56.pssk

Dnes sme si pre vás pripravili rozhovor s veliteľom 56. prieskumnej skupiny ( 56. pssk ). Nejedná sa o airsoftový klub, ale o rýdzo military klub z Nového Mesta nad Váhom, fungujúci aj ako občianské združenie.  Odpovede na naše otázky boli poňaté naozaj zo široka a profesionálne, za čo im od nás patrí poďakovanie. V prípade záujmu nájdete kontakt na 56.pssk na ich webe, alebo facebookovom profile.

Pozdravujem Vás v mene kolektívu milsim-portál.sk. Určite už o Vás väčšina našich čitateľov počula, ale pre poriadok Vás poprosím, aby ste sa na začiatok predstavili a napísali nám niečo o Vašom klube a jeho zameraní.

Sme občianske združenie zoskupujúce ľudí so záujmom o vojenstvo a takzvané mil-sim. 56.pssk nenapodobuje žiadnu skutočne existujúcu jednotku a naším zameraním je bojový prieskum a činnosť s tým spojená. Dalo by sa povedať, že 56.pssk je zameraním najbližšie prieskumnej čate bojového práporu. Naši členovia sa teda okrem bojových zručnosti zdokonaľujú aj v prieskumných odbornostiach, pozorovaní, maskovaní a množstve iných zaujímavých činností.

Hlavná činnosť klubu je výcvik vojenskej taktiky podľa existujúcich techník a procedúr, ktoré využívajú moderné ozbrojené sily a armády rôznych krajín. Výcviky zahŕňajú množstvo aspektov vojenstva, ako sú napríklad topografia, zdravotná, spojovacia a strelecká príprava, maskovanie, práca s domácim obyvateľstvom, prežitie a mnoho ďalších. 56.pssk sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných cvičení CZE-SVK battlegroup. Okrem výcvikov taktiky sa 56.pssk zúčastňuje každoročne na spoločenských podujatiach, kde v spolupráci s inými klubmi vykonáva dynamické ukážky pre verejnosť. Súčasťou takýchto ukážok býva vojenská technika, pyrotechnika a realistická simulácia boja moderných vojenských jednotiek.

Aká je história Vášho klubu? Koľko máte aktívnych členov? Na aké pozície hľadáte nových členov?

Čo sa týka histórie 56.pssk, tak ta siaha viac než 12 rokov do minulosti, avšak v tom čase to ešte pochopiteľne nemalo formu ani úroveň aká je v súčasnosti. Počas týchto rokov sme si prešli veľa zmenami a v rámci nášho kolektívu sa „pretočilo“ viacero rôznych ľudí. Pri zrode stálo niekoľko v tom čase ešte mladých chalanov ktorí sa zaujímali o vojenstvo, armádu, zbrane a podobne. Postupom času vznikol určitý tím, ktorý sa snažil hodnovernejšie napodobovať reálne vojenské jednotky AČR a OSSR. Čim ďalej tým viac sme sa stretávali s našimi kolegami z českých military jednotiek (zámerne používam pojem military nie mil-sim), čo nám do značnej miery rozšírilo obzory a ukázalo kam sa to dá dotiahnuť a stanovilo nám to určité ciele, ktoré sme chceli dosiahnuť a prekonať. Od tohto bodu sa už dá hovoriť o 56.prieskumnej skupine, ktorá je síce oficiálne registrovaná od roku 2009 ako občianske združenie, ale v skutočnosti sa dá hovoriť o cca. 10rokoch military, počas ktorých sme získali množstvo skúseností, vedomostí a vybudovali sme si, dovolím si tvrdiť, stabilné a kvalitné meno v oblasti v ktorej pôsobíme nie len doma, ale aj v zahraničí.

Na otázku koľko máme členov nebudem odpovedať, v klube máme zásady ktoré sa týkajú akýchkoľvek interných záležitostí a ochrany údajov o našich členoch a tie mi nedovoľujú tento údaj poskytnúť. Avšak ako píšeme na našich internetových stránkach, podstatná je kvalita nie kvantita preto aj mňa ako veliteľa viac zaujíma čo moji chalani vedia a dokážu a ako sú na tom kondične a nie to či ich mám o jedného viac alebo menej. Ale samozrejme dobrých ľudí sa všade veľa zmestí, čím sa dostávam k tretej otázke a to k voľným pozíciám u nás. Ako som spomínal v predstavení nášho klubu, snažíme sa o čo najreálnejšie napodobovanie skutočných vojenských jednotiek a teda v rámci klubu majú naši členovia určité funkcie, ktoré sú pre nich vhodné a chcú ich vykonávať (predsa len je to dobrovoľná voľnočasová aktivita, ktorá nás musí baviť a napĺňať). Nebudem tu čitateľov zahlcovať niektorými odbornými vecami ale v skratke také základné funkcie sú strelec a guľometník, ostreľovač, vodič, team leader, spojár… je to relatívne široká škála činností v ktorých by prípadný uchádzač mohol nájsť uplatnenie, je to vždy aj otázka vstupného pohovoru na čom sa dohodneme a aké vedomosti či predpoklady daný uchádzač má.

Spomínal si, že ste členmi CZE – SVK Battlegroup aliance, medzi ktorými nájdeme aj známe kluby, ako napríklad KVHS Diverzanti (CZ). Organizujete spoločne aj veľké kooperatívne cvičenia s účasťou všetkých klubov?

