Archív kategorií: Nová Javorina

Mission: PONTEM

Ako sme už skôr avizovali, pre stúpajúci záujem o obsahovo atraktívnejšie akcie a tréningy sme sa rozhodli pripraviť 12h formát akcií s názvom Mission. Od našich akcií Operation sa budú tieto misie líšiť hlavne dĺžkou trvania, ktorá by nemala presahovať 12 hodín. Svojou podstatou sa má jednať o krátku akciu, alebo tréning, od ktorej je možné okrem precvičenia drilovaných vecí očakávať aj zábavu. Výhodou je aj menšia organizačná náročnosť, preto bude možné tieto misie pripraviť častejšie, ako 24+ hodinové akcie, ktoré aktuálne zvládame v priemere raz ročne.

Pokračovať na Mission: PONTEM

Operation: NOMAD Pohľad prieskumného tímu Alfa na +24hod mil-sim akciu

2019, východ Slovenska

Naše zoskupenie bolo nasadené do operácie Nomad do úlohy prieskumného družstva Alfa. O sile troch operátorov (veliteľ, medik/radista, strelec) sme vysadení na južnej hranici operačnej oblasti (OA). Zahajujeme postup severne, s cieľom dosiahnuť oblasť kontrolných bodov. Približne po hodine sa pohybujeme v okolí bodu 4, kde nahlasujeme vhodné oporné postavenia zvyšným jednotkám.

Pokračovať na Operation: NOMAD Pohľad prieskumného tímu Alfa na +24hod mil-sim akciu

Nomad, pohľad veliteľa Červenej strany

V tomto reporte sa pokúsim chronologicky zrekapitulovať činnosť armády Novej Javoriny, pracovne nazvanou červenou stranou. Takto dostane modrá strana možnosť pochopiť niektoré naše kroky a tí, ktorí sa nezúčastnili si môžu urobiť obraz o tom, ako to na akcii vyzeralo.

Cieľ červenej strany

Našim cieľom bolo udržať naše obranné postavenie v oblasti Lieskovca až do príchodu hlavných síl, ktoré mali z danej oblasti začať s útokom na modrú stranu. Hlavné sily mali doraziť v nedeľu o 12:00 hod. Zóna obrany bola rozdelená na dve oblasti, v ktorých boli na významných miestach vybudované oporné body (symbolizovala ich vlajočka).

Pokračovať na Nomad, pohľad veliteľa Červenej strany

Operation: NOMAD

Pozývame všetkých priaznivcov MilSimu na akciu s názvom Operation: Nomad, ktorá sa uskutoční v dňoch 1. – 2. júna 2019 v blízkosti mesta Poprad. Jedná sa o poslednú akciu z príbehovej línie, ktoré sa odohrávajú v republike Nová Javorina. Začiatok akcie je v sobotu 1.6. o 9:00 a ukončenie v nedeľu 2.6. o 12:00. Akciu organizuje občianske združenie Združenie Military Klubov (ZMK).

Cieľ

Cieľ operácie Nomád je jednoduchý – je potrebné zabezpečiť pravé krídlo nášho postavenia, zabrániť výpadom a prípadnému pokusu o odrezanie tankovej brigády. Operácia bude vykonaná v dvoch fázach. V prvej fáze zabezpečíme predsunutú líniu a pripravíme pozície pre druhú fázu, pri ktorej zároveň vykonáme prieskum bojom. Na základe dosiahnutia úspechu v prvej fáze začne druhá fáza a to útok na vytipované ciele v tyle nepriateľa a následné obsadenie horskej magistrály, aby sa zabránilo jej využitiu nepriateľom. Na splnenie úloh je vyčlenená 3. rota horskej pechoty. Pre-Scenario, ktoré vás uvedie do aktuálnych udalosti v konflikte nájdete v predchádzajúcom článku Vojna v Novej Javorine.

Čo môžete očakávať?

-nádych reality v rámci možnosti MilSimu
-úlohy zadané formou OPORDU, informácie vopred v podobe WARNO, velenie na viacerých úrovniach
-namiesto respawnu bude použitý medic systém
-samostatnosť a flexibilita, je na vás akú cestu si vyberiete na splnenie úlohy
-dostatok času na prípravu plánu a jednotky na zadanú úlohu (nebude sa striedať úloha za úlohou s krátkym časovým limitom)
-možnosť využiť rozmerný herný priestor pre realizáciu vašich zámerov
-maximálna možnosť realizácie a zdokonaľovania sa

Čo od vás očakáva organizátor?

