Nocovanie v poli

___________________________________________________________________________

Nie na každej akcii je pripravené zabezpečenie v podobe bezpečnej základne, stanov, pitnej vody, WC a podobne. Ako sa teda dá fungovať na takejto akcií?

Nasledujúci článok venujem stručným základom toho, ako správne prečkať noc v poli. 

___________________________________________________________________________

Možno si niekto práve povedal, že načo to píšem, veď to je jednoduché. Omyl! Na akciách stretávam neuveriteľné množstvo hráčov, čo to robia nesprávne. 

Jedna skúsenosť za všetky:

Akcia Nomád, zaujali sme miesto, kde chceme prenocovať, naša čata zaliezla, rozdelila si hliadky, a zahájili sme nocovanie. Z určitých dôvodov som bol nútený prejsť na druhú stranu celej našej formácie, až k druhej čate. Tam som uvidel ľudí, ktorý nocovali úplne mimo kruhovej obrany, s natiahnutými celtami (jasnejšiu noc ako v ten večer som snáď ešte nezažil) a každý jeden niečím svietil. Nie červeným svetlom ale bielym. Dokonca myslím, že som v jednom momente zazrel tablet. Na debriefingu po akcii toto označil nepriateľ, ktorý nás videl z druhého kopca za laserovú show. Nehovoriac o tom, že niekto osvetľoval hliadku na našej strane červeným laserom a následne nevedel zvolanie a ohlas.“

Neviem, kto to bol a nikoho konkrétneho neoznačujem, ale toto bolo absolútne zle.

Je všeobecným štandardom, že na airsoftových akciách trvajúcich viac dní, bývajú často zabezpečené podmienky pre spanie. Mám na mysli hlavne akcie kde sa hra neprerušuje na noc. Na týchto akciách je takmer vždy vytvorená základňa, ktorá umožňuje „bezpečné“ prenocovanie. Slovo bezpečné som dal do úvodzoviek schválne, pretože nemám na mysli skutočnú bezpečnosť, ale hernú. To znamená, že základňa má svoje hliadky, dnu sú vpustené iba určené osoby, ktoré majú do základne prístup a teda sa Vám nemôže stať že by sa k Vám v noci priplížil nepriateľ. Okrem toho, že základňa zabezpečuje hernú bezpečnosť oddychu, zabezpečuje aj pohodlie v podobe stanov, zásob vody, toaliet, možnosti priniesť si rôzne spohodlňujúce prostriedky (grill, stoličky, stoly, chladničky a pod.).

Tieto základne sa na akciách objavujú so železnou pravidelnosťou a preto je takmer nemožné nájsť akciu, kde by ste museli spať „iba tak“, tým myslím v hernej oblasti (v poli), bez nejakého zabezpečenia. Ale takéto akcie sa objavujú a dúfam, že sa budú objavovať častejšie. Presne z tohto dôvodu píšem tento článok.

Takže ako prenocujem v poli? Odpoveď na túto otázku nájdete v tomto článku.

V skratke je tá postupnosť približne nasledovná:

Ste na akcii – prichádza večer – veliteľ rozhodol o prenocovaní – hľadanie vhodného miesta – prieskum – nasunutie sa do miesta – zaujatie postavenia – budovanie noclažiska – noc – budíček – odchod.

Ešte než začnem popisovať jednotlivé fázy, je vhodné povedať, že existujú rôzne pojmy, používané rôznymi armádami, preto ak poznáte iný pojem, nemusí to znamenať, že ste sa niečo naučili zle. Týmito pojmami sú hlavne názvy nocľažiska, ja osobne som zatiaľ počul Night Defensive Position (NDP), Objective Rally Point (ORP) a Táborisko hliadky. Nesprávnym pojmom, ktorý sa však tiež používa je Platoon Harbour (to je síce niečo podobné ale trochu iné ako vyššie uvedené pojmy). Takže aby sme sa vyhli zbytočným zmätkom s pojmami budem používať pojem „nocľažisko“.

