodajských informácií som ale musel preskakovať medzi jednotlivými bodmi operačného rozkazu, kým som nevedel viac. Zároveň som ešte plánoval ako vykonáme prieskum OBJ 10. Chalani od 7. pluku dokázali pripraviť vybavenie družstva veľmi rýchlo, tak sa následne začali sami pripravovať, medzitým zistil S. Smith, že naším protivníkom je airsoftový tím FOX CORPS Kežmarok, a že sa v ich výbave nenachádzajú žiadne špeciálne prístroje na nočný boj ako napr. NVG alebo termovízie, za to mali vo výzbroji diaľkovo ovládanú airsoftovú mínu Claymore a manuálnu ostreľovačku L96.

Po konzultácií so zástupcom sme sa rozhodli pre dlhšiu trasu ku cieľovej oblasti. Trasa mala dĺžku 9km, poskytovala bezpečný prístup a jednoduchú orientáciu, ale na úkor času, predpokladali sme, že nám bude trvať okolo 3 hodín, aby sme sa dostali z AA (Priestor sústredenia) do cieľovej oblasti. Bolo už okolo 11 hodín večer, takže tým pádom sme sa mohli so spánkom rozlúčiť, tak sme z našich batohov vybrali všetky veci potrebné na prenocovanie v prírode a založenie NDP (Nočná obranná pozícia). Takto odľahčený by sme mali byť teoreticky o niečo rýchlejší. Po naplánovaní celej trasy aj so vzdialenosťami, azimutmi, prechodovými bodmi, zastávkami a zhromaždiskami sme sa rozhodli vyraziť a zvyšok plánu dokončiť až v ORP po skončení prieskumu. Nahodili sme teda na seba výstroj a vyšli von, ako prvá odchádzala v dodávke sekcia ALFA, ktorá mala za úlohu zabezpečiť SP po 10 minútach som odchádzal ja so sekciou BRAVO a inštruktorom.

Po zhromaždení celého družstva vo východiskovom bode, sme vykonali poslednú kontrolu materiálu a vykonali test zbraní, a potom sme už vyrazili na pochod hlboko do noci, komunikovali sme len pomocou ručných signálov, poprípade šeptom. Svetlo bolo povolené len s červeným filtrom a iba v prípade núdze. Hneď na začiatku bolo jasné, že nám pochod bude trvať o niečo dlhšie než sme plánovali, značne sme podcenili náročnosť terénu, hlavne poľné cesty, ktoré boli plné blata. Náš postup bol preto strašne pomalý a do ORP sme sa dostali až o 04:45, na niektorých členoch družstva sa prejavovala v tom čase únava. Čas na prieskum už nezostával, takže sme spolu so zástupcom naplánovali prieskum bojom, spravili náčrt, vytvorili účelové zoskupenie a rýchlo sme vyrazili. Družstvo sa rozdelilo znova na dve časti: na útočnú (ASLT) a podpornú (SPT).

Potom to už šlo iba od desiatim k piatim. Presun z ORP do východiskového postavenia trval dlho a viedol dole strmím kopcom, ktorý bol plný blata, popadaných konárov a listov, bol zázrak že nás nepriateľ nepočul. Hneď na začiatku OBJ 10 sme pri prvej budove narazili na nepriateľa a boli odhalený, podarilo sa nám síce zlikvidovať nepriateľského ostreľovača, ale následne sa jednotka dostala do krížovej paľby dvoch guľometov M249SAW a do 5 sekúnd sme mali 50% straty. Podporná skupina bola celá zlikvidovaná a z útočnej sme zostali traja, obchvatom sa nám podarilo preniknúť do prvej budovy ale potom sa z tmy znova ozval guľomet a dlhou dávkou zlikvidoval ďalšieho člena. Vo dvojici sa nám síce podarilo postúpiť až ku druhej budove, ale nemalo význam pokračovať ďalej, v neznámom teréne proti nepriateľovi, ktorý mal minimálne dvojnásobnú prevahu. Po ústupe sme sa rozhodli, že to celé ukončíme a počkáme až do rána keď sa presunieme z OBJ 10 do Exfiltračného bodu a z neho dodávkou naspäť do AA. Potom sme si spravili iba krátky debriefing, pobalili veci a vybrali sa každý svojou cestou.

