Operation: NOMAD Pohľad prieskumného tímu Alfa na +24hod mil-sim akciu

2019, východ Slovenska

Naše zoskupenie bolo nasadené do operácie Nomad do úlohy prieskumného družstva Alfa. O sile troch operátorov (veliteľ, medik/radista, strelec) sme vysadení na južnej hranici operačnej oblasti (OA). Zahajujeme postup severne, s cieľom dosiahnuť oblasť kontrolných bodov. Približne po hodine sa pohybujeme v okolí bodu 4, kde nahlasujeme vhodné oporné postavenia zvyšným jednotkám.

                Pokyny velenia požadujú vykonanie prieskumu v nárazovej zóne pred obrannou líniou, kde máme detekovať pohyb nepriateľa. Nasleduje vyhodnotenie postupu, ktorý má najvyššie šance na splnenie rozkazov a zároveň ohrozí naše pozície najmenej, vzhľadom na rozmiestnenie spriatelených jednotiek. Oblúkom zostupujeme do doliny Lieskovského potoka a následne stúpame východne od kóty 923. Po obdržaní kódovanej správy meníme azimut postupu o 60° a vedení našim strelcom obsadzujeme kontrolný bod 6.

                Ďalšie rozkazy hovoria o potrebe lokalizovať zásobovacie trasy nepriateľa a (alebo) jeho HQ. Postupujeme preto späť na kótu 923 s cieľom nájsť vhodný bod pre pozorovanie širšieho okolia. Táto stratégia však nie je vhodná pre hustú vegetáciu. Paralelne ostatné jednotky hlásia opakovanú aktivitu modrých okolo osy bodov 1-2-3. Opäť preto prestupujeme Lieskovský potok. Cestou objavená oblasť označená vlajočkami je velením potvrdená ako off-game.  Je niečo pred 17:00 kedy zo zálohy útočíme na kótu 862. Hoci sa nedostávame do kontaktu s nepriateľom, objavujeme jeho predsunutú základňu so zázemím. Velenie však nepovoľuje nasadenie trhavín pre neutralizovanie outpostu. Uspokojíme sa preto s vojnovou korisťou v podobe plechovky radleru a sťahujeme sa do obrannej pozície.

                Velením sme žiadaní o pomoc v podobe priameho úderu na jednotky protivníka, pohybujúce sa okolo checkpointov  1 a 2. Vzhľadom na našu limitovanú palebnú silu ale vyhodnocujeme tento plán útoku na nepriateľa v obrannom postavení ako krajne neefektívny. Po komunikácii s velením preto ďalej pokračujeme v pátraní po HQ, tento krát v juhozápadnom cípe OA, kde rednúci les umožňuje používanie pozorovacích prostriedkov jednotlivcov. Sledujeme viaceré pohyby vozidiel, ako aj jednotlivcov nepriateľa, všetko ale potvrdené v statuse off-game. So západom slnka prichádza hlásenie o stave na frontovej línii a pláne bojových aktivít na ráno. Zakopávame sa na noc do skrytého postavenia. Vtedy ešte nevieme, že sme hľadané HQ minuli o mizerných 50m. Nasleduje operačná porada pre vytýčenie trasy ranného postupu, počas ktorej dopĺňame energiu a snažíme sa zbaviť parazitického hmyzu z húštin operačnej oblasti (rekord drží Fufo so 17 kliešťmi na nohaviciach).

                Je 02:20, keď v tme rozhýbavame stuhnuté končatiny a presúvame sa lesom k frontovej línii. Podľa očakávania sa nepriateľ na noc stiahol bližšie ku kóte Lieskovec. Zo zálohy preto obsadzujeme kontrolné body 1 a 2. Nedarí sa nám nadviazať spojenie s velením, preto prechádzame na záložné riešenie hláseniami GSM. Neskôr sa ukáže, že pri plazení sa húštinami sa nám poškodila anténa na vysielačke. Preto sa až s oneskorením dozvedáme, že spätné obsadenie bodov už nie je možné. Radista ale dekóduje správu o nutnosti zabezpečiť oblasť pádu navigačného satelitu. Pátranie po jeho troskách nás privedie na severozápadnú hranicu OA. Postup prispôsobujeme predpokladu, že určite nie sme jediní, kto po troskách pátra a zahrabaní v blate prepočítavame MGRS na GPS. Bohužiaľ vysoká deklinácia GPS v oblasti nám dá zabrať pri prečesávaní terénu. Nakoniec sú trosky predsa len vyzdvihnuté, sťahujeme sa do obranného postavenia a komunikujeme s velením.

