BOJOVÝ PLÁN – EVAKUÁCIA

BLUE VALLEY X – OPERÁCIA THE LAST PATROL 01SEP-04SEP

Oproti predchádzajúcim článkom z Blue Valley series, kde bolo rozpísané celé nasadenie počas operácie, si v tomto článku radšej detailne popíšeme použitú taktiku velenia TF1505. V článku sa dozviete aké rozsiahle plánovanie a príprava na úrovni roty (100+ hráčov) je nutná na veľkej MILSIM akcii; na úspešnú evakuáciu z nepriateľského územia a taktiku boja zadného voja. Zámerom bolo čo najreálnejšie simulovať odchod jednotiek ISAF z Afganistanu, všetko v rámci možností samozrejme. Článok je písaný z pohľadu veliteľa čaty DELTA.

Jednotkám TF1505 sa počas posledného nasadenia v Modrom Údolí nepodarilo stabilizovať situáciu a nakloniť si miestne obyvateľstvo na svoju stranu. Posledný deň bolo jasné, že väčšina obyvateľstva je nepriateľsky naladená a pripravená zaútočiť na jednotky TF1505 v momente, kedy sa budú snažiť opustiť základňu. V boji s Talibanom sa miska váh prikláňala striedavo na jednu a druhú stranu, úspech striedal neúspech a furt dokola. Taliban mal vďaka tomu dostatok síl, aby sa mohol s TF pustiť do priameho boja. Napriek podmienkam, ktoré boli dohodnuté na jednaní medzi veliteľom TF1505 a Talibanom, bolo všetkým jasné, že druhá strana ich nehodlá dodržať a pokúsi sa za každú cenu koaličné jednotky zničiť. Velenie preto vymyslelo komplexný plán, ktorý mal zaručiť úspešnú evakuáciu s čo najnižšími stratami.

Vyjednávanie medzi TF HQ a Talibanom
Vyjednávanie medzi TF HQ a Talibanom

PLÁN VELITEĽA TF1505
Príprava na evakuáciu začala posledný deň doobeda. Poobede na porade nám veliteľ TF „SPIRIT“ vydal OPORD, plán znel nasledovne:

TF1505 vykoná v čase 18:00-21:00 evakuáciu všetkého personálu koaličných síl, spriatelených jednotiek a jednotlivcov do evakuačného bodu LZ NOMÁD, za účelom opustenia priestoru operácie Modré Údolie. Krytie ústupu bude zabezpečovať jednotka špeciálnych síl SIERA, jedno družstvo z čaty CHARLIE a čata DELTA, ktorá bude viesť boj zadného voja.

Samotný plán evakuácie sa skladal z niekoľkých fáz.

Plánovacie pomôcky
Plánovacie pomôcky

FÁZA – 1.a) KLAMANIE
Začala sa hneď po vydaní rozkazu a pokračovala na pozadí až do konca evakuácie. Fáza obsahovala kompletnú zmenu plánu spojenia, vedeli sme totiž, že sme všetci odpočúvaný. Zmenili sa frekvencie, volacie znaky, signály a kódy. Hneď po vydaní rozkazu začala klamná rádiová operácia, kde sa na pôvodnom pláne spojenia simulovala bežná rádiová prevádzka, neskôr sa v éteri začalo so simulovanou evakuáciou do 7 klamných LZ (ALFA, CHARLIE, JULIET, LIMA, YENKEE, TANGO a WHIESKEY). Na pôvodnom pláne spojenia do konca evakuácie fungovala iba čata DELTA. Na zamedzenie úniku informácii sa príslušníkom TF vydal falošný plán, reálny plán bolo možné odkryť až 40 minút pred začiatkom operácie.

FÁZA – 1.b) NIČENIE
Táto fáza takisto začala hneď po vydaní OPORDu, počas nej sa ničila všetka dokumentácia, poznámky, mapy, nákresy atď. Podľa rozkazu sa musela zničiť všetka technika, vybavenie, a vlastne všetko čo nebolo možné evakuovať. Počas tejto fázy EOD tím pripravoval zamínovanie hlavnej brány a vytváral prechod mínovým poľom zo zadnej strany základne.

