12.03.2017 TOPO Kurz lvl. 1

Pozývame Vás na kurz topografie prvej úrovne – orientácia v teréne bez mapy. Kurz organizuje 56.pssk v spolupráci s naším portálom a uskutoční sa dňa 12.marca 2017 v priestoroch bývalého vojenského výcvikového priestoru Javorina, neďaleko Kežmarku.

 

O Inštruktorovi

Volám sa Tomáš, mám 29 rokov a pôsobím vo ozbrojených silách na funkcií, kde mi je topografia viac než známa. Od 15 rokov sa zaujímam o topografiu a orientáciu v teréne a aktívne sa jej venujem či už vo voľnom čase alebo vo svojej vojenskej profesií. Za tieto roky som nazbieral nespočetné množstvo praktických a teoretických vedomostí o ktoré sa chcem ďalej podeliť. Topografiu považujem za v dnešnej dobe zabudnuté umenie, ktoré trpí prístupom k moderným pomôckam (GPS, mobilné telefóny atď.) a taktiež snahe čím ďalej tým viac ju zjednodušovať, aby sa dala rýchlo osvojiť. Pri tomto zjednodušovaní sa ľudia učia len nepostačujúce základy a aj to často krát nesprávne. Pri svojej pracovnej praxi som sa stretol s tým, že ľudia vedia maximálne tak „zoseverniť“ mapu a určiť svoju polohu (ak vôbec). V prípade ak vypadne GPS, nemajú mapu alebo buzolu či mobilný telefón – a v ňom kalkulačku sú „nahraní“. A to je podľa mňa zlé a nesprávne. Rád by som svojich viac než 14 rokov praxe odovzdal ďalej a naučil ľudí nie len tie nutné základy ale aj to, ako topografiu správne chápať a následne sa ju správne učiť. Verím, že absolventi mojich kurzov sa nie len dokážu dostať z miesta A na miesto B, alebo sa nájsť na mape, ale budú vedieť čo, kedy a ako majú použiť aby boli vo svojej činnosti účinní, rýchli a eliminovali čo najviac možných chýb aj v prípade ak nemajú k dispozícií akékoľvek high-tech pomôcky, lebo v teréne sa dá fungovať aj len s hodinkami, pravítkom či inými improvizovanými pomôckami. Vo vojenskej taktike som síce odporcom starých ČSLA metód a zastávam moderné prístupy, v oblasti topografie je tomu opak a myslím si, že posledná poctivá topografia bola práve za éry socializmu kedy aj „obyčajní“ pionieri ovládali veci, ktoré dnes nevedia profesionálni vojaci…. A mali by ich vedieť.

Popis a cieľ kurzu

Participanti sa na kurze oboznámia so základmi topografickej orientácie bez mapy. Cieľom je prostredníctvom individuálneho prístupu vybudovať pevné teoretické a praktické základy z oblasti topografie a orientácie v teréne bez mapy. Celý kurz bude prebiehať v pomere 40% teória a 60% prax. Kurz je vhodný pre všetkých so záujmom o topografiu a zakladá si na správnom pochopení a osvojení si princípov a fungovania orientácie v teréne bez mapy.

Obsah kurzu:

 1. Úvod
 2. Určovanie svetových strán
  1. Prírodné úkazy
  2. Tieň
  3. Poloha slnka a hodinky
  4. Mesiac a hodinky
  5. Hviezdy
  6. Buzola
 3. Určovanie vzdialenosti
  1. Odhad
  2. Odkrokovanie
  3. Známe rozmery predmetov
  4. Rýchlosť šírenia svetla a zvuku
  5. Podobnosť trojuholníkov
 4. Meranie uhlov
  1. Odhad
  2. Číselník hodiniek
  3. Ďalekohľad
  4. Pravítkom s milimetrovým delením
  5. Buzolou
 5. Určovanie výšok
  1. Výškový uhol v dielcoch
  2. Určovanie výšky podľa tieňa
 6. Určovanie sklonu svahu
  1. Odhad
  2. Porovnanie výšky so základňou
  3. Odkrokovanie
  4. Uhlomerná stupnica
 7. Určovanie polohy
 8. Pochod podľa azimutu
  1. Príprava
  2. Organizácia
  3. Prekonanie prekážok

Max počet účastníkov: 8-10

Trvanie kurzu: 10hod

Cena kurzu: 20€

Povinné vybavenie: písacie a kresliace potreby (pero, ceruzky (aj farebné – červená, žltá, čierna, modrá, zelená, hnedá) pravítko, uhlomer), buzola (kvalitná nie TESCO), poznámkový blok/zošit, papiere A4 – min 10ks, obuv a oblečenie vhodné do terénu, náramkové hodinky (klasické, nie digitálne), každý účastník kurzu dostane na mieste tlačenú verziu vzorcov a potrebných výpočtov, ktoré sú obsahom kurzu.

Záujemci o kurz sa môžu prihlásiť na našej e-mailovej adrese  info@milsim-portal.sk

Comments

comments