-schopnosť operovať v teréne 24+ hodín bez zázemia (žiaden postavený stan na „základni“)
-dostatočnú mieru samostatnosti
-schopnosť vychutnať si skutočný MilSim

3. rota horskej pechoty

Jednotky Tatranskej armády budú pozostávať z poľného veliteľstva a štábu, troch pechotných družstiev a prieskumného tímu. Do pechotných družstiev sa môžu hlásiť jednotlivci ako aj početnejšie tímy.

K prieskumnému tímu budeme uprednostňovať účastníkov predošlých akcií, nakoľko na túto jednotku budú kladené vyššie nároky. Podmienkou je, aby všetci členovia patrili k jednému tímu a aby uviedli v poznámke k registrácií, že sa uchádzajú o tento post.

Kto má záujem o velenie družstva nech to uvedie do poznámky k registrácií. Velitelia budú vybraný organizátorom.

Je možné sa prihlásiť aj ako hlavné velenie operácie, ktoré má za úlohu veliť a riadiť celú operáciu a na ich pleciach bude spočívať jej úspech alebo neúspech. Taktiež je treba to uviesť v poznámke pri registrácií. HQ bude vybrané organizátorom.

Požiadavky

Požadovaná výbava jednotlivca je taká, aby bol schopný stráviť v teréne s všetkým vybavením viac ako 24h vrátane noci. V prípade núdze je možné doplnenie vody či zdravotníckeho vybavenia a pomoci.

Všetky potrebné informácie budú poskytnuté na vyžiadanie záujemcom o účasť na operácii. Prihláseným účastníkom budú zaslané potrebné informácie s dostatočným predstihom. Organizátor na mieste zabezpečí mapy operačného priestoru.

Na rozdiel od predchádzajúcich akcií Mustang a Red Moon bude operácia Nomád vhodná aj pre tých, ktorý by si radi vyskúšali MilSimovú akciu. Pozor, nejedná sa však o klasickú airsoftovú akciu, pre hráčov naháňajúcich sa za „Killmi“.

Registrácia

Registrácia je možná len vyplnením registračného formuláru. Ako platnú akceptujeme len registráciu s uhradeným štartovným poplatkom vo výške 5€. Počet hráčov je obmedzený a po naplnení limitu bude registrácia zastavená. Je možné sa registrovať len za stranu Tatranskej armády, armáda novej Javoriny bude pozostávať z členov ZMK.

Pravidlá

Dress code – ako je už na našich akciách zvykom, z našej strany účastníkov limitujeme len minimálne. Vyžaduje sa poľná maskovacia uniforma a zakazuje sa čiapka so šiltom, ktorá je vyhradená pre armádu Novej Javoriny. Pre tento prístup sme sa rozhodli preto, lebo počet hráčov na akcii je limitovaný a predpokladáme, že každý bude mať o polohe a výzore svojich druhov predstavu. Dáva to pocit väčšej reálnosti, keď je treba na odlíšenie nepriateľa trochu viac pozornosti. Všetci máme radi svoj gear a preto nemáme srdce prikazovať časti hráčov, aby ho nechali doma :)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Vojna v novej javorine!

Pohár trpezlivosti už pretiekol a Nová Javorina vyhlásila vojnu Tatranskej republike! Neprešiel dlhý čas od kedy utíchli zbrane v poslednom konflikte a opäť rozhorel oheň vojny!

Novej Javorine už došla trpezlivosť, keďže rastúce provokácie už dosiahli neúnosnej miery. Veď nie je to tak dávno, čo vtrhli na naše územie špeciálne sily Tatranskej republiky a zaútočili na tábor čiernej ruky. Áno, je pravda, že uniesli ich ministra, ale mali predsa kontaktovať naše policajné orgány, ktoré by zasiahli.

Minister Tatranskej republiky v rukách teroristov z Čiernej ruky

Poslednou kvapkou však bol posledný útok, ktorý viedla Tatranská republika. Koncom jari minulého roka zaútočili na naše jednotky priamo na území Novej Javoriny. Toto už nebola provokácia, ale priamy útok na suverenitu krajiny. Preto netrvalo dlho a Nová Javorina vyhlásila vojnový stav Tatranskej republike. Napriek svojej zdecimovanej ekonomike a nepripravenej armáde sa rozhodla nenechať si behať po svojej zemi cudzie armády, ktoré útočia a zabíjajú jej občanov.

