Archív kategorií: Pozvánky

Mission: PONTEM

Ako sme už skôr avizovali, pre stúpajúci záujem o obsahovo atraktívnejšie akcie a tréningy sme sa rozhodli pripraviť 12h formát akcií s názvom Mission. Od našich akcií Operation sa budú tieto misie líšiť hlavne dĺžkou trvania, ktorá by nemala presahovať 12 hodín. Svojou podstatou sa má jednať o krátku akciu, alebo tréning, od ktorej je možné okrem precvičenia drilovaných vecí očakávať aj zábavu. Výhodou je aj menšia organizačná náročnosť, preto bude možné tieto misie pripraviť častejšie, ako 24+ hodinové akcie, ktoré aktuálne zvládame v priemere raz ročne.

Pokračovať na Mission: PONTEM

Operation: NOMAD

Pozývame všetkých priaznivcov MilSimu na akciu s názvom Operation: Nomad, ktorá sa uskutoční v dňoch 1. – 2. júna 2019 v blízkosti mesta Poprad. Jedná sa o poslednú akciu z príbehovej línie, ktoré sa odohrávajú v republike Nová Javorina. Začiatok akcie je v sobotu 1.6. o 9:00 a ukončenie v nedeľu 2.6. o 12:00. Akciu organizuje občianske združenie Združenie Military Klubov (ZMK).

Cieľ

Cieľ operácie Nomád je jednoduchý – je potrebné zabezpečiť pravé krídlo nášho postavenia, zabrániť výpadom a prípadnému pokusu o odrezanie tankovej brigády. Operácia bude vykonaná v dvoch fázach. V prvej fáze zabezpečíme predsunutú líniu a pripravíme pozície pre druhú fázu, pri ktorej zároveň vykonáme prieskum bojom. Na základe dosiahnutia úspechu v prvej fáze začne druhá fáza a to útok na vytipované ciele v tyle nepriateľa a následné obsadenie horskej magistrály, aby sa zabránilo jej využitiu nepriateľom. Na splnenie úloh je vyčlenená 3. rota horskej pechoty. Pre-Scenario, ktoré vás uvedie do aktuálnych udalosti v konflikte nájdete v predchádzajúcom článku Vojna v Novej Javorine.

Čo môžete očakávať?

-nádych reality v rámci možnosti MilSimu
-úlohy zadané formou OPORDU, informácie vopred v podobe WARNO, velenie na viacerých úrovniach
-namiesto respawnu bude použitý medic systém
-samostatnosť a flexibilita, je na vás akú cestu si vyberiete na splnenie úlohy
-dostatok času na prípravu plánu a jednotky na zadanú úlohu (nebude sa striedať úloha za úlohou s krátkym časovým limitom)
-možnosť využiť rozmerný herný priestor pre realizáciu vašich zámerov
-maximálna možnosť realizácie a zdokonaľovania sa

Čo od vás očakáva organizátor?

-schopnosť operovať v teréne 24+ hodín bez zázemia (žiaden postavený stan na „základni“)
-dostatočnú mieru samostatnosti
-schopnosť vychutnať si skutočný MilSim

3. rota horskej pechoty

Jednotky Tatranskej armády budú pozostávať z poľného veliteľstva a štábu, troch pechotných družstiev a prieskumného tímu. Do pechotných družstiev sa môžu hlásiť jednotlivci ako aj početnejšie tímy.

K prieskumnému tímu budeme uprednostňovať účastníkov predošlých akcií, nakoľko na túto jednotku budú kladené vyššie nároky. Podmienkou je, aby všetci členovia patrili k jednému tímu a aby uviedli v poznámke k registrácií, že sa uchádzajú o tento post.

Kto má záujem o velenie družstva nech to uvedie do poznámky k registrácií. Velitelia budú vybraný organizátorom.

Je možné sa prihlásiť aj ako hlavné velenie operácie, ktoré má za úlohu veliť a riadiť celú operáciu a na ich pleciach bude spočívať jej úspech alebo neúspech. Taktiež je treba to uviesť v poznámke pri registrácií. HQ bude vybrané organizátorom.

