1st Reconnaissance Battalion, Delta company Reenacted

Začiatky teamu siahajú niekedy do roku 2009/2010, kedy sme hrávali každý osobitne. Začali sa organizovať akcie pod hlavičkou OBG. Tam to všetko vzniklo, pár jedincov s rovnakou poruchou ľudskosti sa našlo a zhútalo, že vytvoria jednotku USMC. Do roku 2012 sa „hrali“ na MEU, RECON , klasickú USMC. V roku 2013 ( ? ), keď sa počet členov ustálil na troch pevných a skalných členov, ktorí sa zhodli na jednotke 3rd Platoon, Delta Company, 1st Reconnaissance Battalion, 1st Marine Division ( 2010 ) . Samozrejme výstroj bolo nutné vymeniť a tak začali prve nákupy. Zlepšovania sa v taktike, spoločné cvičenia s inými jednotkami alebo organizovanie vlastných cvičení v kameňolome.
Účastníme sa veľkých akcií, lokáliek, bojových ukážok kde prezentujeme ako svoj tím, tak aj Airsoft všeobecne. A stále hľadáme nových členov…

Niečo o reálnej jednotke :
V r. 2008 jednotky Delta boli povolané do Afghanistanu kde boli nasadené na podporu pechoty, kde zabezpečovali prieskum terénu. Nakoľko ich misie boli v týchto rokoch pod prísnym dohľadom, veľa informácií sa vonku nedostávalo aby ochránili jednotky pri plenení ich úloh.
čšinu svojho času pri tréningoch sa zaujímali hlavne na kurzy vedenenia vozidiel HMMWV, Spoločné cvičenia, prieskum, výsadky, a profiláciu. V roku 2010 jednotka Delta bola zrušená. Fotiek od D. je veľmi málo na internete, tak čerpali sme informácie z fotiek, ktoré sme našli a informácie priamo z US, od bývalých členov USMC, ktorí s D Co spolupracovali.

Comments

comments