Výroba MGRS mapy

Dostať sa k topografickým mapám v MGRS formáte je celkom zložitá úloha aj pre príslušníka ozbrojených síl, preto si dnes ukážeme ako takú mapu vyrobiť v domácich podmienkach. Na tento účel budeme potrebovať program ExpertGPS. S jeho pomocou je možné vytvoriť podklady pre tlač mapy v spomínanom formáte.

ExpertGPS je program so širokou možnosťou použitia. V tomto návode si však ukážeme len jednu z jeho funkcií a tou je výroba mapy so súradnicovou sieťou podľa armádneho štandardu MGRS. Ten si nebudeme nijako predstavovať, určite ho každý z Vás pozná – MGRS formát je veľmi praktický a jeho použitie je jednoduché.

Ako prvé je potrebné si stiahnuť program ExpertGPS. Zo stránky výrobcu je možné stiahnuť jeho poslednú verziu a tú používať v trial režime bez výrazných obmedzení (do tlače vkladá prúžok s informáciou o trial verzii) po dobu piatich dní. Jeho plná verzia pre nekomerčné použitie stojí 74,95 USD čo je aktuálne cca 62 EUR.

Za druhé budeme potrebovať mapové podklady. Ideálne v digitálnej podobe, za dobrú cenu sa daj kúpiť podklad od firmy SHO Cart, ktorá ma spracované topografické mapy Slovenska v mierke 1:25000. Možnosti na zakúpenie podkladov sú rôzne, stačí použiť Google. Osobne používam podklady, ktoré som si zakúpil v rámci navigácie Locus ( momentálne už je možný len prenájom ). Samozrejme do úvahy pripadajú aj rôzne voľne šíriteľné podklady (OpenMaps …) alebo ortofotomapy.

Inštalácia prebieha automaticky a veľmi jednoducho, tu nie je čo bližšie vysvetľovať. Po spustení programu sa otvorí open source mapa (MapBox.com). Pokiaľ by vám vyhovovala, tak spraviť z nej verziu pre tlač v MGRS variante je tá najjednoduchšia možnosť a preto si ju opíšeme ako prvú.

  1. Nastavíme si metrické jednotky a súradnicový systém MGRS. Použijeme na to horné menu Options / Main preferences, čím sa dostaneme sa do jednoduchej tabuľky. V karte Units of Measure si nastavíme všetky jednotky na metrické. V karte My Coordinate Format zvolíme tlačidlo Add format…  a  vyberieme v ľavom okne našu krajinu – Europe / Slovakia. Následne v pravom hornom okienku zvolíme Military Grid Reference System a v dolnom vyberieme WGS 1984. Po stlačení tlačidla OK sa vybraný formát zobrazí v okienku ako na obrázku nižšie a už ho len potvrdíme tlačidlom OK.
  2. V hornom menu zvolíme Map / Map Display Options. Otvorí sa okno v ktorom si môžeme nastaviť údaje, ktoré sa budú zobrazovať na mape. Osobne nastavujem Scale Bar na možnosť Large – zobrazí na mape veľkú mierku a informáciu o konkrétnom MGRS štvorci (napríklad 34UDV). Je tam tiež možnosť Show North arrow, po jej zaškrtnutí sa nám bude zobrazovať šípka s geografickým aj magnetickým severom. S ostatnými nastaveniami môžete experimentovať.
  3. Z horného menu Map vyberieme voľbu Print Map… Na mapovom podklade sa nám zobrazí žltý obdĺžnik – ten predstavuje pomyslenú mapu, ktorá sa bude tlačiť. Po ľavej strane sa otvorí okno s nastavením tlače. V rámčeku Map Title je možnosť napísať vlastný text, popis k mape. Print Scale slúži na nastavenie mierky (1:25000 alebo 1:50000, aby ste mohli použivať typizovanú mierku na buzole). Voľbou Orientation si vyberiete tlač na výšku alebo šírku.  Tlačidlom Print Setup sa dostanete k možnostiam veľkosti tlače (A4, A3 …). Spodné dva políčka slúžia na zobrazenie magnetického severu alebo magnetickej smerovej ružice a voľby jej farby.
  4. Pred tlačou si môžme zobraziť ukážku tlačidlom Print Setup, v náhľade sa nám zobrazí presne to čo bude vytlačené. Následne použijeme voľbu Print a mapa sa vytlačí podľa požadovaných parametrov.  Osobne ukladám mapu do PDF súboru voľbou tlačiarne z ponuky na Microsoft Print to PDF. Takto pripravený súbor je možne vytlačiť v niektorej z firiem, ktoré ponúkajú tlač zo súboru (možnosť farebnej tlače vo formáte A3 a podobne). Nesmiete však pri nastavení pred tlačou z PDF súboru vybrať možnosť tlačiť v skutočnej veľkosti.

Vytlačená mapa bude v mierke a veľkosť jednotlivých štvorcov bude zodpovedať mierke na buzole, tak aby ste mohli s mapou pohodlne pracovať. Bohužiaľ jediným problémom je, že pri tlači v reálnej veľkosti tlačia všetky tlačiarne, ktoré som zatiaľ použil mapu orezanú o bočné súradnice, ktoré úž tlačiareň nebola schopná vytlačiť (nemám odskúšané či chybu neodstránila posledná verzia programu).

Pokiaľ vám základná mapa nestačí a chcete použiť vlastný mapový podklad, ktorý máte uložený v .jpg je postup nasledovný:

  1. Cez horné menu vyberieme postupne voľby Map / Scaned Paper Maps and Digital Charts / Add and Calibrate a New Scanned Map… Ako prvé sa zobrazí súborový manažér pomocou ktorého si vyberieme súbor s mapou uložený na disku (podporujú sa rôzne obrázkové formáty). Možnosti v následnom okne necháme tak, ako sú nastavené – zadáme len meno mapy.
  2. V pracovnom okne sa zobrazí vybraná mapa. Teraz je potrebné ju nakalibrovať. Kalibrácia prebieha určením známych bodov na mape a zadaním ich koordinátov do programu. Z menu Tools vyberieme možnosť Calibration Point 1 Tool (praktickejšia je ikonka v tvare terča s číslicou 1 pod horným menu) a označíme na mape vhodný bod (výšková kóta, križovatka,…), ktorého súradnica je nám známa (súradnicu zistíme napríklad na portáli hiking, po stlačení pravého tlačidla na mape vyberieme voľbu zobraz GPS súradnicu). Následne sa otvorí okno, kde túto súradnicu zadáme. Je treba ju zadať v požadovanom formáte a preto si ju môžete previesť niektorým z nástrojov na internete, alebo si zatiaľ nastavíte mapu v zhodnom súradnicovom systéme (viď bod 1 vyššie). Po nakalibrovaní mapy sa prepnete späť do MGRS. Postup zopakujeme s druhým kalibračným bodom. Kalibračné body je vhodné zvoliť v rôznych okrajoch mapy, tak aby neboli blízko seba.
  3. Následne je mapa nakalibrovaná a ďalej pokračujeme postupom uvedeným vyššie.

Comments

comments