42 Commando Royal Marines, M company, reenactment group

Jednotka Royal Marines Commando (RMC) vznikla 28. 10. 1664 pod názvom Duke of York and Albany’s Maritime Regiment of Foot, keď britský parlament povolal 1200 vojakov do služby na lodiach. Roku 1704 Royal Marines spolu s holandskými mariňákmi dobilo pevnosť na Gibraltare, bránili prístup pred španielskymi posilami, následne zaútočili na mesto. Gibraltar dodnes patrí k Spojenému kráľovstvu aj keď sa nachádza na Pirenejskom polostrove. Za túto bitku boli Royal Marines ocenení a slovo Gibraltar sa dodnes nachádza aj v ich znaku.

5. 4. 1755 boli sformovaný His Majesty‚s Marine Forces – priami predchodcovia dnešných RMC. 1761 účasť na vylodení na ostrove Belle Isle, ocenenie v znaku vavrínovým vencom a menovaním Royal Marines. Slovo „Royal“ je v znaku symbolizované korunou a levom úplne hore. 1805 účasť na veľkom víťazstve v bitke pri Trafalgare. 1855 premenovaní na Royal Marines Light Infantry. 1862 premenovaný na Royal Marine Light Infantry (vypadlo „s“). 1839 – 1860 Prvá a Druhá ópiová vojna. 1853 – 1856 Krymská vojna. (Zaujímavosť, v tejto bitke bol pri obliehaní Sevastopoľu ukoristený bronzový kanón, z ktorého sú dodnes odlievané Victoria Cross, najvyššie vojenské ocenenie v Spojenom kráľovstve). 1900 Povstanie boxerov v Číne. Účasť v 1. Svetovej vojne, udelených 5 Victoria cross. Počas Druhej svetovej vojny začali vznikať jednotky armádnych kománd. V priebehu vojny túto ich úlohu získali taktiež Royal Marines. Stredozemie : Sicília, Salerno, Termoli, Anzio, Dalmátske Ostrovy, Jazero Comacchio. Severozápadná Európa: Normandia, Walcheren, Postup do Nemecka, Prekročenie Rýna. Ďaleký Východ: Arakan, Kangaw. 1947 sa centrom Commando výcviku Plymouth. Povojnové operácie (v zátvorkách začiatky operácii): Palestína (1947), Hong-Kong (1949), Malajzia (1950), Kórea (1950), Cyprus (1955), Suezská Kampaň (1956), Obrana Kuwaitu (1961), Vzbura v Tanganike (1962), Aden (1962), Indonézia (1962), Severné Írsko (1969). 1982 obrana Falklandských ostrovov pred Argentínou, kedy príslušníci argentínskej špeciálnej jednotky pristáli na ostrove, bránenom cca 80timi príslušníkmi RMC. Časť sa na rozkaz guvernéra ostrovu (obával sa o životy civilov) vzdala po niekoľkohodinovom boji (bez strán na britskej strane). Ďalší RMC na druhý deň zostrelili helikoptéru a takmer sa im podarilo potopiť argentínsku loď za pomoci ručných zbraní a raketometov Carl Gustav. RMC ktorí sa vzdali mohli voľne odísť do UK, kde sa hneď pripojili k jednotkám, vyslaným na znovuzískanie Falklánd, čo sa nakoniec podarilo. 1990 – 1991 Druhá vojna v zálive. 1997 1998 Kongo. 2000 Kosovo a Siera Leone. 20. 3. 2003 Irak. V Afganistane sa RMC zúčastnilo mnohých operácií, medzi ktoré patrí napr. Operation Clay, Volcano, Silver, (Všetko 2007). Ďalej v histórií nebudeme pokračovať, dôvod uvidíte nižšie. Ostatné súčasti znaku RMC sú kotva ako znak príslušnosti k Royal Navy a glóbus, ktorý získali za službu na všetkých kontinentoch zeme (napríklad boli aj na prvých lodiach, ktoré zakotvili v Austráilí.) Moto RMC znie PER MARE PER TERRAM, čo znamená PO MORI, PO SÚŠI.