,,Rád by som poďakoval Rusovi, že zorganizoval pre nás tento kurz, bolo naozaj veľmi zaujímavé a ja osobne som sa dobre zabavil, aj keď sa nám úlohu nepodarilo splniť. Tiež by som rád poďakoval inštruktorovi za jeho prednášku, a že sa s nami podelil o svoje skúsenosti. Tiež by som rád poďakoval chalanom zo 7th Regiment of Fast Deployment za ich profesionálny prístup, spolu s Máriom Vás môžeme hodnotiť len kladne. A v poslednom rade by som poďakoval nášmu pánovi poručíkovi, za to ako mi pomáhal pri plánovaní trasy a následnej navigácií. Semper Fidelis my friends, Ouraah!“

2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted

Príloha, OPORD:

OPORD veliteľa jednotky ECHO

Odkazy:
a) Mapy:
– Schéma osi presunu 34UDV
– Schéma prepadu OBJ 10

Časová zóna: ALFA

Zloženie jednotky ECHO:
Vdr. –  Michal K. Spojár – M.J.
Zvdr. – Mário H. Strelec – D.Š.
Pátrač – S.Smith Strelec – D.E.

Organizácia jednotky ECHO:
– Mário H.
– Michal K.
– M.J. – D.E.
– Š. – S.Smith

 1. SITUÁCIA
  Priestor operácie tvorí bývalý vojenský výcvikový priestor Javorina. V priestore AOO je situácia charakterizovaná občasnou výcvikovou činnosťou skupín airsoftových nadšencov, hlavne tímov 7th Regiment Fast Deployment, Die Erste Kompanie a Fox Corps Kežmarok. V oblasti sa taktiež pohybuje väčšie množstvo pastierov a hospodárskych zvierat, ktoré môžu svojou prítomnosťou narúšať činnosti vykonávané v AOO.

1 Bojisko (OAKOC)

O (observation and fields of fire)
Terén v AOO je kopcovitý, zalesnený, z časti otvorený s dobrou možnosťou pozorovania a vedenia paľby. V juhozápadnej časti AOO sa nachádza obec Ľubica, v severovýchodnej časti sa nachádza bývalí VPP Javorina, ten pozostáva z dvoch zón. Zónu okolo CP2 tvorí bývalá tanková strelnica s pozorovacími vežami, skladmi a rozpadávajúcimi sa jednopodlažnými budovami. Priestor v OBJ 10 tvorí skupina 5 budov (staré garáže pásovej techniky).

A (avenues of approach)
K OBJ 10 vedie jedna spevnená komunikácia (asfaltová) v smere Z-V a sieť ciest v smere S, SV, JV, prejazdných v závislosti na počasí. V OBJ 10 je vybudovaná sieť spevnených komunikácií (asfalt, betón)

K (key terrain)
V OBJ 10 a ani v jeho bezprostrednej blízkosti sa nenachádza žiadny kľúčový terén ktorý by poskytoval výhodu.

O (obstacles)
Prekážky z AOO predstavujú husté krovinaté porasty, rúbaniská a blato na hlavnej pochodovej osi presunu. CP 2 tvorí čiastočne zrútený železobetónový most ktorého prechodnosť a štrukturálna integrita je neznáma. V OBJ 10 sú niektoré prístupy k budovám zarastené a tým pádom sú neprístupné z niektorých strán.

