BOJOVÝ PLÁN – OBRANA

BLUE VALLEY X – OPERÁCIA THE LAST PATROL 01SEP-04SEP

Oproti predchádzajúcim článkom z Blue Valley series, kde bolo rozpísané celé nasadenie počas operácie, si v tomto článku radšej načrtneme, ako je možné vykonávať aktívnu obranu bojového postavenia. Ako príklad použijeme jednu situáciu z Blue Valley X – Operation The Last Patrol. Článok je písaný z pohľadu veliteľa čaty DELTA.

Úlohou čaty DELTA bolo 02SEP22 vykonať presun z dediny Nanghar Khel do dediny Marjah a nadviazať spoluprácu so starešinom Sayeedom Al-Salamom, podporiť miestnu ekonomiku a brániť dedinu proti útoku Talibanu. Vďaka skúsenostiam z predchádzajúceho ročníka (BITKA O MARJAH), kde sa o dedinu intenzívne bojovalo a čata bola na pokraji obkľúčenia, sme plán značne vylepšili.

Na brífing podriadených sme tentokrát používali kvalitne vypracovaný plastický stôl (ako taký stôl vyrobiť sa dozviete TU), ktorý umožnil všetkým sa lepšie orientovať v teréne. V rádio-komunikácii sme nepoužívali otvorenú reč, mali sme prepracovaný plán spojenia so signálmi a hláseniami a v celom údolí sme mali označené orientačné body s kódovými názvami, presne tak ako píšeme v článku ZÁKLADY RÁDIOKOMUNIKÁCIE. Ak by nás aj odpočúvali, ich orientácia čo robíme a kde sme by bola značne komplikovaná.

Pracovná mapa s plastickým stolom
Pracovná mapa s plastickým stolom

Hodinu pred začiatkom misie som nasadil dva prieskumné tímy, Eagle-1 a Eagle-2 do pozorovacích stanovísk (OP-čiek) na strategické miesta. Eagle-2 vybudoval OP v blízkosti OB-21 TRIANGEL, čo bola križovatka ciest, z ktorej sa dal pozorovať presun z Pakistanu a dedín Tota-Khil a Nanghar-Kel a zároveň načúvať či sa niekto nepresúva po Lišiackej ceste, ktorá viedla lesom poza OP v smere Pakistan-Nanghar Kel. Druhé OP vybudoval prieskumný tím Eagle-1 v blízkosti OB-15 OKO, z ktorého mohli pozorovať križovatku ciest v smeroch Pakistan-Tota-Khil-Marjah, nekosenú lúku západne od Marjahu a načúvať či sa niekto nepresúva lesom po Čuráckom chodníku, ktorý viedol poza OP v smere Pakistan-Marjah.

Počas celej misie sme mali absolútny prehľad o pohybe osôb a vozidiel po hlavných trasách z/do Pakistanu, čo nám umožnilo počas zastávok sústrediť zabezpečenie len do najohrozenejších smerov, miesto toho aby sme udržovali kompletný perimeter. Pre celkový obraz, čata Delta mala počas nasadenia iba 21 členov, z toho 5 členov bolo vyčlenených na prieskum. Počas presunu z Nanghar-Kel do Marjahu som presunul Eagle-2 z ich OP do nového postavenia, ktoré sa nachádzalo juhozápadne od Marjahu, z ktorého mohli pozorovať údolie pod naším horizontom a trasu z našej hlavnej základne ktoré bola na našej 6. hodine. Jednu z kľúčových úloh, teda nadviazať spoluprácu so starešinom Marjahu, sa nám nepodarilo splniť, keďže sa furt vyhováral, že na nás nemá čas. Ako sa ukázalo neskôr, práve rokoval s Talibanom a boli to oni, kto na nás ten útok zavolali.

Eagle-1 na postavení pred OB-15 OKO
Eagle-1 na postavení pred OB-15 OKO

V okolí dediny som rozmiestnil svoje dve pešie družstvá nasledovne: Družstvo FOX spolu s mojím zástupcom vytvorilo líniu v malom lesíku na ľavom okraji dediny, s hlavných smerom (12. hodinou) na OB-15, kryt im poskytoval porast, stavebné trosky a posed. Družstvo HAMMER som umiestnil na pravom okraji dediny v lesíku, tam som umiestnil aj svoje veliteľské stanovisko. Z tohto priestoru sme kontrolovali jak prístup cez lesík, tak aj cez Čurácky chodník a vedeli sme viesť aj bočnú paľbu na nekosenú lúku pred Marjahom, kryt nám poskytoval zvlnený terén s nízkou trávou. Guľomety a odstreľovačky sme umiestnili na miesta z ktorých mali najlepší výhľad. Týmto sme pokryli úplne všetky prístupové trasy ktoré mohol nepriateľ využiť, mali sme pokrytú aj 6. hodinu, tentokrát nás nemohli obísť, alebo nás nejako prekvapiť. Vďaka vegetácii sme boli skrytý z každého smeru, postavenia nebolo vidno ani z vrchu, nemuseli sme sa báť ani dronov (ktoré boli tento rok HOJNE využívané).