Článok rozdelím do nasledovných častí:

 1. Rozhodnutie vybudovať nocľažisko
 2. Výber miesta
 3. Nasunutie sa do miesta
 4. Zaujatie postavenia
 5. Noc
 6. Ráno

I. Rozhodnutie vybudovať nocľažisko

Nocľažisko sa zriaďuje vtedy, ak chcete zastaviť na viac ako pol hodinu, keď chcete prenocovať, keď sa chcete pripraviť na vykonanie nejakej úlohy, odloženie materiálu nepotrebného na plnenie ďalšej časti úlohy, vykonať iné činnosti, trvajúce dlhšiu dobu.

Jeho účelom je poskytnúť Vám ochranu pri vykonávaní vyššie uvedených činností. Bezpečnosť Vám zaistí tak, že Vás skryje. Z uvedeného dôvodu nie je primárnym záujmom budovať nocľažisko na miestach, ktoré sú dobre brániteľné, ale je potrebné ho budovať na miestach, ktoré sú ťažko nájditeľné.

Pamätajte na to, že sa bavíme o akcii kde nie je základňa, takže od nocľažiska nemôžete očakávať pohodlie. V nocľažisku chcete vykonať nejakú činnosť, nie mať leháro a pohodu. Pohodu mať ani nebudete. V nocľažisku sa nemáte vyspať do sýta, máte si tam oddýchnuť cez noc alebo vykonať inú činnosť. Je minimum vecí, ktoré Vám pobyt v nocľažisku spríjemnia. Najúčinnejšou je zvyk. Trénujte to a nebude Vám to vadiť. Okrem zvyku Vám to môže spríjemniť ešte to, že Vás nepriateľ nenájde. Zabudnite však na nejaké pohodlie, na ktoré ste zvyknutí z iných akcii.

Keď sa budete rozhodovať, že niekde prenocujete, myslite na to, že nechcete byť nájdení. Ešte lepšie je na to myslieť pri plánovaní úlohy a naplánovať kedy nocľažisko začnete zaujímať, v ktorej oblasti približne (napr. podľa satelitných snímkov oblasti) a podobne. Pamätajte na to, že od prijatia rozhodnutia nocľažisko zaujať, prebehnú desiatky minút, preto si toto rozhodnutie nenechávajte na posledné minúty svetla (ak teda nedisponujete prostriedkami pre nočné videnie, ale ani s nimi to nie je úplne ideálne).

 

II. Výber miesta

Ako bolo uvedené vyššie, utajenie má prednosť pred dobrou brániteľnosťou miesta. Vyberajte preto miesta, kde Vás nebude vidno, miesta kam sa v noci nedá dostať potichu (nie blízko ciest, lúk, polí a pod.), také miesta, kde by nikoho nenapadlo Vás hľadať a miesta, z ktorých sa dá v prípade napadnutia rýchlo stiahnuť. V prípade, že Vás nepriateľ napadne, Vašim záujmom nie je zvádzať obranný boj ale čo najrýchlejšie vypadnúť z toho miesta, preto akékoľvek obranné boje, ktoré nastanú budú mať za cieľ umožniť ostatným sa pobaliť a stiahnuť. Akonáhle sú všetci pobalení, je zbytočné brániť miesto – proste z tadiaľ vypadnite!

Dobré miesto pre nocľažisko by Vám malo poskytnúť dostatočný (i) skryt pred nepriateľom a jeho pozorovacími prostriedkami. Nočné videnia a termokamery sú už pomerne dostupným tovarom a ani nemusíte byť v armáde aby ste k nim mali prístup. Myslite na to aby nocľažisko poskytovalo skryt aj pred týmito prostriedkami. Ďalej Vám dobré nocľažisko umožní (ii) zistiť približujúceho sa nepriateľa dostatočne skoro vopred, aby ste mali čas zbaliť sa a vypadnúť. Dobré nocľažisko Vám ešte musí (iii) umožniť vykonať činnosť pre, ktorú ho zaujímate (napríklad nejaké premáčané údolie je v pohode pre odloženie nepotrebného materiálu alebo naplánovanie ďalšej fázy, ale už je menej vhodné pre prenocovanie a pod.). V neposlednej rade Vám dobré nocľažisko musí umožniť odpútať sa od nepriateľa (tzn. Nejaké kameňolomy, jaskyne a podobne sú absolútne nevhodné).