C (cover and concealment)
Priestor v AOO aj na hlavnej osi presunu poskytuje dobrú možnosť maskovania a skrytého presunu, blízkosť lesov a hlbokých jarkov poskytuje dobrú možnosť zaujatia skrytých postavení na pozorovanie, prestávky a body zhromaždenia. OBJ 10 je zo smeru S, SV, JV a J čiastočne zalesnený.

2) Počasie
Podmienky zodpovedajú stredoeurópskemu pásmu. Teploty cez deň v tomto ročnom období dosahujú max. 10°C, v noci -1°C. Od NLT 290500AOKT16 do NLT 290830AOKT je možnosť výskytu slabých zrážok.

a) Nepriateľské sily (SALUTE)

S (size)
Airsoftový tím Fox Corps Kežmarok v sile 4-6 ozbrojencov.

A (aktivity)
Neznáme.

L (location)
Členovia tímu Fox Corps Kežmarok sa pohybujú niekde v OBJ 10.

U (unit)
Civilisti s dobrou znalosťou ofenzívnych, defenzívnych a umožňujúcich aktivít, priaznivci Mil-Simu s dlhoročnou skúsenosťou hrania Airsoftu.

T (time)
V čase od NLT 282400AOKT16 do NLT 290600AOKT16 potvrdená prítomnosť tímu Fox Corps Kežmarok v OBJ 10.

E (equipment)
Ľahké AEG zbrane typu AR15, jeden ľahký guľomet M249SAW, jedna manuálna ostreľovačka L96 a jedna diaľkovo ovládaná airsoftová mína Claymore.

b) Vlastné sily
– NIL

c) Pridelenie a vyčlenenie
– NIL

2. CELKOVÁ ÚLOHA
Úlohou družstva ECHO je vytvoriť účelové zoskupenie ASLT a SPT, zaujať OPR v blízkosti OBJ 10, zistiť činnosť nepriateľa a následne vyčistiť OBJ 10 od nepriateľa.

3. VYKONANIE

Zámer
Zámerom veliteľa družstva ECHO je infiltráciu na zaujatie ORP, kde vykonať vydanie úloh, reorganizáciu a vytvorenie účelového zoskupenia ASLT (Alfa + Vdr.) a SPT. Následne vykonať prepad na OBJ 10 za účelom zničenia nepriateľa a zaistenia spravodajských informácií.

Kľúčové úlohy:

 1. Konsolidácia a reorganizácia v AA Ľubica

 2. Vykonať infiltráciu do priestoru na zaujatie ORP v blízkosti OBJ 0.

 3. Vydanie úloh, reorganizáciu a vytvorenie účelového zoskupenia.

 4. Zaujať východiskový bod pred prepadom.

 5. Prepadnúť OBJ 10 a vyčistiť ho od nepriateľa.

 6. Zber spravodajských informácií.

 7. Ústup do ORP, konsolidácia a reorganizácia.

 8. Taktický presun do bodu EX.

Konečný stav:
Družstvo ECHO vyčistilo OBJ 10 od nepriateľa.

a) Koncept operácie
1. fáza – Konsolidácia a reorganizácia v AA Ľubica. (NLT 282230AOKT16)
2. fáza – Vykonať infiltráciu do priestoru na zaujatie ORP v blízkosti OBJ 10. (NLT 282400AOKT16)
3. fáza – Zaujatie ORP v blízkosti OBJ 10. (NLT 290300AOKT16)
4. fáza – Vykonať prieskum OBJ 10. (NLT 290330AOKT16)
5. fáza – Vytvorenie účelového zoskupenia. (NLT 290445AOKT16)
6. fáza – Vykonať prepad OBJ 10. (NLT 290500AOKT16)
7. fáza – Konsolidácia a reorganizácia v ORP. (NLT 290800AOKT16)
8. fáza – Vykonať presun do bodu EX. (NLT 291030AOKT16)

b) Úlohy pre manévrujúce jednotky

1.fáza – Konsolidácia a reorganizácia v AA Ľubica
– NLT 282235AOKT16 odovzdať zaujaté priestory majiteľovi.
– NLT 282240 vykonať prípravu a následnú kontrolu zbraní a materiálu potrebnú na splnenie úlohy.

