PES – TAKTICKÝ NAVIGAČNÝ Systém pre každého

PES (Personal Eye System) je osobný systém C4I (Command, Control, Communication, Computers and Inteligence) určený pre vojenské, policajné alebo záchranné zložky a pre priaznivcov Military Airsoftu, ktorý si vyžadujú topografickú navigáciu, Blue Force Tracking a zdieľanie spoločného operačného obrazu. PES bol vyvinutý slovinskými spoločnosťami MILSISTEMIKA a S&T Defence (tvorca bojového navigačného a veliteľského systému BES – Battle Eye System). PES je od roku 2013 testovaný pre podmienky airsoftu na akciách organizovanými združením Airsoftwars. Toto združenie investovalo nemalé finančné a časové prostriedky a nakúpilo 25 koncových zariadení ktoré dávajú k dispozícii hráčom pôsobiacim ako velitelia čiat. Na akcii Protector XI. v roku 2014 bolo pripojených až 50 fungujúcich, zdieľajúcich a aktívne používaných zariadení. Systém je voľne dostupný v civilnej verzií na Google Play za 15€

Systém PES funguje na akomkoľvek tablete alebo mobilnom telefóne ktorý má integrovaný GPS prijímač a pracuje na operačnom systéme Android (verzia 2.3.4 a novšia). Aplikácia momentálne podporuje viac ako 4600 rôznych Android zariadení a bola úspešne testovaná na telefónoch Samsung Galaxy Xcover, Samsung Galaxy S1, S2, S3, Samsung Galaxy TAB 7, 10.1, Google Nexus 7,  HTC Desire X, Sony Ericsson SK17i, Runbo X5. Pre bežných priaznivcov Military Airsoftu prináša PES absolútne iné spôsobilosti než na tie ktoré mali doteraz dispozícií s bežnou mapou a vysielačkou. Systém poskytuje hráčom veľké množstvo funkcií ako rôzne mapové podklady, GSP navigáciu, sledovanie polôh, plánovanie trasy, konverziu súradníc, posielanie textových správ a obrazov a zdieľanie spoločného operačného obrazu.

Pre taktické použitie si môžu hráči zvoliť najoptimálnejšie nosenie svojho mobilu alebo tabletu. Najvhodnejšie miesto na umiestnenie je rozhodne zápästie slabej streleckej ruky ktorá sa využíva na podopieranie osobnej zbrane. Na ochranu obrazovky alebo celého zariadenia sú na dnešnom trhu dostupné rôzne zodolenené kryty a obrazovky.

Pre pohodlné, priame zdieľanie taktických údajov z mobilných zariadení s verejnou verziou aplikácie PES je nutný PES server, keďže dnešné tablety a mobily nie sú fyzicky schopné priamo komunikovať medzi sebou cez verejnú 4/3G sieť. PES dokáže vysielať alebo prijímať údaje zo serveru viacerými spôsobmi:

  • WiFi,
  • Mobilná dátová službu 4G, 3G, GPRS (2,5G),
  • pomocou SMS správ cez 2G sieť (keď nie je GPRS a 3G sieť dostupná).

Veľkosť prijímaných a vysielaných dát záleží od nastavení intervalu prenášania údajov na konkrétnom zariadení a od obsahu správy.

2 Mapa pokrytia oblasti akcie Blue Valley sieťou 3G (21 Mbit/s) od Orange

Operátor si môže zvoliť svoju „rolu“ v hlavnom menu. Môže si zadať svoje meno, meno svojej jednotky, hodnosť a funkciu. Pri pôsobení ako bežný pešiak si môže hráč túto rolu zvoliť, a potom bude počas zdieľania Spoločného Operačného Obrazu – COP (Common Operating Picture) na mape vykreslený ako značka pechoty podľa NATO štandardov APP6. Hráči si môžu zvoliť z veľkej pestrosti jednotiek, podľa toho čo vo svojej jednotke alebo v konkrétnej hre predstavujú. Na výber majú obrnený transportér, pechotu, tank, veliteľ pešej jednotky, BVP, nepancierované vozidlo, strelec z guľometu, mínomet, kanón, zdravotník, bojové zabezpečenie a vrtuľníkové jednotky.