                Sme informovaní o prelomení línie checkpointov a o posledných bojoch. V daný moment sa od nich ale nachádzame necelé 4km vzdušnou líniou. Nie je preto už v našich možnostiach zasiahnuť a tak nás velenie sťahuje z OA. Dokopy sme prešli 17km a výškovo prekonali kumulatívne stúpanie 1900m. Misia prieskumného tímu sa o 11:00 končí krátkym debriefingom na našom HQ.     

Plusy akcie:

 • zaujímavá herná plocha, ponúkajúca pestré a meniace sa prostredie, prekračovanie potokov, lesných ciest či nekonečné možnosti maskovania.
 • Ruka v ruke s hernou oblasťou a systémom akcie idú požiadavky na topografiu a schopnosť orientovať sa v teréne.
 • možnosť vyskúšať si opäť rolu čistokrvného prieskumu a zbierať ďalšie skúsenosti.
 • systém kódovania rádio komunikácie. Na začiatku mierne zavrhovaný, no neskôr sa ukázal ako vítané spestrenie akcie a bol efektívny.
 • bočné úlohy pre prieskumné tímy
 • samotný fakt, že organizátori utiahli túto akciu v značne skromných počtoch org. tímu. Veľká pochvala!
 • velenie + organizátori reagujú na podnety od hráčov a meniace sa prostredie na bojisku
 • zabezpečené mapy, tabuľky, odvoz a dovoz z akcie mikrobusom či základné zásobovanie. Zabezpečené skutočné vedenie, ktoré menilo priebeh akcie a prijímalo rozhodnutia.  

Mínusy akcie:

 • citeľný odklon od čistého mil-simu a príklon k airsoftu. Našťastie pre naše zoskupenie sme fungovali v úlohe, kde sa nás to veľmi nedotklo
 • zmeny konceptu akcie v prípravnej fáze
 • niektoré mechanizmy akcie neboli úplne jasné a vyjasnili sa až počas akcie

                Samotnou kapitolou je rola prieskumu v takejto akcii. Nepochybujem o tom, že nás naši spoluhráči museli častovať vetami ako: „Kde je ten prieskum?! Na čo sú dobrí? Čo tam robia, keď tu sa bojuje?“ Zvlášť po tom, čo sme odmietli zaútočiť v trojici na opevneného nepriateľa. Prečo? Pretože sme pracovali 8hod na tom, aby sme sa mu prešmykli a mohli hľadať jeho citlivé miesta. Daný útok by s najväčšou pravdepodobnosťou znamenal naše vyradenie, cestu na vzdialený respawn a následný recovery time. Čo vo výsledku znamená, že by sa naša misia prieskumníkov skončila. Pokračovať môžeme v úlohe bežných pešiakov, pretože sa už nestihneme opäť dostať na pozície, z ktorých nás odvolali.

                Prieskumné jednotky sa úzko spájajú s milsimom. Tempo pohybu prieskumníkov je výrazne iné, ako dynamické presuny z respawnu do priameho stretu s protivníkom airsoftového charakteru. Peší prieskumníci postrádajú zázemie ako „báza, respawn, offzone“. Zbrane, ktoré nosia, sú poslednou možnosťou ich obrany, pretože „ich“ víťazstvo v skutočnosti závisí od ich schopnosti pohybu oblasťou pôsobenia a zberu informácií. A tomu je priamo úmerná aj hodnota, ktorú majú pre svoje velenie.

                Naša úloha na tejto akcii nebola ľahká. Nájsť nepriateľské HQ, predstavované jedným človekom, ktorý sa navyše pohybuje, a to celé v hustom lese o ploche niekoľko km2. Lepšie na tom neboli ani supply pointy predstavované ukrytými krabicami so zásobami.  Občas možno chýbal kus šťastia, občas sme správnymi miestami prešli v nesprávnom čase. Do budúcna asi budeme musieť zvažovať nasadenie prostriedkov plošného prieskumu pre zefektívnenie našej činnosti.

                Na akcie organizované kolektívom Milsim portalu sa ale nechodí si oddýchnuť, ani sa sťažovať. Chodí sa tam po skvelé zážitky a cenné skúsenosti :)

Starky

AK RYS SNV & TF MAXSOC

Comments

comments