Archív kategorií: Návody

Ako začať s MIL-SIMom

___________________________________________________________________________Vždy ťa lákal MIL-SIM ale nevedel si ako na to ? V tomto článku sa ti pokúsim dať návod, ako s touto závislosťou začať.

Niekto so mnou môže súhlasiť, niekto so mnou možno súhlasiť nebude, jedná sa o môj osobný názor a postoj k tejto problematike.

Avšak ver mi, že všetko o čom budem písať, píšem zo svojich skúseností, ktoré som získal v 42 Commando Royal Marines, M company reenactment group, Nitra, Slovakia.
___________________________________________________________________________

Pokračovať na Ako začať s MIL-SIMom

Príprava na MILSIM akciu

V rámci airsoftovej osvety, som sa rozhodol podeliť sa s MILSIM komunitou, ako sa náš tím pripravuje na MILSIM/LARP akcie Blue Valley Series, kde pôsobíme už tretí rok ako súčasť koaličných síl TF1505. V tomto článku by som rád priblížil nezúčastneným osobám, čo všetko stojí za prípravou jednotky na takýto typ akcie. My ako priaznivci MILSIMu, si vážime prácu ktorú pre nás robí organizátor tejto akcie (MFC team) a preto sa tiež zodpovedne pripravujeme na našu účasť v tejto hre. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, že príprava nie je len tak, sú za ňou stovky hodín driny, študovania, drilovania a nemalé finančné investície.

Pokračovať na Príprava na MILSIM akciu

RAMROD, TR-77

Dnes by som chcel nadviazať na predchádzajúci článok, v ktorom boli okrem základov rádiokomunikácie spomenuté aj základné metódy na jej zabezpečenie. Na úvod trocha teórie a základné rozdelenie pojmov, ktoré potom tak radi na akciách používame. Zabezpečenie rádiovej komunikácie sa označuje skratkou COMSEC. COMSECom sa rozumie utajenie komunikácie pomocou kryptológie. Základné informácie už boli obsiahnuté v predošlom článku, dnes sa zameriam na dva rôzne spôsoby ako správu zašifrovať.

Ešte pred tým však spomeniem aj skratku TRANSEC, ktorá sa v súvislosti s touto témou tiež často používa. V podstate sa jedná o časť COMSECu, pod ktorou rozumieme utajenie správ pomocou prostriedkov iných ako kryptologických. Jedná sa hlavne o technické formy utajenia, od použitia scrambleru až po pokročilé techniky, ktoré sú bežnému človeku nedostupné. TRANSECu sa venovať nebudem, nakoľko okrem jeho technickej nedostupnosti je otázna aj legálnosť jeho použitia.

Pokračovať na RAMROD, TR-77

ZÁKLADY RÁDIO-KOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIE

Na airsoftových akciách sa veľmi často stretávame s tým, že len minimum airsoftových hráčov ovláda základy rádio-komunikácie a do svojich vysielačiek/rádiostaníc vyprávajú ako do mobilu. Ešte častejšie sa stáva, že sa herné strany navzájom odpočúvajú a následne pripravujú prepady, alebo pasce, alebo inak reagujú na informácie ktoré získali z rádiového odpočúvania, informácie ktoré hráči neuvedomujúc si ich závažnosť vysielajú do éteru len tak. Potom sa Vám môže stať niečo také ako čate DELTA na akcií Blue Valley 7, kde Taliban zaútočil súčasne na veliteľské stanoviská veliteľa a zástupcu veliteľa čaty, súčasne z troch rôznych smerov a úplne obišiel zvyšok čaty v ich obranných postaveniach, to len preto lebo si veliteľ a zástupca v otvorenej reči vymenili súradnice svojich veliteľských stanovíšť. Preto sme pre Vás pripravili článok o základoch rádio-komunikácie a ako zabezpečiť svoje vysielanie tak, aby ste to nepriateľovi čo najviac sťažili. Pretože pri používaní rádiostaníc platí jedno hlavné pravidlo:
„NEPRIATEĽ VŽDY POČÚVA!“

Pokračovať na ZÁKLADY RÁDIO-KOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIE

WARNO, OPORD, FRAGO – čo to je?