PES podporuje veľké množstvo online/offline mapových podkladov, je na konkrétnom hráčovi aby si pre seba vybral ten najvhodnejší. Mapy sú voliteľné cez “Map Manager” z menu a sú rozdelené na „Public maps, WMS server provided maps, Private (uložené mapy) a Offline (automaticky ukladané mapy).“ Pri použití v online móde sa akákoľvek aktuálne prehliadaná mapa automaticky ukladá do pamäte zariadenia a je dostupná neskôr. Systém môže využiť verejné dostupné mapy (Yahoo, Google, Open Street, atď.), mapy z WMS serverov (Webová Mapová Služba), alebo mapy vytvorené v TMS formáte (Tile Map Service). Rastrované mapy vo formátoch TIFF/GeoTIFF, MrSID, ECW, JPEG2000, Erdas HFA, NOAA BSB, JPEG môžu byť formátované do TMS pomocou programu GDAL alebo MapTiler tool. Samotná príprava takej mapy nie je zložitá, ale pre prvotnú tvorbu vyžaduje celkom zložité znalosti v obore kartografie pro tvorbu mapy a jej následnú kalibráciu a prípravu pro použitie systémom PES. Pre hráčov ktorý majú obmedzené mobilné dátové služby sa neoplatí priamo sťahovať mapy cez 3G siete, pretože toto môže viesť k veľkej spotrebe dát a nepríjemnému prekvapeniu keď príde účet za paušál. Vo všetkých prípadoch sa hráčom oplatí si v predstihu stiahnuť mapy konkrétnej oblasti alebo si ich vytvoriť v počítači a uložiť do pamäte telefónu/tabletu. Pri sťahovaní mapy cez aplikáciu PES si môže hráč zvoliť akú verziu a aký veľký „zoom“ mapy si chce stiahnuť. Schopnosť použiť dopredu uloženú mapu je veľkou výhodou pri pôsobení v oblasti s nedostatočným pokrytím 3G sieťou, ale pri obmedzení mobilných dát.

Rôzne druhy mapových podkladov dostupných v systéme PES

Pre zisťovanie aktuálnej polohy využíva PES systém GPS, rýchlosť a kvalita záleží od parametrov GPS prijímača na zariadení. Bez GPS signálu si PES berie lokalizačné údaje z mobilnej siete/WiFi, ktoré ale nie sú také presné. Vlastnú pozíciu zistí hráč veľmi rýchlo jediným pohľadom. Pozícia je vždy zobrazovaná vo vrchnej časti obrazovky v súradnicovom systéme ktorý si môže hráč zvoliť (DMS, UTMS alebo MGRS), spolu s nadmorskou výškou (metre alebo stopy), rýchlosťou (km/h alebo mp/h, horizontálnou odchýlkou a poskytovateľom lokalizačnej služby (GPS alebo NET). Pozícia hráča na mapovom podklade je zobrazená ako bodka alebo trojuholník (v prípade pohybu) aj s kruhovou odchýlkou. Pre navigačnú referenciu a smer pohybu môže byť cez mapu zobrazený kompas. Hráč si môže lokalizačné dáta z GPS zobraziť v oddelenom okne. V tomto okne sa mu zobrazia všetky satelity v okolí, satelity ktoré sú momentálne využívané na trianguláciu polohy (zelené), intenzita signálu, digitálny kompas, východ a západ slnka a fázu mesiaca.