Náš vznik :

Pôvodne sme pôsobili ako airsoftový team Airsoft Royal Marines Commando (ARMC). ARMC vzniklo cca v roku 2009. Následne sme takto pôsobili niekoľko rokov, keď sme sa v roku 2013 zúčastnili každoročného cvičenia DPM Alliancie, tzv. DPM Camp. Po tomto cvičení sme sa rozhodli začať s napodobňovaním reálnej jednotky. Zvolili sme si 42 (čítaj four two) Commando Royal Marines, M (čítaj Majk) company. Časť ARMC sa teda odtrhla a začala sa venovať reenactmentu, pričom ARMC stále zostalo zachované a naďalej s ním spolupracujeme.

Čo robíme :

Snažíme sa o reálne napodobňovanie 42 Commando Royal Marines, M company. Zvolili sme si rok 2006 – 2007. Jednotku sa snažíme napodobňovať nie len výstrojou ale aj správaním. Študijné materiály = kniha „Mezi mariňáky“ od Steven Preece a dokument Commando on the front line (youtube).

Tréning :

Náš tréning pozostáva s niekoľkých základných lekcií taktiky OSB ako aj CQB, ktoré sa ale samozrejme snažíme zlepšovať na rôznych cvičeniach. Tréning obsahuje napríklad, pochody, bojové drily, rôzne taktiky ako pasce, prepady, prieskum, kontrola osôb a vozidiel, veliteľská príprava a množstvo ďalšieho. Na záver výcviku musia členovia absolvovať 30 km pochod s viac ako 18 kg záťažou, za čo obdržia právo nosiť lovatový beret a odznak RMC (zelený beret, ktorí je symbolom skutočných RMC, skutoční RMC ho ale získajú až po absolvovaní výcviku a 30 míľového „behu“, ktorí musia dokončiť do 8 hodín.

Výstroj :

Pokiaľ to podmienky dovoľujú, snažíme sa mať čo najrealistickejšiu výstroj. Samozrejme niektoré veci neriešime až do úplných detailov, napr. rok výroby batohov, ktoré sa v priebehu rokov nijako nemenili. Samozrejmosťou sú originálne DPM a púštne DPM, originálne nosné systémy, originálne prilby (kevlar alebo balistický nylon, tvar je úplne rovnaký) a podobne.

Výzbroj :

Našou výzbrojou sú primárne pušky L85 A2 (väčšina členov ale používa L85 A1 z dôvodu ich väčšej dostupnosti), guľomet L110, dočasne tolerujeme aj M4, ďalej sú povolené: odstreľovacia puška L96, guľomet GPMG a ľahký podporný guľomet L86.

Akcie ktorých sa zúčastňujeme :

Našou prioritou je každoročne DPM Camp, spoločné cvičenie DPM Aliancie. Ďalej sa zúčastňujeme akcií: Protector, Blue Valley, akcie a cvičenia usporiadané DPM Alianciou, prípadne akcie proti iným jednotkám. Samozrejme občas si zájdeme aj na miestne lokálky, kto nie . Okrem akcií sa snažíme veľa trénovať a zdokonaľovať tak naše zručnosti.

DPM Aliancia :

Je zoskupenie jednotiek kopírujúcich Bristkú armádu. DPM Alliancia pôsobí hlavne v Českej republike. Pôsobia tu jednotky ako napríklad: SAS, SBS, Royal Green Jackets, Paras a podobne. Každoročne usporiadava niekoľko cvičení a akcií, na ktorých sa snažíme zúčastňovať a byť tak aktívnymi členmi.

Záver :

Na záver nášho stručného predstavenia by sme radi upriamili vašu pozornosť na náš nábor nových členov. Naše požiadavky, ak ste pozorne čítali, už asi poznáte. Predovšetkým ide o ochotu robiť to, čo robíme, tzn. kopírovať reálnu jednotku, zúčastňovať sa akcií v SR aj v zahraničí (zatiaľ ČR), ochota kúpiť si predpísanú výstroj a výzbroj a snažiť sa byť prínosom pre kolektív. V našej jednotke sa stanete súčasťou priateľského kolektívu, ktorý Vás vždy podrží a to nie len v poli. Takisto zažijete množstvo nových a nepoznaných zážitkov a získate množstvo nových vedomostí, skúseností a zručností.

PER MARE PER TERRAM

Comments

comments