 

III. Nasunutie sa do miesta

Rozhodne do miesta nejdeme priamo a hneď ako ho vyberieme. Každý za sebou zanecháva stopy, snažte sa ich preto minimalizovať a rozhodne neumožnite nepriateľovi aby ho doviedli rovno do nocľažiska. Pri nasúvaní sa do neho choďte mimo neho, aby stopy zaviedli nepriateľa mimo nocľažisko a potom zíďte z trasy.

Tiež som napísal, že do nocľažiska sa nenasúvajte ihneď ako ho vyberiete. Prečo? No pretože okrem toho, že vo svojom nocľažisku nechcete mať nepriateľa, rovnako tak nechcete prísť nepripravený do nepriateľského nocľažiska. Ako teda na to ?

Zaujmite kruhovú obranu vo vzdialenosti aspoň 300 metrov od zamýšľaného nocľažiska a vyšlite prieskum. Prieskum preskúma miesto nocľažiska a rozhodne, či je to vhodné miesto. Ak rozhodne, že to miesto je vhodné, nechá tam stráž, aby sa tam nestihol nasunúť nepriateľ. Prieskum sa vráti k jednotke v kruhovej obrane a zavedie ich do nocľažiska.

 

 

IV. Zaujatie postavenia

Aký má vlastne tvar nocľažisko? Malo by mať tvar trojuholníka, ale trojuholník je plánovaný pre platoon (niekde nazývané aj troop, po slovensky čata), ktorý sa skladá z troch sekcii (usporiadanie britskej armády), pričom každá sekcia má jednu stranu trojuholníka. Ak je Vaša jednotka zložená z viac sekcii alebo inak nazvaných častí, nerobte viacuholníky, postavte radšej klasickú kruhovú obranu. To isté platí pri menšom počte.

Všetci okrem veliteľa a jeho radistu následne spia na „čiare“ trojuholníku (kruhu / oválu) s hlavami ideálne smerujúcimi von a v rovnakom poradí ako je poradie pri pochodovej formácii (zástup). Robí sa to tak preto, aby ste zo svojho miesta mohli prípadne okamžite zahájiť bojovú činnosť a dodržiavanie poradia ako v zástupe je pre to, aby ste nepomiešali ľudí. Nikto nesmie spať vnútri trojuholníku, ani mimo neho. V prvom prípade by mu dlhšie trvalo zahájiť obranný boj, v druhom prípade by mohol byť pri obrannom boji zastrelený vlastnými alebo by dokonca mohlo dôjsť k zámene za nepriateľa a vyvolal by tak zbytočný poplach.

Na vyššie uvedenú situáciu, nadväzuje ďalšie dôležité pravidlo. Z nocľažiska sa za žiadnych okolností nevychádza. Výnimkou je iba rozkaz veliteľa. Z nocľažiska sa vychádza vždy iba jedným bodom, a rovnakým bodom sa do nocľažiska vstupuje. Pomáha to s identifikáciou  prípadných vlastných síl. Ak máte hliadku, nie ste pri vstupe a niekto k Vám kráča, viete s takmer istotou, že to nebude Váš (istý si byť nemôžete nikdy). Veliteľ môže vyslať ľudí von prepátrať okolie, či sa v bezprostrednej blízkosti nenachádza nepriateľ ale opäť sa vychádza a vstupuje jedným bodom.

