Plastický stôl – ako na to?

Dnes máme pre naších čitateľov prvý zo série článkov od 56. prieskumnej skupiny, ktorú sme si predstavili minule v rozhovore.

Či už plnohodnotný model terénu, cieľa alebo jednoduchý plastický stôl z prírodného materiálu, všetky tieto alternatívy predstavujú významný nástroj pre veliteľa pre vizualizáciu bojiska. Každý veliteľ, ale aj zručnejší jedinci by mali byť schopní zhotoviť terénny model (plastický stôl) za rôznych podmienok a okolností. Plastický stôl poskytuje 3D obraz bojiska/cieľa a predstavuje kľúčovú pomôcku pri tvorbe vojenských rozhodnutí a rozvoji variantov činnosti (COA).

V tomto článku si bližšie predstavíme čo to vlastne plastický stôl je, ako sa zhotovuje, jeho využitie a v závere si uvedieme aj príklad súpravy na zhotovenie plastického stola, prípadne improvizované prostriedky, ktoré môžeme využiť.

Tento článok je informatívny a predstavuje len určitý úvod do problematiky a predstavenie celého konceptu plastického stola ako súčasť vojenského plánovania, ktoré sa využíva v reálnych armádach po celom svete, rovnako ho využíva aj náš klub – 56.prieskumná skupina, a aliancia CZE-SVK Battlegroup, ktorej sme súčasťou. Samotná problematika je o niečo komplexnejšia, existuje viacero prístupov a pohľadov, preto je možné, že ste sa stretli s iným prístupom či alternatívami, ale ako sme už písali, ide len o úvod do problematiky.

Pre priblíženie celkovej idey, prečo je plastický stôl dôležitý, siahneme po inej oblasti – športe, určite ste nespočetne krát videli napríklad na majstrovstvách sveta v hokeji ako počas time-out prestávky tréner ukazuje hráčom taktiku, ktorou sa budú snažiť prekonať súpera. Využíva pri tom bielu dosku na ktorej sú znázornené čiary a kruhy ako na skutočnom ľade – určitý 2D model „bojiska“. Na tejto doske znázorní hráčom ich jednotlivé úlohy. Niečo podobné máme aj vo vojenskom prostredí, avšak na väčšom „ihrisku“, s viacerými „hráčmi“ a naviac – bojisko a teda terén sú v zásade 3D s rôznymi prevýšeniami, terénnymi prvkami a objektami a pod. Z tohto dôvodu „len“ mapa nie je postačujúca, rovnako aj 3D vizualizácia na PC neposlúži tak, ako plastický stôl okolo ktorého môžete fyzicky chodiť.

Vždy bude veľmi prínosné, ak svojim veliteľom na taktickej úrovni (a oni následne aj svojim vojakom – nie je však nevyhnutné z dôvodov časovej náročnosti) ukážete priestor v ktorom budú operovať a ich cieľ. Využite pritom všetky dostupné informácie – mapy, 3D grafiku, snímky, ortofoto snímky, ktoré vám napomôžu pri tvorbe čo najfunkčnejšieho a najpresnejšieho modelu terénu ako je len možné.

Vo vojenskej praxi je ideálne, ak je dostatok času a prostriedkov, vybudovať dva plastické stoly – jeden pre celkový terén a operačné prostredie a druhý pre samotný cieľ (detailnejší, zameriavajúci sa práve na cieľ a jeho bezprostredné okolie).

Vo všeobecnosti je možné rozlíšiť plastické stoly z rôznych hľadísk, avšak pre nás asi najprínosnejšie bude rozdelenie nasledovne:

 1. Prefabrikované
 2. Improvizované

„Prefabrikované“ plastické stoly sú skôr predmetom štábov, ich výroba je časovo náročná, pri konštrukcií sa využívajú rôzne materiály ako polystyrén, drevo, papier a pod, zvyčajne bývajú presnejšie a detailnejšie. Určené sú hlavne na tzv. wargaming alebo vojnovú hru, ktorá je súčasťou MDMP (Military Decision Making Process), samotné MDMP využívajú jednotky s vlastným štábom, čiže napríklad na úrovni práporu. Všetko od roty nižšie využíva TLP (Troop Leading Procedures, na samotné TLP sa pozrieme v niektorom z nasledujúcich článkov).

Improvizované plastické stoly – sú presne to, čo nás v tomto článku bude zaujímať. Tieto stoly je možné zhotoviť s dostatočnou presnosťou za relatívne krátky čas, je pri nich možné využiť doslova všetko čo nájdeme. Či už ide o prírodný materiál – vetvičky, trávu, hlinu, piesok, kamene, alebo odpad – plast, igelit, špagáty, konzervy, dušu z bicykla, alebo využite vojenské vybavenie ako sú zásobníky, fľaše… – fantázií sa medze nekladú. Jediné pravidlo na ktoré nesmiete zabudnúť je legenda – čo predstavuje čo, ale to je možné samozrejme podať aj ústnou formou pred samotným použitím plastického stola. Okrem týchto spomínaných materiálov je užitočnou pomôckou súprava na výrobu plastického stola (jej obsah môže byť rôzny, v závislosti od potrieb danej jednotky a možností, ktoré má).

Ako teda takýto improvizovaný plastický stôl vyrobiť?

