Tactical Combat Casualty Care – 3 DŇOVÝ KURZ od Respond Academy

Koncom mesiaca Jún sme sa zúčastnili kurzu poskytovania zdravotnej starostlivosti na bojisku, tvz. TCCC od Respond Academy. Kurz trval dokopy 56 hodín a prebiehal v obci Vyšehradné, neďaleko mesta Prievidza. Každý z účastníkov prišiel z úmyslom získať nové skúsenosti, aby si v každej situácii mohol povedať: „TO SOM ZAŽIL, VIEM ČO MÁM ROBIŤ!“

TCCC – TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE, v preklade Taktické poskytovanie zdravotnej starostlivosti v boji je  štandardizovaný protokol pre poskytnutie pomoci priamo na bojisku. TCCC je v vnímaný celosvetovo ako štandard v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na bojisku a je používaný jak ozbrojenými silami USA, tak aj armádami NATO. Viac o TCCC sa dočítate v Magazíne na stránke Respond Academy v kategórií Medicína. Teraz naspäť k kurzu.

Kurz trval tri dni, od piatka do nedele v dedine Vyšehradné a jeho cena bola 359 €. Teoretické prednášky a čiastkové nácviky prebiehali na Monty Ranči, ktorý slúžil aj ako naše zázemie (strava, voda, ubytovanie), ,,misie“ zase prebiehali na paintballovom ihrisku Vietcong Vyšehradné. Kurz sa začal predstavením inštruktorov z Respond Academy, boli nimi: ,,MEDVEĎ ÚTVAR“ a všetkých účastníkov. Bolo nás dokopy 12, tímy ALFA a BRAVO, Aktív a Vlado, ktorí fungovali tiež ako figuranti + fotografka. Nasledoval 50 otázkový vstupný pre-test, ktorý mal zistiť naše základné vedomosti z TCCC. Bolo nám prikázané aby sme mali neustále 10 minútovú pohotovosť (do 10 min stáť vonku v plnej taktickej ústroji). Následne sme sa hneď vrhli na prvú prednášku, čo vôbec TCCC, aké sú jeho fázy ako sa vyvíjala moderná bojová medicína.

Po prvej prednáške začali čiastkové nácviky ktoré boli zamerané na 1.fázu: Care Under Fire. Venovali sme sa hlavne nasadzovaniu CAT turniketov, samozrejme pod taktickým námetom, na všetky naše končatiny, či už sami na sebe, alebo sme ich nasadzovali jeden na druhého. Cvičili sme ako správne naviesť raneného do krytu a nabádať ho k tomu aby sa sám ošetril. Trochu sme sa aj poplazili vo dvojiciach a snažili sa odtiahnuť raneného v plnej taktickej ústroji, čo nie je zrovna jednoduché, keď má zranený okolo 130 kilo. Princípom bolo uvedomiť si dôležitosť správneho umiestnenia výstroje, aby sa počas presunu nestrácal dôležitý materiál.

Po tejto krátkej rozcvičke sme sa presunuli na paintballové ihrisko kde sme mali niekoľko ostrých ,,misii“. Tie sa sústredili na prácu v tíme, komunikáciu a riešenie taktickej situácie s dvoma ranenými. Hneď prvá misia ukázala, aká je dôležitá fyzická a psychická pripravenosť účastníkov, ich iniciatíva a schopnosť pracovať v tíme. Nedostatky v tejto oblasti vyšli na povrch veľmi rýchlo, hlavne u tímu ALFA.

Po krátkom debrífe nasledovali ďalšie prednášky, tentokrát už z 2. fáze: Tactical Field Care. TFC má špecifický algoritmus ošetrovania zranení, ktorý je zoradený podľa závažnosti ohrozenia života a má skratku M.A.R.C.H.E. 

M – Masívne krvácanie – Tu sme sa znova trochu vrátili k turniketom, ale preberali sme hlavne hemostatické prípravky, ako napríklad gázy, prášok a aplikátor. Po prednáške sme sa presunuli von kde sme si každý vyskúšali ako sa s takýmto prípravkom správne robí ,,woundpacking“ na trenažéri.

S prichádzajúcim večerom sme sa presunuli na ihrisko, kde sme mali ďalšiu misiu, ktorou tentokrát bolo zachraňovanie ranených z horiacej budovy, v ktorej blikalo tak 300 stroboskopov rôznych farieb a bol v nej rámus ako keby niekto pral skrutky s matkami v pračke. Inštruktori nás nechali ísť na prvý pokus bez akéhokoľvek vysvetlenia správneho postupu, čo viedlo k ,,smrti“ oboch tímov,. Po krátkom debrífe a ukázaní správneho postupu sme si to vyskúšali znova, situácie sa neustále menili, menili sme aj zostavu a skúšali sme si rôzne varianty ako dostať ranených z budovy. 