FÁZA – 2.a) BOJ ZADNÉHO VOJA
Fáza začala o 18:00 a pokračovala až do rozkazu na stiahnutie. Našou úlohou bolo vykonať boj zadného voja proti jednotkám Talibanu a ich sympatizantov, naviazať na seba čo najviac nepriateľských síl a pozornosti a kryť tak ústup jednotiek TF1505. Spravodajské informácie naznačovali, že nepriateľ sústredil značné sily v dedine Marjah priamo nad základňou, preto sa veliteľ TF rozhodol vykonať operáciu na nekosenej lúke juho-východne od nej.

FÁZA – 2.b) BLOKOVANIE
Táto fáza sa plynulo spájala s Fázou 1.a) a 2.a). Zámerom bolo spraviť klamný konvoj ktorý by vyrazil zo základne hneď ako na seba DELTA naviaže nepriateľské sily. Konvoj by vyrazil do dvoch rôznych smerov a zastavil by na strategických miestach, ktoré by rovno zablokoval. Úlohu klamného konvoja dostala SF jednotka SIERA, družstvo z čaty CHARLIE a 2. družstvo (HAMMER) z DELTY. SIERA a CHARLIE by súčasne zosadnutou pechotou blokovali prístup Talibanu z južnej strany základne.

FÁZA 3. – EVAKUÁCIA
Fáza sa mohla začať až po obdržaní signálu od DELTY, že na seba naviazala väčšinu nepriateľských síl, a od SIERY a CHARLIE, že zaujala blokovacie postavenia a končila sa dosiahnutím LZ NOMÁD. Trasa bola vybratá tak, aby sa vyhýbala všetkým dôležitým komunikáciám a usadlostiam a okľukou smerovala do LZ. Počas tejto fázy sa musel evakuovať všetok koaličný personál a spriatelené osoby. DELTA dostala za úlohu evakuovať manželku a dieťa „TERPA“ od ANA, ktorá bude čakať pri posede nad základňou.

Po vydaní operačného rozkazu som si hneď zavolal čatu na brífing.

Brífing
Brífing

PLÁN ČATY DELTA
Aby som dodržal utajenie, vydal som mužstvu falošný plán (ale s podobným zámerom): Úlohou čaty DELTA je od 18:00 do 22:00 vykonať prieskum bojom v okolí dediny Marjah, za účelom odhalenia nepriateľských spôsobilostí kvôli plánovanej evakuácii základne v najbližších 36 hodinách. Rozkázal som mužstvu, aby zobrali všetku dokumentáciu, všetky papiere, všetky plány a mapy a ostatné pomôcky a reálne ich spálili. Na všetko ostatné, od stanov, postelí a vozidiel bolo treba vyrobiť štítok „SPÁLENÉ“, alebo ,,ZNIČENÉ“. Keďže počas operácie sme nemali k dispozícii už žiadnu zdravotnú podporu, každý dostal pokyn, že pri ťažkom poranení, alebo zabití, musí na seba položiť štítok „SPÁLENÝ TERMITOVÝM GRANÁTOM“, aby ho nemohol nepriateľ prehľadať. Či už tak či onak, bola toto  naša posledná misia … One way ticket … Nepredpokladali sme, že by sme ju prežili. Vedeli sme, že sa na nás každý vrhne ako na údené, aby si ku koncu hry poriadne zastrieľal.

