Plánovač akcií

Keďže momentálne na Slovensku neexistuje nejaký jednotný systém, ktorý by slúžil na informovanie o plánovaných akciách, je našou ambíciou niečo podobné vybudovať.  Preto dávame priestor všetkým organizátorom airsoftových akcií so zameraním na MilSim a LARP, ktorý majú záujem využiť milsim-portál na propagáciu svojich akcií, tak aby sa o nich mohli dozvedieť potencionálny záujemcovia z celého Slovenska. Všetky pozvánky, či promo články k týmto akciám na požiadanie radi zverejníme.  Aby bol zachovaný zámer tohto portálu, čím je informovanie hlavne o MilSim/LARP akciách, budeme na tomto mieste propagovať len akcie, ktoré sa budú riadiť pravidlami MAS. Veríme že takto sa aj skôr uvedie tento system pravidiel do užívania. V budúcnosti je našim zámerom vybudovať na tomto mieste plnohodnotný plánovač akcií aj zo systémom rezervácií miesta, tak aby sa tým uľahčila činnosť organizovania akcií.

Pridaj komentár