Archív kategorií: Návody

ZÁKLADY RÁDIO-KOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIE

Na airsoftových akciách sa veľmi často stretávame s tým, že len minimum airsoftových hráčov ovláda základy rádio-komunikácie a do svojich vysielačiek/rádiostaníc vyprávajú ako do mobilu. Ešte častejšie sa stáva, že sa herné strany navzájom odpočúvajú a následne pripravujú prepady, alebo pasce, alebo inak reagujú na informácie ktoré získali z rádiového odpočúvania, informácie ktoré hráči neuvedomujúc si ich závažnosť vysielajú do éteru len tak. Potom sa Vám môže stať niečo také ako čate DELTA na akcií Blue Valley 7, kde Taliban zaútočil súčasne na veliteľské stanoviská veliteľa a zástupcu veliteľa čaty, súčasne z troch rôznych smerov a úplne obišiel zvyšok čaty v ich obranných postaveniach, to len preto lebo si veliteľ a zástupca v otvorenej reči vymenili súradnice svojich veliteľských stanovíšť. Preto sme pre Vás pripravili článok o základoch rádio-komunikácie a ako zabezpečiť svoje vysielanie tak, aby ste to nepriateľovi čo najviac sťažili. Pretože pri používaní rádiostaníc platí jedno hlavné pravidlo:
„NEPRIATEĽ VŽDY POČÚVA!“

Pokračovať na ZÁKLADY RÁDIO-KOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIE

WARNO, OPORD, FRAGO – čo to je?

V dnešnom článku by som rád nadviazal na články Pohľad zvnútraTLP – Troop Leading Procedures a predstavil Vám dokumenty, ktoré nám v milsim jednotke Die Erste Kompanie, ktorej som členom, pomáhajú pri plánovaní a realizácii našich tréningov a akcií. Tieto dokumenty sú Varovný rozkaz (WARNO alebo WNGO), Operačný rozkaz (OPORD) a Čiastočný rozkaz (FRAGO).

Pokračovať na WARNO, OPORD, FRAGO – čo to je?

Výroba MGRS mapy

Dostať sa k topografickým mapám v MGRS formáte je celkom zložitá úloha aj pre príslušníka ozbrojených síl, preto si dnes ukážeme ako takú mapu vyrobiť v domácich podmienkach. Na tento účel budeme potrebovať program ExpertGPS. S jeho pomocou je možné vytvoriť podklady pre tlač mapy v spomínanom formáte.

ExpertGPS je program so širokou možnosťou použitia. V tomto návode si však ukážeme len jednu z jeho funkcií a tou je výroba mapy so súradnicovou sieťou podľa armádneho štandardu MGRS. Ten si nebudeme nijako predstavovať, určite ho každý z Vás pozná – MGRS formát je veľmi praktický a jeho použitie je jednoduché. Pokračovať na Výroba MGRS mapy

Hliadka a hliadkovanie (časť 1)

Jeden z našich čitateľov sa na nás obrátil s požiadavkou na článok zameraný na presun k cieľu, jeho plánovanie, prípravu, samotné vykonanie a rady z praxe. Síce samotný presun je len jednou zo súčastí celkového plánovania a prípravy na vykonanie úlohy, rozhodli sme sa, že ho aspoň v stručnej podobe spracujeme. Budeme sa snažiť o čo najzrozumiteľnejšie spracovanie, je však vhodné, aby čitateľ mal čo možno najlepší obraz o samotnom TLP (troop leading procedures) alebo analýze úlohy METT-TC (vrátane OAKOC…), nakoľko tieto postupy na seba nadväzujú a sú východiskom pre akékoľvek vojenské plánovanie.