Rôzny hráči na rôznych akciách používajú rôzne vyjadrenia súradníc, a pre bežného laika je dosť ťažké sa vo všetkých orientovať a poznať ako sa zadávajú alebo čítajú. PES preto obsahuje jednoduchú kalkulačkou/konvertor hlasnených súradnicových systémov. PES podporuje konverzie medzi ale hlásnenými systémy súradnicového systému WGS84 , a to medzi DMS (zemepisná šírka a dĺžka), UTM (Univerzálny transverzálny Mercatorov systém súradníc), MGRS (Military Grid Reference System) and POLAR (azimut a vzdialenosť).

NAVIGÁCIA

Navigácia v systéme PES funguje inak ako napríklad navigácia od GARMINu, nie je tam žiadne hlasové menu alebo hlasové upozornenia. Vo funkcií „NAV“ si operátor vytvorí trasu na mapový podklad cez jednotlivé prechodové body (waypoints). Hráč si môže vytvoriť niekoľko rôznych trás, oddeliť ich názvami alebo farbou, ale aktivovaná môže byť iba jedna.

SLEDOVANIE (TRACKING)

Sledovanie sa zapne cez menu „TRACK“ a býva vždy zobrazené na mape. Je možné nahrávať niekoľko rôznych „trackingov“ , ale aktívne môže byť len jedno. Počas sledovania je možné zadávať do mapy ciele, bodu záujmu, komentáre, pridávať k nim aj fotografie a generovať štandardné NATO hlásenia. Po ukončení sledovanie je možné vygenerovať „Track(Patrol) report“, vo formáte PDF. Všetky tieto údaje je možné zdieľať v Spoločnom Operačnom Obraze „COP“ . Týmto dostanú všetci hráči pripojený na spoločný PES server k dispozícií tvz. „Blue Force Tracking“ – sledovanie vlastných jednotiek, systém ktorý je súčasťou všetkých moderných armád 21. storočia. Táto funkcia otvára hráčom a ich veliteľom úplné iné možnosti než tie ktoré mali doteraz a radikálne znižuje neistotu ktorá býva počas akcie veľkým faktorom.

ZDIELANIE SPOLOČNÉHO OPERAČNÉHO OBRAZU – COP

V COP môže hráč na mapový podklad vložiť rôzne objekty, a to body záujmu (POIs), referenčné body, ciele a jednotky (vlastné, nepriateľské, neznáme a neutrálne), spolu s hláseniami, vlastnou pozíciou a trasami sú tieto údaje sú zdieľané s ostatnými hráčmi pripojenými na PES server cez 3G sieť alebo cez SMS priamo medzi sebou. Interval odosielania je možné nastaviť. Všetky objekty je možné upravovať podľa potreby, ich farbu, názov, komentár, pozíciu a obrazovú prílohu. Tieto údaje sú dôležité hlavne pre veliteľov jednotiek ekvivalentným čate a rote, pretože dostávajú efektívne k dispozícií „vojenský Blue Force Tracking“.

KOMPATIBILITA S LASEROVÝM DIAĽKOMEROM

Systém PES je kompatibilný aj s laserovými diaľkomermi od spoločnosti Fotona Metrix a Newcon Optic. Laserový diaľkomer poskytne údaje ako GPS pozíciu ožarovaného objektu, vzdialenosť a azimut k nemu a jeho nadmorskú výšku. Údaje z laserového diaľkomeru môžu byť konvertované do COP ako objekt a následne zdieľané v sieti. Laserové diaľkomery, môžu byť k mobilu alebo tabletu pripojené cez sériové rozhranie RS232 s konverziou na micro-USB. Pripojenie cez Bluetooth nie je pre systém PES momentálne podporované, ale pracuje sa už aj na tom.

ŠETRENIE BATÉRIE A DÁT

Ako zo všetkými aplikáciami, ani PES nie je žiadny zázrak a nesie zo sebou veľké množstvo nevýhod, ktorým sa hráč bude musieť jednoducho prispôsobiť, alebo vymyslieť si vlastný spôsob ako ich minimalizovať. Za najväčšie nevýhody môžeme pokladať veľkú spotrebu dát pri online móde a veľkú spotrebu batérie.