Asi po 40 minútach hlásil Eagle-2 presun minimálne 6 Talibancov údolím naším smerom. Cez rádio som vyhlásil bojový poplach a zahlásil situáciu na velenie. Plánom bolo nechať nepriateľa prísť čo najbližšie a potom ho napadnúť. Taliban sa na lúke rozdelil na dve skupiny, jedna sa vydala cez lúku priamo na Marjah, druhá vošla do lesíka, teda obom družstvám priamo pred hlavne. Mali sme na nich perfektný výhľad, videli sme ako Talibanský veliteľ ukazuje rukami kde sa asi nachádzame a kde sa majú skupiny presunúť.

Prvotné rozloženie síl
Prvotné rozloženie síl

Na výkrik „PÁĽTE!!!“ zahájila celá čata paľbu na nepriateľa ktorý ani netušil kde sa nachádzame. V prvých sekundách Taliban utrpel straty a snažil sa na nás reagovať. 

Prepad zo skrytých postavení
Prepad zo skrytých postavení

Skupina na lúke sa snažila ustúpiť a skryť sa pod horizontom, veliteľ družstva FOX na nich ale okamžite zahájil útok prískokmi. Taliban na druhú stranu zase odpovedal streľbou 36 mm TAGin HE granátmi z granátometu. Na to ale zase odpovedala čata obchvatom zľava a útokom zozadu prieskumnými tímami. Skupina v lese sa snažila vykonať obchvat sprava, bola ale zastavená vytočením zostavy družstva HAMMER a tiež nepriechodným terénom. HAMMER následne takisto vyrazil do útoku, zahnal nepriateľa von z lesa a poskytol družstvu FOX podpornú paľbu.

Protiútok
Protiútok

Po dosiahnutí limitu postupu, zhruba 100 m pred Marjahom čata zaujala novú obrannú líniu. Preživší nepriatelia ustúpili do Pakistanu, rozhodol som sa nepriateľa neprenasledovať.

Zničenie nepriateľa a zaujatie novej obrannej línie
Zničenie nepriateľa a zaujatie novej obrannej línie

Vyžiadal som si ACE report a dostal nasledujúce informácie: Munícia v oranžovom, dvaja ranený, jeden ťažko (zásah granátom do nohy), druhý ľahko (strelné poranenie ruky) a jedna zaseknutá puška. Nepriateľ na mieste nechal najmenej 5 mŕtvych, štyroch sa podarilo prehľadať, zaistiť im zbrane a spravodajské informácie. Keďže sa blížil čas nášho návratu na základňu, rozhodol som sa evakuovať ranených vlastnými silami. Zahlásil som na velenie SITREP a zdravotníkom som podal MIST report. Ranený bol naložený na nosidlá a celá čata sa presunula po hlavnej ceste späť na základňu. Celý boj, od začiatku, až po návrat na základňu trval menej ako 20 minút.

Ponaučenie z minulých ročníkov, ktoré sme tento rok 100% využili a ktoré fungovalo bezchybne, odporúčam používať aj ostatným MILSIM tímom:

 • Kvalitná príprava pred nasadením
  – používať plastický stôl,
  – vyrobiť a využívať pracovnú mapu veliteľa,
  – používať kvalitné a detailné mapy,
  – vždy spraviť OPORD brief, confirmation-brief a back-brief s podriadenými.
 • Agresívne využívať prieskum
  – nasadiť v predstihu prieskum na strategické miesta,
  – presúvať prieskum podľa potreby počas misie,
  – mať pokryté všetky hlavné prístupové trasy k vlastnému postaveniu.
 • Utajenie
  – používať prepracovaný plán spojenia s volacími znakmi, signálmi, heslami a kódmi,
  – využívať prírodné a umelé maskovanie,
  – počas presunu byť nepredvídateľný; nedržať sa iba hlavných komunikácii; využívať terén; nechodiť do cieľových priestorov na priamo, ale obchvatom.
 • Vybudovať odolnú a aktívnu obranu
  – zaujať skryté postavenia,
  – zabezpečiť pozorovanie na krídlach a v tyle,
  – určiť hlavný smer, palebné sektory a zodpovednosti,
  – pružne reagovať na zmenu situácie buď vytočením zostavy, protiútokom, alebo ústupom.

Veliteľ čaty DELTA, A01-CAAS

P.S. Ďakujeme organizátorom z tímu MFC a všetkým zúčastnením za skvelú hru!

 

Comments

comments