V dnešnom článku by som rád nadviazal na články Pohľad zvnútraTLP – Troop Leading Procedures a predstavil Vám dokumenty, ktoré nám v milsim jednotke Die Erste Kompanie, ktorej som členom, pomáhajú pri plánovaní a realizácii našich tréningov a akcií. Tieto dokumenty sú Varovný rozkaz (WARNO alebo WNGO), Operačný rozkaz (OPORD) a Čiastočný rozkaz (FRAGO).

Pokračovať na WARNO, OPORD, FRAGO – čo to je?

Výroba MGRS mapy

Dostať sa k topografickým mapám v MGRS formáte je celkom zložitá úloha aj pre príslušníka ozbrojených síl, preto si dnes ukážeme ako takú mapu vyrobiť v domácich podmienkach. Na tento účel budeme potrebovať program ExpertGPS. S jeho pomocou je možné vytvoriť podklady pre tlač mapy v spomínanom formáte.

ExpertGPS je program so širokou možnosťou použitia. V tomto návode si však ukážeme len jednu z jeho funkcií a tou je výroba mapy so súradnicovou sieťou podľa armádneho štandardu MGRS. Ten si nebudeme nijako predstavovať, určite ho každý z Vás pozná – MGRS formát je veľmi praktický a jeho použitie je jednoduché. Pokračovať na Výroba MGRS mapy

Hliadka a hliadkovanie (časť 1)

Jeden z našich čitateľov sa na nás obrátil s požiadavkou na článok zameraný na presun k cieľu, jeho plánovanie, prípravu, samotné vykonanie a rady z praxe. Síce samotný presun je len jednou zo súčastí celkového plánovania a prípravy na vykonanie úlohy, rozhodli sme sa, že ho aspoň v stručnej podobe spracujeme. Budeme sa snažiť o čo najzrozumiteľnejšie spracovanie, je však vhodné, aby čitateľ mal čo možno najlepší obraz o samotnom TLP (troop leading procedures) alebo analýze úlohy METT-TC (vrátane OAKOC…), nakoľko tieto postupy na seba nadväzujú a sú východiskom pre akékoľvek vojenské plánovanie.

Pokračovať na Hliadka a hliadkovanie (časť 1)

PES – Systém C4I pre každého

PES (Personal Eye System) je osobný systém C4I (Command, Control, Communication, Computers and Inteligence) určený pre vojenské, policajné alebo záchranné zložky a pre priaznivcov Military Airsoftu, ktorý si vyžadujú topografickú navigáciu, Blue Force Tracking a zdieľanie spoločného operačného obrazu. PES bol vyvinutý slovinskými spoločnosťami MILSISTEMIKA a S&T Defence (tvorca bojového navigačného a veliteľského systému BES – Battle Eye System). PES je od roku 2013 testovaný pre podmienky airsoftu na akciách organizovanými združením Airsoftwars. Toto združenie investovalo nemalé finančné a časové prostriedky a nakúpilo 25 koncových zariadení ktoré dávajú k dispozícii hráčom pôsobiacim ako velitelia čiat. Na akcii Protector XI. v roku 2014 bolo pripojených až 50 fungujúcich, zdieľajúcich a aktívne používaných zariadení. Systém je voľne dostupný v civilnej verzií na Google Play za 15€. Odkaz: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.milsistemika.pes

Pokračovať na PES – Systém C4I pre každého

Streľba z vozidla a jeho okolia

1

Streľba z vozidla a jeho okolia vychádza z princípov streľby s využitím bariér. Vozidlo a jeho časti je možné považovať za bariéry s rôznymi vlastnosťami z pohľadu krytu a skrytu. Vozidlá ako bariéry je možné rozdeliť na pancierované a nepancierované. 

Pancierované vozidlo poskytuje lepšiu balistickú ochranu pre osoby vo vozidle alebo osoby kryjúce sa za vozidlom, majú však limitujúce možnosti vedenia paľby priamo z vozidla (strieľne, gunner…).  Pokračovať na Streľba z vozidla a jeho okolia