Akonáhle zaujmete pozíciu na nocľažisku, NEzačnite sa vybaľovat! Pamätajte na to, že ste stále v poli, v hre, okolo môže byť nepriateľ a Vás nikto nestráži, iba vy sami. Preto sa nemôžu začať všetci vybaľovať. Je nutné používať tzv. buddy systém. Buddy team je v podstate dvojica, najmenšia časť akejkoľvek jednotky, ktorá sa až na výnimočné prípady nerozdeľuje. Buddy team si pomáha navzájom vo všetkom a tak isto to bude aj teraz. Jeden z buddy teamu bude strážiť, druhý sa môže vybaľovať. Je možné to spraviť aj tak, že veliteľ určí hliadky a potom nie je potrebné aby sa ľudia v buddy teame strážili, ale nebude hliadka, je potrebné strážiť sa v budddy teamoch. Samozrejme vybaľovať začnete až na rozkaz veliteľa alebo podľa dohodnutého SOP (Standard Operating Procedure). Počas všetkých činností v  nocľažisku majte stále oči na svojom perimetri, predsa len ste stále v boji a toto Vás môže zachrániť.

Vyššie som síce napísal, že sa môžete začať vybaľovať ale nemyslel som to doslova. Ste stále v boji, preto si nemôžete iba tak rozložiť spanie a spať. Je potrebné postupovať podľa priorít. Najvyššia priorita je kladená na bojaschopnosť. Preto treba najskôr zabezpečiť  streľby schopnosť zbrane (doplniť muníciu, vyčistiť / opraviť zbraň, doplniť granáty a dymovnice do vesty, vymeniť batérie v zbrani alebo v optike, laseroch, lampách na zbrani, v nočných videniach, termovíziách a pod. – samozrejme ak to je potrebné).

Následne ak to je potrebné postavte celtu. Celta sa stavia iba ak to je nevyhnutné, to znamená ak už prší alebo má v noci pršať. Ale aj v týchto podmienkach je potrebné zvážiť, či Vás celta neprezradí a či radšej nebudete spať iba v nepremokavom bivi vaku a cez hlavu si neprehodíte iba pršiplášť a pod. Rozhodne ale nestavajte celtu len pre to aby bola, pretože to robí veľa ľudí. Niekedy mám dojem, že niektorí ľudia majú spanie v prírode neoddeliteľne spojené s postavením prístrešku. Prístrešok nie je potrebný za každých okolností. Ak neprší staviate ho zbytočne. Možno niekto bude protiargumentovať rosou, ale rosa padá zvyčajne na otvorených priestoroch a ako som napísal vyššie tam by ste svoje nocľažisko stavať nemali. Nehovoriac o tom, že na otvorenom priestore bude Vašu celtu vidieť ešte viac. Proti rose navyše dostatočne pomôže bivi vak. Ak už ale celtu staviate postavte ju čo najnižšie. Je potrebné znížiť siluetu aby Vás neprezradila. Je to nepohodlné ale v týchto situáciách pohodlie nepotrebujete, potrebujete byť skrytý a v suchu. Dobrí príklad ako postaviť celtu je v tomto VIDEU. A rozhodne nestavajte nejaké úžasné dômyselné a prešpekulované prístrešky. Ak Vás v noci napadnú, nebudete to stíhať rozobrať. Proste ak už musíte postavte celtu tak ju postavte tak aby ju nebolo vidno, a aby spĺňala svoj účel, aby na Vás nepršalo, nič viac nepotrebujete.

Ďalším krokom je starostlivosť o svoju výstroj. To znamená doplniť minuté zásoby (camelbag, jedlo vo veste, ktoré ste cez deň zjedli) opraviť čo je pokazené, upraviť čo cez deň nevyhovovalo, vyčistiť a pod.

Najedzte sa. Samozrejme ak máte v plán použiť na prípravu jedla niečo na čo treba čakať (bezplamenný ohrievač z mre, alebo filtrácia vody samospádom a pod.) pričom táto činnosť nepotrebuje Vašu pozornosť, spustite to skôr, hneď po zabezpečení bojaschopnosti, ušetríte si tak trochu času. V tomto momente tak po vykonaní ostatných vyššie uvedených činností prídete a bude to hotové = bez čakania.