Hneď ako sa mužstvo odobralo preč, nabrífoval som svojho zástupcu a veliteľov družstiev, o reálnom pláne. Mojím zámerom bolo vyjsť zadnou bránou, prejsť cez priechod v mínovom poly a zaujať obrannú líniu čo najbližšie k Marjahu, nadviazať kontakt s nepriateľom a následne vykonávať ústup bojom po nekosenej lúke do niekoľkých obranných línii, natiahnuť boj na čo najdlhší čas. Držať nepriateľa vždy na maximálny dostrel a pri silnom tlaku, alebo  veľkých stratách, ustúpiť na poslednú líniu PL ALAMO, ktorú držať za každú cenu, pokým nedostaneme rozkaz k stiahnutiu. Každý veliteľ dostal presne priradenú úlohu, zodpovednosti, svoje miesto v zostave a celkový plán boja. Veliteľ 1. družstva (EAGLE), spolu s dvojičkou bude o hodinu skôr nasadený na prieskum a pozorovanie dediny Marjah. Veliteľ 2. družstva dostal za úlohu pripraviť vozidlá do klamného konvoja. Môj zástupca bude do 18:00 viesť klamnú rádiovú prevádzku. Kým nedôjde k spojeniu celej čaty, bude ťarcha boja spočívať na ramenách 3. družstva (FOX). Pohotovosť k plneniu úloh bola stanovená na 17:45.  

Už počas prípravy bolo jasné, že sa bude musieť náš plán upraviť. Prieskum hlásil, že je celá základňa obkľúčená Talibanom a ozbrojenými civilistami, pravdepodobne ich sympatizantami. To znamená, že budeme bojovať do všetkých strán. Hneď ako sa čata začala nastupovať a vykonávať poslednú kontrolu, ju odhalil nepriateľský dron, čím bola celá klamná rádiová operácia prezradená. Pohyb osôb a príprava na evakuáciu základne sa už nedala utajiť. 5 minút pred začiatkom sa na nás ale usmialo šťastie a dron odletel, prikázal som chalanom nech sa zoradia pri zadnej stene a čakali sme na odpočet.

Eagle-1 a Eagle-2 na OP nad Marjahom
Eagle-1 a Eagle-2 na OP nad Marjahom

BOJ ZADNÉHO VOJA (REARGUARD-ACTION)
Presne o 18:00 sme vyrazili von, zaujali širokú líniu a postúpili na hrádzu priamo nad základňou, EAGLE-1 mi zatiaľ hlásil, že sa v Marjahu sústredí veľké množstvo ozbrojených osôb, skupinky Talibanu sme mali aj na našej 3. hodine, boli ale ďaleko a nevšimli si nás. Po pár metroch sme sa ale už dostali do kontaktu. Prikázal som 3. družstvu nech vykoná obchvat, 1. družstvu nech kryje 6. hodinu a spolu s mojím zástupcom a zvyškom 2. družstva sme zaujali obrannú líniu smerom na Marjah.

Pohyb ku kontaktu
Pohyb ku kontaktu

Prvou obeťou bol zástupca, ktorý schytal dávku na celú hornú polovicu tela. Po potlačení odporu z 12. hodiny sme začali s ústupom prískokmi na 6. hodinu, to sa už ale boj vyvinul v akciu samostatných družstiev proti jednotlivým skupinkám Talibanu. Počas najväčšieho boja som zahlásil signál veleniu a konvoju, že môžu vyraziť. Čata bojovala do troch rôznych strán a začínali sme mať straty, jeden ranený ani nečakal na ošetrenie a rovno sa odpálil granátom, ja sám som bol ranený do ľavej ruky.

Nadviazanie kontaktu v Marjahu
Nadviazanie kontaktu v Marjahu + klamný konvoj

Nepriateľ sa nás snažil obísť, na čo sme mi reagovali naším vlastným obchvatom a tak furt dokola. Našťastie nás zachránil príchod konvoja a všetky skupinky Talibanu na lúke sa nám podarilo postupne a metodicky zničiť. 

Ústup bojom
Ústup bojom, blokovanie a začiatok evakuácie

Po konsolidácii celého 2. družstva u vozidiel som vydal signál ALAMO a celá čata zaujala obranu pri poľovníckom posede, z 12. hodiny sa ku nám po ceste začali presúvať skupinky neznámych osôb. Museli sme ešte odtiahnuť jedného omráčeného a vypnúť nástrahu do ktorej sa chytil nejaký Talib. To už prebiehala evakuácia v plnom prúde.

