Report – Warrior Basic

Prinášame Vám krátke zhrnutie z víkendového kurz Warrior Basic, ktorý sa uskutočnil v dňoch 09.10. až 11.10. v okolí strelnice pod Roháčkou pri Klenove. Počasie sa pár dni pred kurzom začalo kaziť, teplota klesala a pridal sa aj dážď, ale to väčšinu uchádzačov neodradilo a tak sme sa mohli v piatok večer stretnúť a začať s výcvikom. Počas trvania kurzu sa počasie umúdrilo a našťastie prestalo pršať a udržalo sa po celý víkend.

Po krátkej príprave a úvodnom brífingu sme už pod rúškom tmy vyrazili do lesa s cieľom presunúť sa na určitý bod a vybudovať tábor na noc. Pred každou činnosťou sme mali inštruktáž, kde nám bolo vysvetlené ako sa danej úlohy zhostiť. V rámci kurzu bolo velenie predané účastníkom, ktorí sa pri velení tímu striedali v dlhších časových úsekoch, po splnení svojich pridelených úloh. Velitelia boli takisto vždy dopredu poučený o úlohách a ich prevedeniu. Pochod nočným lesom v tme a kopcovitom teréne bol pre nás dobrým zahrievacím kolom. Po nájdení vhodného miesta pre tábor nasledoval brífing a poučenie ako vlastne tento tábor vybudovať a zabezpečiť jeho ochranu. Po vybudovaní a rozdelení hliadok mali niektorí z nás konečne čas na oddych a zhruba po jednej hodine sme zaliezli do svojich spacákov. Samozrejmosťou bolo hliadkovanie, na ktorom sme sa postupne striedali.

Ráno nás s brieždením čakal budíček a po čase na zbalenie tábora, raňajok a zahladenia stôp našej prítomnosti, sme sa začali presúvať na ďalší bod určenia. Počas presunu nám boli vysvetlené základne formácie a činnosť pri reakcií na kontakt, čo sme si samozrejme počas presunu nacvičovali. Taktiež nám boli ukázané postupy zaisťovania nepriateľa, či kontroly tela mŕtveho protivníka. Takto sme sa niekedy popoludní dostali na miesto určenia, kde po čase na oddych a obed nasledovala prednáška zo zdravotnej prípravy, kde boli vysvetlené základy prvej pomoci pri bežných aj bojových zraneniach, evakuácia zraneného či spôsob zabezpečenia presunu v spolupráci s vrtuľníkovou záchrannou službou. Všetky veci sme si prakticky predviedli a vyskúšali. Následne nás opäť čakal presun k cieľu našej fiktívnej misie, kam sme sa po prechode členitým terénom dostali v podvečerných hodinách, krátko pred tým ako sa začalo stmievať. K objektu bola vyslaná hliadka, ktorá vykonala prieskum objektu a následne našla vhodné miesto pre tábor. Po návrate hliadky sme sa presunuli na vytypované miesto a čakala nás už známa práca s vybudovaním a ostrahou tábora. Po krátkom spánku a náročnom dni, nebolo divu že sa väčšina odobrala po zotmení spať.

Plán na nedeľu bol vybudovať pri záujmovom objekte pozorovacie stanovisko, na čo bohužiaľ nedošlo pre zlyhanie ľudského faktora. Ranná smena na hliadke zaspala a neprebudila nás včas, čím nám vznikol časový sklz a tak nám táto zaujímavá časť utiekla. Tak sme sa teda urýchlene pozbierali a vyrazili na pochod smerom k chate pod Roháčkou, kde nás čakali zaparkované naše autá. Nedeľný presun sa niesol v náročnejšom duchu a inštruktor si evidentne chcel preveriť v praxi všetko čo sme sa predchádzajúci deň učili. Takže v rýchlejšom tempe a prísnejšej disciplíne sme sa presúvali lesným terénom. Opakovalo sa použitie formácií, zaisťovanie priechodu cez križovatky či otvorené priestranstvá, simulovala sa aj reakcia na kontakt a zaistenie nepriateľa. V poslednom úseku cesty, keď už sme mysleli, že máme všetko za sebou, nás opäť prekvapil simulovaný nepriateľ a zranenie jedného z našich spolubojovníkov. Takže došlo aj k precvičeniu zdravotnej prípravy, zranený musel byť ošetrený a eskortovaný, čo bolo pre nás, už unavených z predchádzajúcich dní, dosť fyzický náročne. Ale s nasadením všetkých síl a s tímovou spoluprácou sme zvládli aj poslednú nástrahu tréningu a včas dorazili do cieľa.

Cieľ kurzu považujem za naplnený, nakoľko sme dostali základné informácie k tematickým okruhom zo zadania kurzu. Všetko sme si samozrejme vyskúšali v praxi. Cieľom kurzu bolo dať účastníkom základy, preveriť ich fyzickú zdatnosť, psychickú odolnosť či tímového ducha. Takisto si ľudia preverili svoju výstroj pre použitie pri viacdennej MilSim akcii, každý mal možnosť vidieť čo bude potrebovať, prípadne čo nosil zbytočne navyše. Absolvovanie základného kurzu je tým pádom podmienkou a zárukou, že na plánované kurzy so špecifickým zameraním na konkrétnu vojenskú činnosť prídu ľudia pripravený a odhodlaný. Za účasť na kurze týmto všetkým ďakujeme, účastníkom aj inštruktorom.

Comments

comments