Republika Nová Javorina

V tomto článku nájdete popis Republiky Nová Javorina – fiktívneho štátu v ktorom sa bude odohrávať plánovaná séria MilSim akcií. Séria začne už čoskoro operáciou Mustang. Postupne budeme v tejto kategórií pridávať všetko, čo má s touto sériou súvis. Postupnosť príbehu, ktorý sa bude odvíjať aj od výsledkov predchádzajúcich akcií. Nájdete tu pozvánky na plánovane akcie, aj reportáže z tých odohraných.

Republika Nová Javorina

Republika Nová Javorina vznikla v roku 2010, kedy boli ukončené dlhotrvajúce boje za oslobodenie zo susednými krajinami. Tie obsadili územie Javoriny už v roku 1953, kedy spoločnými silami obsadili vtedajšie krajiny Blažov, Dvorce a Ruskinovce. V roku 2005 sa však obyvatelia týchto krajín spojili a spoločne povstali. Občianska vojna trvala až do roku 2010 a krajinu totálne spustošili. Boje ukončila až rezolúcia OSN, ktorá umožnila vyhlásenie Republiky Nová Javorina.

Vďaka zničujúcej vojne obyvatelia Novej Javoriny požadujú od okolitých štátov vojnové reparácie pre obnovu krajiny. To spôsobuje diplomatické roztržky a miestami aj menšie či väčšie incidenty, hraničiace s porušením mierovej zmluvy. Stále sa vyskytujú aj pohraničné incidenty. Je pravdepodobné, že existuje odbojová skupina ktorá sa snaží preniknúť do okolitých štátov a terorom presadiť požiadavky na vojnové reparácie. Veľa sa však o nej toho času nevie. Nevinné nie sú ani okolité štáty, ktorých rozviedky sú prítomne na Novo Javorínskom území.

Následkom vojny je infraštruktúra vo veľmi zlom stave. Cestná sieť je z väčšej časti ešte zamínovana a pre motorové vozidla neprejazdná. Do väčšiny dolín sa nie je možné dostať. Prejazdné sú len hlavné ťahy, ktoré spájajú to čo zostalo z mestečiek Ruskinovce, Dvorce, Blažov. Tiež je prístupná bývala rekreačná oblasť Ľubické kúpele. Najväčšie križovatky sú v oblasti Václavák a Točňa – tiež označovaná ako Malý Václávák.

Mobilná sieť je aj roky po vojne stále v dezolátnom stave a nie je možné sa spoľahnúť na túto formu komunikácie. V krajine sa nenachádza žiaden vysielač mobilného operátora, či iná pevná vysielacia stanica. Armáda Novej Javoriny je jediná inštitúcia, ktorá má zabezpečené spojenie v oblasti. Využíva ho však len pre vojenské účely a jeho kvalita a stabilita je pre nás zatiaľ neznáma.

Rozloha Novej Javoriny je 31 623 ha. Jedná sa o rozľahlú, ale málo zaľudnenú krajinu. Najviac obyvateľstva sa nachádza v jej západnej časti, kde sa nachádza najviac osád a najlepšia cestná sieť. Hlavným hraničným priechodom je priechod v Zaľubici, časti Pod lesom. Frekventované sú hlavné ťahy od priechodu smerom na severo-východ, smer na Ľubické Kúpele a na juho-východ v smere na obec Ruskinovce.

Drvivá väčšina územia je hornatá a kopcovitá. Najvyšší vrch Novej Javoriny je Čierna hora s výškou 1289 nm, ktorý sa nachádza v centrálnej časti. Je to súčasť masívneho horského hrebeňa. Najvýznamnejšou riekou je Ľubica a Ľubický potok. Na toku oboch riek sú vybudované nové vodné elektrárne, ktoré sú pre svoj strategický význam silno chránené.

Priemysel sa orientuje najmä na ťažbu dreva. Jeho ťažba a predaj zamestnáva drvivú väčšinu domácich. Následkom čoho je však veľmi veľká časť lesov úplne vyťažená. Tieto holiny sa nám ešte nepodarilo všetky ani zaznamenať do našich vojenských máp. Je s nimi však nutné počítať a klásť dôraz na aktuálny letecký prieskum, nakoľko cez tieto holiny je možný len obtiažny pohyb jednotiek, bez toho aby prilákal pozornosť nepriateľa.

Sily nepriateľa pozostávajú z pravidelnej armády a z pohraničnej stráže. Za posledne roky sa ich podarilo vybudovať na slušnú úroveň, najmä z príjmov z ťažby dreva. Viac však o nich nevieme.

Politická situácia v krajine je relatívne pokojná a stabilná. Diplomatické vzťahy s našou republikou sú však na bode mrazu, kvôli dlhotrvajúcej vojne za oslobodenie. Mier sa podarilo nastoliť až pod taktovkou OSN. V Novej Javorine však naďalej pôsobí radikálna skupina s názvom Čierna Ruka. Jej členská základňa pozostáva z bývalých vojnových veteránov, ktorý sa neuspokojili prímerím pod taktovkou OSN a ich cieľom je dostať od nás vojnové reparácie za vzniknuté škody, ktoré na ich krajine zanechala vojna. O tejto skupine však viac nevieme a vždy sa im darilo pôsobiť pod rúškom tajomstva. Bezpečnostným rizikom pre nás je najmä to, ž e majú možnosť kedykoľvek prekročiť hranice ako civilný občania. Môžme predpokladať že ich metódy budú extrémistické až teroristické. Domáca vláda a silové zložky Čiernej ruke však nevenujú pozornosť. V krajine sa však nachádza aj niekoľko aktivistov za znovu pripojenie Veľkej Javoriny k našej republike. V niektorých prípadoch nám už poskytli cenné spravodajské informácie. Nejedná sa však o našu informačnú sieť a nemôžme sa s dôverou na nich spoliehať.

Comments

comments