Po tejto misii sme dostali oficiálne ,,voľno“, ale niektorý z nás tušili, že v noci dostaneme budíčka a budeme dačo robiť. Tak sme si nachystali výstroj hneď vedľa postele, doplnili vodu do fliaš a camelbackov a šli spať … niektorý oblečený a obutý. Budíček prišiel o 01:00 pred tím ALFA a o 02:00 pre tím BRAVO. Hneď po vyhlásení poplachu sme sa ,,na-gearovali“ a vybehli von, úloha bola relatívne jednoduchá (ak nepočítate ospalosť a červené svetlo), správne vyplniť ranu na krvácajúcom simulátore gázou, čo sme všetci zvládli. 

A – Dýchacie cesty – Na druhý deň, po raňajkách a krátkej prednáške nasledoval čiastkový nácvik kde sme si vyskúšali ako zistiť či ma ranený obštrukciu dýchacích ciest a ako ich zaistiť. Postupovali sme logicky od najjednoduchších spôsobov, ktorým bolo polohovanie raneného, záklon hlavy, stabilizovaná poloha, cez umelé zaistenie špeciálnymi pomôckami akými boli NPA (Nasofaryngiálny/Nosný vzduchovod), OPA (Orofaryngiálny/Ústny vzduchovod), I-GEL a KING LTD (Supraglotická intubácia) až ku CRIC KEY sade na núdzovú Koniopunkciu (narezanie krku do ktorého potom strčíte trubicu). Všetko sme si postupne vyskúšali na simulátoroch (alebo jeden na druhom … ).

 

 

R – Dýchanie – Na ďalšej prednáške sa inštruktori venovali zraneniam hrudníka, hlavne pneumotoraxu a hemotoraxu. Učili sme sa ako vznikajú, ako správne rozoznať ich príznaky a ako ich ošetrovať, tu došli k slovu hrudné náplasti, dekompresné ihly, stetoskop a typy a triky inštruktorov. Po prednáške hneď von na ďalší nácvik.

C – Krvný obeh – Ďalšia fáza, ďalšia prednáška, tentokrát o krvnom obehu. Dozvedeli sme sa koľko krvi môže človek stratiť kým dôjde k hemostatickému šoku a ako tieto tekutiny čo najlepšie nahradiť. Sú v podstate dva spôsoby, buď intravenózne, napichnutím žili, alebo intraoseálne, teda priamo do kosti, použitím špeciálnych prípravkov. Po prednáške hneď von kde nasledoval asi najdlhší nácvik. Bolo nám ukázané z čoho sa skladá IV set (dokopy 10 prípravkov), ako sa pripravuje, skladá, preplachuje a napicháva. Vyskúšali sme si to jak na trenažéri, tak aj jeden na druhom a aj na samých sebe. Potom nasledoval tréning s „mäso-strojmi“ ako ich nazval Vlado, teda s prípravkami na napichávanie/navrtávanie kostí. Všetci ocenili materiálne zabezpečenie ktoré sme mali počas tejto fázy, nič nám nechýbalo a všetko sme mali k dispozícií na vyskúšanie, dokonca sme dostali aj niečo domov na vlastný tréning.

H – Hlava a hypotermia – Jak sme si zalepili predlaktia, tak hneď naspäť do chaty a prednáška o zraneniach hlavy a ako spozorovať jej symptómy, či už cez tekutinu ktorá vyteká z uší a nosa, rozšírené zreničky, alebo krvou podliate oči, nos a uši a mnoho ďalšieho. V realite CLSák nemôže spraviť veľa pri traumatickom zranení mozgu, tak maximálne nasadiť nákrčník a zaviazať hlavu. Z hlavy sme sa presunuli k prevencií hypotermie. Ako povedal Medveď, krv v tele je ako voda v radiátore, keď v ňom nie je voda, nehreje, preto treba podniknúť kroky k jej zamedzeniu. Najjednoduchším riešením je mať vždy po sebe term izolačnú-fóliu, je lacná, skladná a jednoduchá na použitie a môžete ich zo sebou nosiť kopu. 

E – Všetko ostatné – Posledná prednáška z fázy TFC sa venovala hlavne  liekom, ich typom, na čo sú určené a ako sa podávajú, tu sme nemali žiadny praktický nácvik. Po krátkej pauze sme skočili na 3. fázu TCCC: Evaukáciu.

Tactical Evacuation Care
Prednášky ku poslednej fázy sa venovali hlavne správnemu vypísaniu TCCC karty, rôznym druhom nosidiel, aký je rozdiel medzi MEDEVACom a CASEVACom, ako pripraviť a označiť miesto vyzdvihnutia raneného (Pick-Up-Point – PUP) alebo miesta predania raneného (Ambulance-Exchange-Point-AXP), a hlavne ako udržať raneného stabilizovaného, kým nedôjde k jeho evakuácií. Po prednáške sme vyšli von aby sme si vyskúšali ako sa rôzne nosidlá rozkladajú a ako sa v nich nosí ranený.