Konsolidácia v blokovacom postavení klamného konvoja
Konsolidácia v blokovacom postavení klamného konvoja

Zaujali sme teda ALAMO, ošetrili ranených a pokúšali sa o konsolidáciu. ACE report znel nasledovne: 7 mŕtvych, 3 ranený a munícia v oranžovom. Prekvapilo ma, ako sa nám zatiaľ darilo, bojová efektívnosť klesla iba na 70% a nepriateľa sa nám podarilo buď zničiť, alebo odraziť. Na lúke pred nami sme mali najmenej 12 mŕtvych Talibancov (čo sme videli, bolo ich oveľa viac), jedna skupinka sa nás pokúšala obísť sprava, ale nakoniec to vzdala.

Zaujatie poslednej obrannej línie ALAMOZaujatie poslednej obrannej línie ALAMO

Spojenie s nadriadeným nefungovalo, preto som sa snažil zatiaľ vylepšiť našu obranur a nájsť VIP osobu, nakoniec sa ukázalo, že sa skrývala v jame pár metrov odo mňa, na starosť ju dostal veliteľ 3. družstva. Hlásenie veliteľovi TF som musel poslať cez „BigFoota“ z CHARLIE, kým sa mi konečne podarilo opraviť rádiostanicu. Po pár minútach sme dostali rozkaz na stiahnutie, evakuácia základne bola úspešná. Zavolal som ku nám EAGLE-1, konsolidoval celú čatu a vyrazili sme lesíkom do LZ NOMÁD. Náš boj trval 43 minút. Video z celého boja si môžete prezrieť nižšie, alebo na tomto odkaze. Základňa medzitým padla do rúk Talibanu, ktorý stihol vybuchnúť na nastražených Claymorách. (Trollface gif)

Presun z PL ALAMO do LZ NOMÁD bol bezproblémový, boli sme síce odhalený nepriateľským špehom v blízkosti AZARKATU, ale Taliban už nestihol na nás reagovať. Neskôr sme sa dozvedeli, že bol nepriateľ totálne zmätený a nemal ani páru čo TF1505 vôbec robí. Náš boj v okolí Marjahu ich úplne prekvapil a splnil svoj účel na 100%, nečakali od TF takú agresívnu a rozhodnú akciu. Posledných 130 m do LZ sme museli všetci šprintovať aby sme stihli odlet vrtuľníka, lepší Mogadishu mile moment sa nedal ani vymyslieť. Posledná noha, a to noha veliteľa čaty DELTA, opustila Modré Údolie 031930BSEP22 po dlhých 10 ročníkoch.

Evakuovaný preživší
Evakuovaný preživší z DELTY

Týmto by som chcel poďakovať všetkým príslušníkom z JSOC DELTA, ktorý sa zúčastnili pod mojím velením 4 ročníkov Blue Valley Series za TF1505, organizátorom z airsoftového tímu MFC a všetkým hráčom za skvelú sériu (podľa môjho názoru najlepšie MILSIMovky) a úžasný posledný ročník. Bez Vás by sme my a stovky iných hráčov nemali také skvelé zážitky, z ktorých sa už teraz dá napísať niekoľko kníh. ĎAKUJEME!

Čata JSOC DELTA v rokoch 2017-2022

Čata JSOC DELTA v rokoch 2017-2022

V rokoch 2017-2022 sa v čate JSOC DELTA nachádzali tímy:
– 2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted
– MSOT 7734 Mythosaur
– CAAS Snipers
– FOX Corps Kežmarok
– FAD
– Charon Combat Club
– West Airsoft Unit
– Task Force 201
– 7th Regiment Fast Deployment
– SCPT airsoft team
– MILSOG
– 1. Slezský průzkumný prapor

,, … Tu DELTA-NULA-JEDEN, koniec … „

A01-CAAS

Comments

comments