2. fáza – Vykonať infiltráciu do priestoru na zaujatie ORP v blízkosti OBJ 10.
– SP (GRID 462360V 540440S) dosiahnuť v NLT 282250AOKT16.
 vykonať taktický presun po osi Ľubica – Javorina cez prechodové body do priestoru ORP (GRID466180V 5443200S).

3. fáza – Zaujatie ORP v blízkosti OBJ 10.
– vykonať prieskum ORP a jeho okolia v NLT 290245AOKT16.
– zaujať ORP (GRID466180V 5443200S) v NLT 290300AOKT16.

4. fáza – Vykonať prieskum OBJ 10.
– ALFA vykoná prieskum cieľových budov v OBJ od NLT 290340AOKT16 do NLT 290430AOKT16.
– Vydať úlohy pre sekcie ALFA a BRAVO.

5. fáza – Vytvorenie účelového zoskupenia.
– Vyčleniť do ASLT celú sekciu ALFA + VDr.
– Vyčleniť do SPT zvyšok sekcie BRAVO.

6. fáza – Vykonať prepad OBJ 10.
– RP 2 (GRID 466154V 5443192S) dosiahnuť v NLT 290505AOKT16.
– vykonať úder na OBJ 10 zo smeru Východ – Západ v NLT 290510AOKT16.
– po vyčistení OBJ 10 zahájiť zber spravodajských informácií
– stiahnuť sa späť do ORP cez RP 2

7. fáza – Konsolidácia a reorganizácia v ORP.
– Vykonať oddych, doplniť tekutiny a vytriediť získané spravodajské informácie

8. fáza – Vykonať presun do bodu EX.
– Zahájiť taktický presun z ORP v NLT 291030AOKT16
– Zaujať EX (GRID 464940V 5441654S) o NLT 291230AOKT16

c) Úlohy pre jednotky bojovej podpory
– NIL

d) Koordinačné pokyny

1)      Pohyb
–          Vykonávať presun pešo od fázy 2 až 8

2)      Stupne ohrozenia NBC
–          Žiadne

3)      Stupne pohotovosti (BOPO, REDCON)
–          Vysoká pohotovosť

4)      ROE
–          Vyhýbať sa akémukoľvek kontaktu
–          Paľba len na pokyn veliteľa

5)      Opatrenia proti prieskumu
– Osobné maskovanie jednotlivca a výstroje
– Znížiť hluk pri presune na minimum
– Komunikácie pomocou ručných signálov, poprípade šeptom
– Komunikácie pomocou rádiostaníc len v najnutnejšom prípade

6)      Test zbraní
–          Povolený v HALT 1 (GRID 462386V 5440580S)

4. ADMINISTRATÍVA A LOGISTIKA

a) Zásobovanie
1) Proviant – Individuálne
2) Munícia – Individuálne

b) Technické zabezpečenie
– NIL

1) Zdravotné zabezpečenie
– IFAK (individuálne)

d) Personálne zabezpečenie
– Spresnené v ORP

5. VELENIE A SPOJENIE

a) Velenie
– Postupnosť velenia: Vdr., ZVdr.

b) Spojene

 1. Frekvencie:

p.č

Účastník

Volací znak

Frekvencia/Kanál

1

J.

Alfa 2

4 PMR (446.04375 MHz)

2

Š.

Alfa 3

4 PMR (446.04375 MHz)

3

Smith

Bravo 2

4 PMR (446.04375 MHz)

4

E.

Bravo 3

4 PMR (446.04375 MHz)

2) Hlásenia:
I. pri napadnutí – CONTATCREP
II. pri spozorovaní SALTAREP

3)Signály:
Heslá: ….
Súčtové: 9
Kontaktné: Gulomet – Galanta
Spracoval: Michal K., Mário H.

Comments

comments