  • Frekvencia obnovovania COP údajov

PES automaticky synchronizuje COP dáta, a posiela lokalizačné údaje na PES server. Nastavením “Position reporting interval” (intervalu vysielania lokalizácie) na nízku hodnotu (vysokú frekvenciu vysielania) radikálne zvýšite spotrebu batérie. Pre najväčšie šetrenie batérie sa oplatí nastaviť interval na 10 minút a viac.

  • Nahrávanie sledovania (tracking)

Pre ďalšie šetrenie dát sa oplatí mať spustené sledovanie iba v prípade, že chcete zdieľať tracking s ostatnými, nahrávať udalosti/incidenty ale generovať patrol report. Aktívne trackovanie taktiež znamená že CPU zariadenia spotrebováva viacej energie spolu aktívnym GPS prijímačom. Vysoká obnovovacia frekvencia trackovania má za následok väčšiu spotrebu energie, pre najväčšie šetrenie batérie sa oplatí nastaviť obnovovaciu frekvenciu na 10s a viac, spolu s intervalom meranej vzdialenosti.

  • Obmedzenie zdieľania veľkých objektov

PES môže zdieľať údaje o „trackovaní“ a patrol reporty cez email. „Track“ a „PatrolReport“ môžu byť dosť veľké. Odoslaním týchto údajov cez 3G sieť bude mať za následok vyššie využitie dát, oplatí sa zdieľať tieto údaje cez Wi-Fi vždy, keď je taká možnosť.

PES WEB PORTAL (SERVER) a LICENCIE

PES WEB portál slúži ako centrálny pre používateľov aplikácie PES, ktorí si chcú medzi sebou vymieňať taktické údaje. Používatelia sa na portáli PES sa môžu bezplatne zaregistrovať a zúčastňovať sa na organizovaných akciách, alebo si zakúpiť predplatné servera PES a usporiadať svoje vlastné udalosti. Trvalé licencie pre PES server sú dostupné za nasledujúce ceny.

Počet užívateľov Cena
10 4,80€ / mesiac
50 8,20€ / mesiac
100 14,40€ / mesiac
500 52,00€ / mesiac
   
Počet užívateľov Cena
10 48,00€ / rok
50 82,00€ / rok
100 100,00€ / rok
500 400,00€ / rok

Server obsahuje databázu COP a WEB rozhranie pre organizáciu akcií a mapové taktiky. Účasť na portáli PES vyžaduje, aby používatelia držali platnú licenciu PES. Na portály si hráč môže zobraziť satelitnú mapu Google a zobraziť celú konferenciu COP pre celú udalosť. Na mape sa zobrazia všetci účastníci udalosti, sledované aktíva s GPS trackermi, plánované trasy, POI (body záujmu) a ďalšie objekty COP. Vlastníci licencií môžu upravovať existujúce udalosti na serveri, pridávať alebo odstraňovať skupiny a meniť dátumy.

Pre krátkodobú účasť na udalosti si môžu hráči zakúpiť aj dočasné licencie. Jedná sa o časovo obmedzené licencie, viazané na konkrétnu udalosť a nie sú prenosné. Pomocou týchto krátkodobých licencií môže vlastník serverového účtu poskytnúť používateľom, ktorí používajú bezplatnú verziu PES, časovo obmedzenú plnú funkciu PES. Vydané dočasné licencie PES nadobúdajú platnosť 5 dní pred konkrétnou udalosťou a zostanú aktívne po dobu 5 dní po skončení udalosti. To používateľom poskytne dostatok času na prípravu udalosti a sťahovanie údajov a správ po udalosti.

Počet licencií   Cena
 10   1,50€ / za licenciu
 50   1,00€ / za licenciu 
 100   0,80€ / za licenciu
 500   0,20€ / za licenciu

ZDROJE:
http://pes.milsistemika.com
http://www.armyweb.cz/clanek/personal-eye-system-pes
http://www.armyweb.cz/clanek/personal-eye-system-pes-zas-o-krok-blize-realite

Comments

comments