Následne odstráňte z miesta, kam máte v úmysle dať karimatku, všetok bordel ako konáre, kamene, šišky aby Vás to netlačilo cez karimatku. Rozložte karimatku a batoh dajte na koniec karimatky, na ktorom bude Vaša hlava. Jednak Vám poskytne kryt pred streľbou z Vášho sektoru a jednak Vám poskytne kryt pred prípadným vetrom. Vestu si zložte pod hlavu, bude Vám slúžiť ako vankúš, pre väčšie pohodlie ju prekryte karimatkou.

Rozložte si bivi vak a dajte do neho spacák. Prezlečte sa do suchej sady (ak používate) a mokrú sadu vložte do batohu. Do batohu poodkladajte aj všetko ostatné. Čokoľvek nemáte v pláne používať najbližších 30 sekúd treba odložiť. V momente keď si ľahnete spať by vonku mali byť iba tieto veci – batoh, vesta, karimatka, spacák a bivi vak, zbraň a celta (vesta pod hlavou, zbraň pri tele, karimatka pod vami, celta nad Vami ak je to nutné, batoh za hlavou a všetko ostatné v batohu). Teraz prichádza čas na vaše osobné voľno (ak nemusíte strážiť buddyho) to znamená, že osobné voľno nemáte. Treba vykonať osobnú hygienu, a okamžite zaľahnúť spať. Čas je v nocľažisku veľkou vzácnosťou, preto ním neplytvajte na zbytočnosti, onedlho Vás pravdepodobne prídu zobudiť na hliadku.

Zhrnutie:

 1. Zabezpečiť bojaschopnosť
 2. Ak to je nevyhnutné rozložiť celtu
 3. Postarať sa o výstroj
 4. Najesť sa
 5. Odstrániť neporiadok z pod karimatky
 6. Rozložiť karimatku
 7. Rozložiť bivi vak
 8. Rozložiť spacák
 9. Hygiena
 10. Spánok

Je vysoko pravdepodobné, že vyššie uvedené činnosti budete vykonávať po tme. Preto je potrebné poznať svoju výstroj. V nocľažisku sa proste nesvieti. Takže na vybaľovanie nebudete môcť použiť čelovku a to ani s červeným filtrom. Nebojím sa povedať, že u nás je každý jeden člen schopný rozložiť si svoje spanie so zaviazanými očami, naučte sa to tiež, nepriateľ Vás potom nenájde. Ak už ale z nejakého dôvodu musíte zapnúť čelovku (príprava rádiového hlásenia, vysvetlenie bojového rozkazu jednotke, alebo nejaká iná NEVYHNUTNÁ činnosť) tak svieťte červeným svetlom, to nie je tak dobre viditeľné na diaľku a oči vám zostanú privyknuté na tmu (POZOR – červené svetlo nepoužívať na čítanie mapy, inak vám z nej zmiznú niektoré značky). Okrem toho, že si nemôžete zapnúť čelovku, znamená to aj to, že si nemôžete navariť na plynovom variči a podobne. U nás v jednotke máme zásadu „Kto nevarí za svetla, nevarí vôbec!“, bezplamenné ohrievače sú samozrejme iná kategória, tie nesvietia. Čokolvek čo svieti, nepoužívajte.

Ďalšie veci, ktoré sa v nocľažisku nerobia sú fajčenie (svetlo), hlasné rozprávanie sa (hluk), pozeranie facebooku na mobile (svetlo – ak už musíte, zalezte si s ním aspoň do spacáku), prechádzanie sa hore dole po nocľažisku (hluk), vychádzanie von z nocľažiska (hluk, možné vyvolanie poplachu – na toaletu budete musieť ísť do vnútra nocľažiska), svietenie laserom (svetlo), skúšanie zbrane (hluk) a podobné činnosti, ktoré by Vás mohli prezradiť.