Po skončení nácviku a po krátkej prestávke sme dostali za úlohu sami si zbaliť zdravoťácky batoh podľa vlastného uváženia, z ktorého použijeme veci na nočnej misii. Postupovali sme v zmysle MARCHE a podarilo sa nám napratať batoh tak, že by sme dokázali ošetriť troch ťažko ranených. Zvyšok dňa bol potom venovaný individuálnym nácvikom a voľnej diskusii.

MISIA
S príchodom tmy sme sa presunuli na ihrisko kde nás už čakali zvyšný inštruktori a organizačný tím z Vietcong Vyšehradné. Úloha bola relatívne jednoduchá, lokalizovať, ošetriť a evakuovať raneného pod taktickým námetom a riadiť sa pokynmi inštruktorov. Po krátkej organizácií sa každý tím vypravil do inej časti hotela hľadať raneného. 

Po menšom zmätku sa obom tímom podarilo lokalizovať raneného a dať sa do práce. Najprv bolo treba zaistiť okolie, ošetriť všetky závažné zdroje krvácania a presunúť raneného na chránené miesto kde sa ďalej ošetroval. Postupovalo sa v zmysle CUF, TFC a MARCHE, iba pod červeným svetlom a všetci členovia tímu sa u raneného vystriedali, kto neošetroval, komunikoval, alebo zaisťoval okolie. Celkové ošetrenie trvalo skoro 45 minút a to po nás nikto nestrieľal, bol to predsa len zdravoťácky kurz, nie taktický. Problém nastal pri evakuácií, hlavne u tímu ALFA, kde polovica tímu „odpadla“ kvôli únave po pár metroch a bola ďalej absolútne nepoužiteľná, takže nosenie takmer 70 kg raneného, velenie a riadenie, komunikácia, navigácia a bojové zaistenie zostalo na zvyšných dvoch členoch tímu ALFA, ktorých následne začal prenasledovať nepriateľ, takže bola treba „kopnúť do vrtule“, tím BRAVO si viedol podstatne lepšie.

Ranený sa musel evakuovať z okolia rozpadnutého hotela, hore kopcom, dole kopcom, cez les, cestu, zákopy, húštiny, no bola to proste makačka, každú zastávku sa musel ranený kontrolovať a zisťovať jeho stav. Vzhľadom k náročnosti, museli inštruktori značne scenár zjednodušiť aby mohol zvyšok tímu ALFA pokračovať ďalej, tak povolali na pomoc tím BRAVO, ktorý si viedol podstatne lepšie. Ranený sa tímu BRAVO odovzdal a spoločnými silami sa ho podarilo evakuovať na parkovisko pod hotelom. 

Znova sa ukázalo aká dôležitá je fyzická a psychická odolnosť účastníkov a ako silne vplýva únava na plnenie úloh, nestačí sa mať bohužiaľ len v hlave, treba mať dačo aj v nohách a rukách, a to po nás stále nikto nestrieľal, neboli sme v ohrození života a každý vedel, že je to iba nácvik, reálna situácia sa nedá takmer predstaviť … Po krátkom debrífe a vybití zbraní sme sa presunuli naspäť na ranč a zaľahli spať.

ZÁVER
Ráno po výborných raňajkách nasledoval znova písomný test, ktorého účelom bolo zistiť čo nové sme sa počas kurzu naučili a ako sme sa zlepšili. Po vyhodnotení zo strany inštruktorov došlo k odovzdávaniu certifikátov všetkým účastníkom a hlavnému figurantovi. Zároveň sme dostali priestor, kedy si každý mohol odskúšať znovu aktivity, v ktorých potreboval zlepšiť techniky.  Za milsim-portál hodnotíme kurz 9,5/10, nič nám nechýbalo, prístup inštruktorov bol skvelí, teórie bolo tak akurát a bola ľahko pochopiteľná pre každého, mali sme k dispozícii kopu materiálu a trenažérov na všetky čiastkové nácviky, možno iba by bolo pridať viac nácvikov na sebe samých, ale to je tak všetko. Mali sme dostatok jedla, vody a odpočinku a kurz sám o sebe nebol až tak fyzicky a psychicky náročný (pre priemerného človeka). Ešte raz by sme teda chceli všetkým z Respond Academy poďakovať a Vám naším čitateľom tento kurz rozhodne odporúčame!

Sledujte všetky OTVORENÉ KURZY na stránke Respond Academy aby ste žiadny nevymeškali!

Celý fotoalbum z kurzu nájdete tu.

ZDROJE:
https://respondacademy.sk/

Comments

comments