Požiadavky

Požadovaná výbava jednotlivca je taká, aby bol schopný stráviť v teréne s všetkým vybavením viac ako 24h vrátane noci. V prípade núdze je možné doplnenie vody či zdravotníckeho vybavenia a pomoci.

Všetky potrebné informácie budú poskytnuté na vyžiadanie záujemcom o účasť na operácii. Prihláseným účastníkom budú zaslané potrebné informácie s dostatočným predstihom. Organizátor na mieste zabezpečí mapy operačného priestoru.

Na rozdiel od predchádzajúcich akcií Mustang a Red Moon bude operácia Nomád vhodná aj pre tých, ktorý by si radi vyskúšali MilSimovú akciu. Pozor, nejedná sa však o klasickú airsoftovú akciu, pre hráčov naháňajúcich sa za „Killmi“.

Registrácia

Registrácia je možná len vyplnením registračného formuláru. Ako platnú akceptujeme len registráciu s uhradeným štartovným poplatkom vo výške 5€. Počet hráčov je obmedzený a po naplnení limitu bude registrácia zastavená. Je možné sa registrovať len za stranu Tatranskej armády, armáda novej Javoriny bude pozostávať z členov ZMK.

Pravidlá

Dress code – ako je už na našich akciách zvykom, z našej strany účastníkov limitujeme len minimálne. Vyžaduje sa poľná maskovacia uniforma a zakazuje sa čiapka so šiltom, ktorá je vyhradená pre armádu Novej Javoriny. Pre tento prístup sme sa rozhodli preto, lebo počet hráčov na akcii je limitovaný a predpokladáme, že každý bude mať o polohe a výzore svojich druhov predstavu. Dáva to pocit väčšej reálnosti, keď je treba na odlíšenie nepriateľa trochu viac pozornosti. Všetci máme radi svoj gear a preto nemáme srdce prikazovať časti hráčov, aby ho nechali doma :)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Red Moon – Scenár

V Novej Javorine sa neustále stupňujú aktivity teroristickej organizácie Čierna ruka. Táto organizácia sa neuspokojila s výsledkom mierovej zmluvy, ktorá ukončila krvavé boje v tejto oblasti a aj naďalej vyvíja nepriateľské aktivity voči nám a našim spojencom. Za tým všetkým stojí mozog a hlavný veliteľ čiernej ruky – kapitán Dango. Nikdy sme k jeho likvidácii neboli bližšie ako teraz! Pokračovať na Red Moon – Scenár

Operation: Red Moon

Priaznivcov MilSimu pozývame na akciu, ktorá sa bude konať dňa 19.mája až 20.mája v blízkosti mesta Poprad.

Ubehol už rok od úspešnej záchrany ministra financií z rúk hrdlorezov ktorý bojujú proti nám pod vlajkou teroristickej organizácie Čierna ruka. Počas operácie Mustang sa nám však nepodarilo eliminovať hlavu tejto bandy – kapitána Danga.

Koncom roka preto prebehla operácia Tango Down – bohužiaľ pravdepodobne pre únik informácií aj táto akcia dopadla zle a Dango stále uniká spravodlivosti.

S republikou Nová Javorina však stále nie sme vo vojnovom stave, čo nám našu prácu značne zhoršuje. Na základe nových informácií z rozviedky však zase svitla nádej na jeho dolapenie, alebo skôr eliminovanie. Niekde hlboko v lesoch Javoriny sa plánuje stretnutie o ktorom zatiaľ ešte nemáme veľa informácií. V každom prípade to však pre nás znamená ďalšiu príležitosť, ktorú si nenecháme ujsť.

V tomto článku nájdete bližší opis deja.

Pokračovať na Operation: Red Moon

Fundamentals of Room Clearing – Pozvánka

Dnes máme pre našich čitateľov pozvánku na kurz Fundamentals of Room Clearing, ktorý sa uskutoční v termíne 7. až 8. apríla 2018. Ide o kvázi pokračovanie kurzu Fundamentals of Urban Warfare . Kurz je určený každému hráčovi Airsoftu či MILSIM nadšencovi. Vedený bude príslušníkom ozbrojených zložiek, čo kurzu dodáva nádych profesionálnosti.