 

V. Noc

Počas toho ako nocujete, je potrebné držať hliadky. Pár rád k hliadke, keď idete na hliadku, nezostaňte sedieť v spacáku a už vôbec v ňom neležte s tým, že vydržíte nezaspať. Nevydržíte. Každý kto ide na hliadku musí vyliezť zo spacáku a hliadku držať na nohách inak niekto zaspí. Hliadku odovzdávajte tak, že ten kto práve končí hliadku zobudí v poradí ďalšieho a uistí sa, že je hore = počká kým vylezie zo spacáku a preberie hliadku. Už sa nám stalo, že človek v spacáku odpovedal, že je hore a už ide, hliadkujúci si išiel ľahnúť a ráno sme sa všetci čudovali prečo nás nikto nestráži. Ten človek v spacáku si ani nepamätal, že ho budili. Postupnosť hliadok nevymýšľajte zložitú, proste nech ide postupne po obvode noclažiska.

Čo v prípade napadnutia? Už sa to spomínalo ale je potrebné mať dohodnuté ústupové trasy a ich označenie nejakým slovom. Ak ste spravili všetko dobre, budete nepriateľa počuť už nejakú dobu ako sa k Vám približuje. Všetkých preto potichu zobuďte a začnite baliť. Ideálne by ste z tadiaľ mali odísť ešte než sa dostanete do kontaktu. Ak sa ale stane, že sa dostanete do kontaktu, tá strana nocľažiska, ktorá má kontakt bojuje a zdržuje nepriateľa, opačná strana sa rýchlo balí (preto nestavať zložité prístrešky a nemať okolo seba rozložené nepotrebné veci). Akonáhle sa táto strana pobalí preberie boj a umožní tak tým, ktorý sa bojovali doteraz pobaliť sa. Následne veliteľ hlási ústupovú trasu a všetci ustupujú touto trasou. Ustupuje sa behom. Chcete sa zbaviť nepriateľa, chcete mu utiecť stratiť sa. Samozrejme ak ste v priamom kontakte neotočíte sa mu chrbtom a nezačnete bežať, ale ustúpte bojovo tak aby to bolo bezpečné a potom utekajte preč. Veliteľ by si mal spočítať ľudí či ste nikoho nezabudli.

 

VI. Ráno

Ak všetko pôjde podľa plánu a ráno sa zobudíte bez kontaktu, je potrebné čo najskôr opustiť nocľažisko, je možné že nepriateľ o Vás aj tak vie a plánuje útok skoro ráno. Preto si dajte budíček skoro ráno a odíďte z tadiaľ. Ráno má tiež svoju postupnosť čo a ako robiť.

Ako prvé si skontrolujte či máte pri sebe svoju zbraň. Následne vylezte zo spacáku, prezlečte sa do mokrej sady a zbaliť suchú sadu (ak ste ju použili), zbaliť spacák, zbaliť bivi vak, zbaliť karimatku, ak máte čas tak hygiena a raňajky ale toto odporúčam robiť niekde inde. Proste odísť z nocľažiska, o niekoľko stoviek metrov ďalej zaujať kruhovú obranu a tam si dať raňajky a hygienu. Ako posledné balíte celtu, ak ste ju postavili.

Po takto absolvovanej noci rozhodne nebudete vyspatí, ale nejaký oddych budete mať. Je potrebné si na to zvyknúť. Je to nepohodlné, nepríjemné, neposkytuje to úplný oddych a to ani fyzický ani psychický (stále ste v boji) ale poskytuje vám to hernú bezpečnosť.

V Nitre 06. 01. 2020

Cpl. P. Williams
42 Cdo RM, M-Coy,
reenactment group
https://www.royalmarinesnitra.com

 

Comments

comments

Jedna odpoveď na „Nocovanie v poli“

Nie je možné pridávať komentáre.