Pokračovať na Hliadka a hliadkovanie (časť 1)

PES – Systém C4I pre každého

PES (Personal Eye System) je osobný systém C4I (Command, Control, Communication, Computers and Inteligence) určený pre vojenské, policajné alebo záchranné zložky a pre priaznivcov Military Airsoftu, ktorý si vyžadujú topografickú navigáciu, Blue Force Tracking a zdieľanie spoločného operačného obrazu. PES bol vyvinutý slovinskými spoločnosťami MILSISTEMIKA a S&T Defence (tvorca bojového navigačného a veliteľského systému BES – Battle Eye System). PES je od roku 2013 testovaný pre podmienky airsoftu na akciách organizovanými združením Airsoftwars. Toto združenie investovalo nemalé finančné a časové prostriedky a nakúpilo 25 koncových zariadení ktoré dávajú k dispozícii hráčom pôsobiacim ako velitelia čiat. Na akcii Protector XI. v roku 2014 bolo pripojených až 50 fungujúcich, zdieľajúcich a aktívne používaných zariadení. Systém je voľne dostupný v civilnej verzií na Google Play za 15€. Odkaz: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.milsistemika.pes

Pokračovať na PES – Systém C4I pre každého

Streľba z vozidla a jeho okolia

1

Streľba z vozidla a jeho okolia vychádza z princípov streľby s využitím bariér. Vozidlo a jeho časti je možné považovať za bariéry s rôznymi vlastnosťami z pohľadu krytu a skrytu. Vozidlá ako bariéry je možné rozdeliť na pancierované a nepancierované. 

Pancierované vozidlo poskytuje lepšiu balistickú ochranu pre osoby vo vozidle alebo osoby kryjúce sa za vozidlom, majú však limitujúce možnosti vedenia paľby priamo z vozidla (strieľne, gunner…).  Pokračovať na Streľba z vozidla a jeho okolia

Topografický manuál I.

Topografia

Dnes tu máme pre Vás prvý zo série pripravovaných článkov z oblasti topografie. Význam tejto problematiky je pre nás voj. profesionálov, military nadšencov ale aj pre turistov nesmierne veľký a vo svojej praxi sme sa stretli s rôznou úrovňou teoretický a praktických znalostí, ktoré je možné vo všeobecnosti považovať za nedostačujúce alebo veľmi slabé. Rovnako existuje množstvo mýtov a chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že sa o časť našich vedomostí a skúseností postupne podelíme. Opäť sa budeme snažiť o akýsi vstup a úvod ale aj mierne hlbšie informácie, ktoré budeme podávať čo najzrozumiteľnejšou formou a budeme sa snažiť nezachádzať do príliš hlbokých teoretických záležitostí, ktoré sú určené už pre iný level. Avšak v prípade akýchkoľvek nejasností alebo v prípade záujmu o hlbšie informácie, vieme ich ochotne poskytnúť individuálne.

Pokračovať na Topografický manuál I.

TLP – Troop Leading Procedures I.

Plánovanie je proces, ktorý musí absolvovať každý veliteľ aby pripravil svoju jednotku na splnenie pridelenej bojovej úlohy. Vo vojenskej terminológií sa využíva tzv. Plánovací proces malých taktických jednotiek (Ang. skratka: TLP – Troop Leading Procedures). Na úrovní práporu a vyššie prebieha „MDMP – Military Decision Making Process“ už za pomoci štábu. V tomto článku čerpáme z pôvodných vojenských manuálov ozbrojených síl členských štátov NATO ktoré sú voľne dostupné.

Pokračovať na TLP – Troop Leading Procedures I.

Plastický stôl – ako na to?

Dnes máme pre naších čitateľov prvý zo série článkov od 56. prieskumnej skupiny, ktorú sme si predstavili minule v rozhovore.

Či už plnohodnotný model terénu, cieľa alebo jednoduchý plastický stôl z prírodného materiálu, všetky tieto alternatívy predstavujú významný nástroj pre veliteľa pre vizualizáciu bojiska. Každý veliteľ, ale aj zručnejší jedinci by mali byť schopní zhotoviť terénny model (plastický stôl) za rôznych podmienok a okolností. Plastický stôl poskytuje 3D obraz bojiska/cieľa a predstavuje kľúčovú pomôcku pri tvorbe vojenských rozhodnutí a rozvoji variantov činnosti (COA).

V tomto článku si bližšie predstavíme čo to vlastne plastický stôl je, ako sa zhotovuje, jeho využitie a v závere si uvedieme aj príklad súpravy na zhotovenie plastického stola, prípadne improvizované prostriedky, ktoré môžeme využiť. Pokračovať na Plastický stôl – ako na to?