Patrola Tatranskej republiky pri oddychu pred útokom v Novej Javorine

Zo začiatku sa zdalo, že vojnový stav ostane len pri formálnom vyhlásení a pri lokálnych pohraničných incidentoch. Tatranská republika sa však dokázala pripraviť a vyslala do Novej javoriny jednu obrnenú brigádu a pechotný pluk. Útok obrnencov samozrejme chabo vyzbrojených obrancov zaskočil a tak sa podarilo jediným razantným útokom preniknúť do hĺbky obrany. Útočným jednotkám však došiel dych a narazili na dobre pripravenú obranu nepriateľa. Tak generalita Tatranskej republiky využila situáciu na doplnenie jednotiek a stabilizáciu fronty. Príslušníci pešieho pluku momentálne stabilizujú tylový priestor a svoje pravé krídlo, na ktoré začal tlačiť nepriateľ. V najbližších dňoch budú musieť tento problém vyriešiť, aby nehrozilo odrezanie útočného čela.

Aktuálna situácia na fronte

Dianie na fronte budeme priebežne sledovať a o novinkách priebežne informovať. Všetko nasvedčuje tomu, že Tatranská republika zase povolá svoje špeciálne jednotky, ktoré budú musieť tvrdo vybojovať víťazstvo! Nesmú však podceniť bojovníkov Novej Javoriny, ktorý napriek menšiemu počtu a slabšiemu vybaveniu dokážu skvelo využívať miestny priestor a v poslednej dobe získali aj značné bojové skúsenosti.

Red Moon – Scenár

V Novej Javorine sa neustále stupňujú aktivity teroristickej organizácie Čierna ruka. Táto organizácia sa neuspokojila s výsledkom mierovej zmluvy, ktorá ukončila krvavé boje v tejto oblasti a aj naďalej vyvíja nepriateľské aktivity voči nám a našim spojencom. Za tým všetkým stojí mozog a hlavný veliteľ čiernej ruky – kapitán Dango. Nikdy sme k jeho likvidácii neboli bližšie ako teraz! Pokračovať na Red Moon – Scenár

Operation: Red Moon

Priaznivcov MilSimu pozývame na akciu, ktorá sa bude konať dňa 19.mája až 20.mája v blízkosti mesta Poprad.

Ubehol už rok od úspešnej záchrany ministra financií z rúk hrdlorezov ktorý bojujú proti nám pod vlajkou teroristickej organizácie Čierna ruka. Počas operácie Mustang sa nám však nepodarilo eliminovať hlavu tejto bandy – kapitána Danga.

Koncom roka preto prebehla operácia Tango Down – bohužiaľ pravdepodobne pre únik informácií aj táto akcia dopadla zle a Dango stále uniká spravodlivosti.

S republikou Nová Javorina však stále nie sme vo vojnovom stave, čo nám našu prácu značne zhoršuje. Na základe nových informácií z rozviedky však zase svitla nádej na jeho dolapenie, alebo skôr eliminovanie. Niekde hlboko v lesoch Javoriny sa plánuje stretnutie o ktorom zatiaľ ešte nemáme veľa informácií. V každom prípade to však pre nás znamená ďalšiu príležitosť, ktorú si nenecháme ujsť.

V tomto článku nájdete bližší opis deja.

Pokračovať na Operation: Red Moon

Tango Down (10.12.2017)

V nedeľu sme sa prebudili do mrazivého rána. Teplomer ukazoval -15°C a nás čakal dlhý presun lesom. V týždni totiž prišla informácia z rozviedky s miestom a časom výskytu kapitána Danga – vodcu bunky Čiernej ruky, ktorá začiatkom roku uniesla nášho ministra. Jeho záchrana bola našťastie úspešná, ale hlavu celej bunky sa nám zlikvidovať nepodarilo.

Preto v toto mrazivé ráno opäť tajne prekračujeme hranicu do Republiky Nová Javorina. Na túto operáciu sme boli vyčlenení len dvaja. Sniper a spoter, ktorý sa majú potajomky vkradnúť na miesto, ktoré nám udala rozviedka. Presun bol pre nás hračkou  a pohyb nás aspoň príjemne zahrial. Čím sme boli bližšie k cieľu, tempo sa spomaľovalo a ostražito ako šelmy sme s pomaličky blížili k miestu, ktoré sme si vytypovali pre náš úder. Nikde na vôkol žiaden pohyb, žiadne zvuky, len desivé ticho zamrznutého lesa. Napätie sa dalo krájať a mali sme pocit, že toto musí byť ticho pred búrkou. Pokračovať na Tango Down (10.12.2017)