Pokračovať na Fundamentals of Room Clearing – Pozvánka

27.05 – 28.05. Operation Mustang

Priaznivcov MilSimu pozývame na akciu, ktorá sa bude konať dňa 27.mája až 28.mája v blízkosti mesta Poprad.

Jedná sa nový koncept akcie, ktorý vychádza z nášho kurzu Príprava bojového plánu. Jedná sa o 24+ hodinovú operáciu, ktorá sa bude odohrávať v teréne, ktorý nebude dopredu účastníkom nijako známy, tak isto ako samotné detaily a ciele operácie. Všetko sa dozviete pred akciou a počas jej konania.

Čo môžeme teraz prezradiť je to, že v priestore bude pôsobiť celý čas skupina komparzistov, ktorý budú simulovať potrebný opforce pre účastníkov operácie. Tým bude počas celej operácie zabezpečený čo najvyšší pocit autentickosti, ktorý sa dá v rámci možnosti MilSimu nasimulovať. Úloha, pred ktorú Vás postavíme, bude veľmi zaujímavá a komplexná – viac sa však dozviete až na mieste.

Celý priebeh akcie bude záležať na schopnostiach účastníkov. Zo strany organizátora bude len nevyhnutná interakcia a zadávanie čiastkových úloh tak, aby samotná operácia nestratila autentickosť.

Pokračovať na 27.05 – 28.05. Operation Mustang

Fundamentals of Urban Warfare

2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted, airsoftový tím SODO 8 a Vietcong Vyšehradné Airsoft&Paintball Area pre Vás pripravili spoločné CQB cvičenie pre každého hráča Airsoftu a milovníka MIL-SIMu.

Toto cvičenie je zamerané na zvládnutie základných zručností a vedenia bojových operácií v zastavanom priestore na úrovni družstvo/čata. Cvičenie je dvojdňové a je rozdelené do dvoch fáz. V prvej fázy bude teoreticky vysvetlené tri problematiky boja v zastavanom priestore, a to základné zručnosti, čistenie miestností a vedenie úroku na budovu. Prednášky budú v podobe Power Pointových prezentácií, účastníkom doporučujeme robiť si poznámky. Po odprezentovaní všetkých prednášok bude nasledovať písomný TEST, prednáška bude na Chate Mladosť, oblasť Remata. Pokračovať na Fundamentals of Urban Warfare

Kurz – Príprava bojového plánu 28.-29. október 2016

Pozývame všetkých priaznivcov MilSimu na kurz – Príprava bojového plánu, ktorý sa uskutoční 28.-29. októbra neďaleko Kežmarku v priestoroch bývalého vojenské výcvikového priestoru Levočské vrchy. Kurz začína v piatok o 18:00. Bližšie informácie o mieste stretnutia budú poskytnuté registrovaným účastníkom v dostatočnom predstihu.

Všetko bude prebiehať pod vedením inštruktora z radov OSSR, ktorý má dlhoročné skúsenosti z danej oblasti. Takisto viedol už naše kurzy Warrior Basic. Pokračovať na Kurz – Príprava bojového plánu 28.-29. október 2016

WARRIOR BASIC (10.06.2016 – Klenov)

Opäť Vás pozývame na kurz WARRIOR BASIC, ktorý sa uskutoční už po tretí krát v okolí strelnice pod Roháčkou pri obci Klenov od 10.06.2016 do 12.06.2016. Jedná sa o víkendový kurz, vedený inštruktorom z radov Ozbrojených síl Slovenskej Republiky.

Náplň kurzu WARRIOR BASIC:

  • základy fungovania malej jednotky
  • stravovanie / odpočinok
  • zásady pohybu po bojisku (jednotlivec /tím)
  • orientácia v teréne /topografia
  • reakcia na kontakt s nepriateľom
  • zdravotná príprava (základy)
  • weapon handlig/ manipulácia so zbraňou

Pokračovať na WARRIOR BASIC (10.06.2016 – Klenov)