Na úvod treba zvoliť priestor, učebnicový a ideálny prípad je na mieste s dobrým výhľadom na operačné prostredie, to je však v reálnej situácií takmer vždy nemožné. Vhodné je vybrať priestor s dobrými svetelnými podmienkami (taktiež záleží, či pracujete v teréne alebo na základni), s dostatočným priestorom na zhotovenie celého modelu aj s možnosťou chodiť/stáť okolo neho, v ideálnom prípade zvoliť miesto so strechou pre väčšie pohodlie, obzvlášť pri dlhšom plánovaní sa tak zníži možnosť poškodenia modelu vplyvom počasia (táto alternatíva opäť záleží na prostredí a podmienkach).

 • Pri zhotovovaní stola začneme s jeho rámom (je možné zhotoviť model aj bez rámu, avšak rám napomáha stolu „držať“ tvar a formu. Pre zhotovenie rámu je možné využiť drevené dosky, dlhé rovné konáre bez vetvičiek a pod.
 • Následne do modelu doplníme ukazovateľ severu (je to významný prvok na ktorý nesmieme zabudnúť).
 • Stanovíme si mierku, v ktorej budeme model zhotovovať, mierku je vhodné uviesť napr. na papierik (ideálne laminovanú kartičku na ktorú píšeme nerozmazateľnou fixou) a umiestniť ho do rohu modelu.
 • Kilometrové čiary a ich označenie, do rohov stola do zeme zapichneme (alebo zafixujeme o rám stola) dlhé vetvičky, kovové tyčky a pod. medzi ktoré natiahneme napr. špagát, tieto čiary označíme kartičkami s označením príslušných čiar (MGRS/UTM).
 • Umiestnenie cieľa (OBJ), na to môžete využiť farebnú kartičku (viď vzorovú súpravu uvedenú nižšie) alebo krabicu od MRE či iný výrazný prvok (napríklad aj šišku ak ju nebudete využívať inde v modeli).
 • Vybudujte terén, jeho prvky, prekážky, komunikácie, vodné toky a pod – opäť využite čo príroda dá, terén sa dá dobre vymodelovať z hliny, ihličia, terénne prvky, čiary a pod z rôznych predmetov, ktoré nám dá príroda, alebo si opäť pomôžeme tým, čo máme so sebou v súprave na výrobu plastického stola, rôznym materiálom, napr. vláknami bavlny rôznych farieb (modrá pre vodné toky, žltá pre cesty, modrý krepový papier pre vodné hladiny a pod).
 • Rozmiestnenie vlastných síl – využite buď kartičky z príslušným symbolom jednotiek, ktoré zhotovíte z papiera, alebo využite to čo máte v súprave, alebo opäť siahnite po niečom z prírody, odpade – uzávery plastových fliaš, prípade využite niečo z vojenského materiálu.
 • Fázové čiary, priestory a body – hlavne Assembly Area, Start point, Attack position, Assault Position, Line of Departure, Probable line of deployment, Limit of Advance a pod.
 • Ciele – nepriamej paľby, vrátane gridov a typov munície. Referenčné body a pod.
 • Trasy hlavné a záložné (MSR, ASR) – opäť vhodné využiť farebnú bavlnu.
 • Nebezpečné priestory (cesty, kolaje, otvorené priestory)
 • Legenda – je vhodné na papier označiť aký predmet, farba atď. čo konkrétne znázorňujú a umiestniť vedľa plastického stola.
 • Rôzne iné detaily, ktoré sú alebo môžu byť dôležité

Tento postup je totožný pre oba plastické stoly, tj. model terénu aj model cieľa. Pri modeli cieľa je vhodné podrobnejšie znázorniť napríklad budovy či iné prvky, ktoré sa v cieli nachádzajú. Nezabudnite na čiaru LOA či iné obmedzenia ako sú napr. restrictive fire line a no fire line.

Plastický stôl sa využíva prevažne pri vydávaní operačného rozkazu OPORD, ako aj pri jeho samotnom plánovaní ako pomôcka pre veliteľa pre výber vhodného variantu činnosti (COA). Samotné zhotovenie stola a vydanie úlohy jednotlivcom, ktorý budú stôl (stoly) zhotovovať zvyčajne býva pri vydávaní predbežného nariadenia WARNO.

Každá jednotka bude mať vlastný variant toho, ako bude zhotovovať plastický stôl a využívať ho. Tento proces by sa však nemal podceňovať a mal by sa využívať pre tvorbu všeobecného obrazu o bojisku. Tak ako tomu bolo pri hokejistoch v príklade vyššie, vďaka plastickému stolu dosiahnete lepšie pochopenie úloh u každého jednotlivca a možno aj ich lepšie splnenie.

Príklad súpravy na výrobu plastického stola (plastic table kit):

 • Laminované kartičky (rôzne kartičky so značkami a symbolmi pre znázornenie vlastných jednotiek, označenie nebezpečných priestorov, Assembly Area (AA), Attack position (ATK PSN), Assault position (ASLT PSN), Objective Rally Point (ORP), Objective (OBJ), značky pre body stretu počas presunu, landing zones, pozorovacie stanoviská, os presunu, Kill zone, operačné značky a pod.)
 • Špagát
 • Farebná bavlna
 • Modrý krepový papier
 • Špajdle
 • Špáradlá
 • Sadu plastových vojakov (nezáleží či WWII alebo súčasnosť, vhodné ja mať rôzne typy odzrkadľujúce rôzne funkcie v jednotke)
 • Meter/pravítko
 • Fixu pre popisovanie laminovaných kartičiek a alkoholové tampóny pre ich premazanie
 • Obal na súpravu

Tento zoznam je len orientačný, môže byť doplnený o rôzne iné pomôcky, ktoré vám prídu užitočné. Fotografie ukážky súpravy viď nižšie.

Iron Legion

Comments

comments