V podstate hlavným zmyslom CZE-SVK Battlegroup je práve organizácia takýchto cvičení. Aliancia sa skladá z dvoch odriadov – Odriadu Podporných Operácií a Odriadu Bojových Operácií, pod ktorý patrí 56.pssk. V rámci aliancie sú zoskupené naozaj kvalitné jednotky, ktoré sa venujú military na čo možno najlepšej úrovni.

V aliancií sú organické jednotky spájané do väčšieho celku, ktorý je formovaný na základe vojenských princípov, jednotlivci zastávajú funkcie, ku ktorým majú aj výcvik a vybavenie. Na cvičeniach sa vydávajú rozkazy typu WARNO, OPORD a FRAGO, funguje sa viac menej úplne podľa skutočných súčasných vojenských postupov. Naše cvičenia nie sú strielačky ani super akčné zábavky. Ak vykonávame napríklad ako Odriad Bojových Operácií prepad, tak tomu predchádza rozsiahla príprava, predbojové nácviky a kontroly, presun so všetkým s tým spojeným (napr. prekonávanie nebezpečných priestorov, vykonávanie krátkych a dlhých zastávok, LP/OP a podobne), zaujatím ORP (cieľové zhromaždisko), z ktorého sa potom vychádza na plnenie samotnej úlohy. Čiže je tam aj dynamická akcia, ale aby sa jednotka k nej dostala, tak musí zvládnuť množstvo menej akčných avšak pre nás aj tak zaujímavých úloh. A samozrejme činnosť sa vykonaním prepadu nekončí a všetko sa musí znovu „upokojiť“, prichádza reorganizácia a konsolidácia a pokračuje sa ďalej. Popri tom všetkom fungujú jednotlivci v rámci svojich povinností, zástupcovia veliteľov družstiev si plnia svoje úlohy, rovnako aj velitelia družstiev alebo velenie čaty má svoje úlohy, prebiehajú hlásenia atď. Všetko „šlape“ tak ako sa to aj má robiť. Určitým garantom toho, že je military také ako má byť je aj to, že množstvo z nás v aliancií je v reálnej armáde avšak nie je to podmienkou, aby jednotka ktorá chcela ísť do aliancie mala aspoň niekoho v armáde.

V rámci CZE-SVK Battlegroup prebiehajú cvičenia buď pre jednotlivé odriady ako celky, alebo pre celú alianciu ako jeden kooperujúci celok. Obe tieto formy cvičení dávajú tomu military nový rozmer a je to na naozaj dobrej úrovni.

A keď sme už pri týchto cvičeniach väčšieho rozsahu, dovolím si trochu dopredu prezradiť, že nás v roku 2016 čakajú cvičenia nie len CZE a SVK ale už aj s našimi kolegami z Poľska.

Nachádzajú sa v aliancií aj iné slovenske kluby? Prípadne spolupracujete aj s inými Slovenskými klubmi? V akom stave s nachádza podľa Vás úroveň mil-simu na Slovensku, napríklad aj v porovnaní s Českou republikou? V čom vidíte hlavné nedostatky a kde cestu či smer , ktorý by posunul tento stav v pred?

V súčasnej dobe sa v aliancií nenachádza žiadna ďalšia slovenská jednotka a to je veľká škoda. Nie je to tým, že by aliancia nebola ochotná prijať nové jednotky, práve naopak, snažíme sa získať nové jednotky, ktoré budú spĺňať kvalitatívne požiadavky a za seba osobne poviem, že by som bol veľmi rád, keby sme tam mali aj viac jednotiek zo Slovenska.

V súčasnej dobe nespolupracujeme so žiadnou slovenskou jednotkou ani mimo alianciu, v minulosti bolo niekoľko jednotiek, ktoré sa zdali byť potenciálne a perspektívne, avšak vo všetkých prípadoch sa tieto jednotky rozpadli a neprežili „životný cyklus“ transformácie na military (väčšinou to boli pôvodne airsoftové, resp. military-airsoftové jednotky). Určite sa ale nebránime spolupráci aj mimo alianciu a sme ochotní jednotkám pomôcť či poradiť či už pri vstupe do aliancie alebo aj pri samotných cvičeniach a výcvikoch, nemáme problém sa o svoje skúsenosti podeliť a v priebehu posledného roka sme so zopár začínajúcimi kolektívmi určitú formu poradenstva už realizovali.

Čo sa týka mil-sim ak by sme ho brali z pohľadu airsoftu s prvkami reálnosti, tak tam nemám vôbec potuchy na akej úrovni na tom SR alebo ČR sú. Čo sa týka jednotiek, ktoré sa venujú reenactmentu iných armád, viem, že takéto spolky sú aj v SR na relatívne slušnej úrovni, avšak bližšie sme s nimi nespolupracovali a reenactment sám o sebe ešte neznamená, že aj keď je jednotka ustrojená a organizovaná podľa ich reálnej predlohy, tak aj ich zručnosti a vedomosti budú na adekvátnej military úrovni. Môj osobný názor (nie názor 56.pssk) je, že ak chce niekto napodobovať napríklad americkú 10.mountain division napr. aj súčasnú, tak nestačí mať maskáče a výstroj ako ich vzor, ale situovať do toho aj svoju taktiku, výcvik a popravde, aj samotné cvičenie s takouto jednotkou by bolo o to zaujímavejšie keby teda chlapci z tejto jednotky aj navzájom komunikovali v angličtine. V ČR je populárne tzv. military, ktoré umožňuje aj reenactment (ale aj formovanie jednotiek bez reálnej predlohy, podobne ako to máme my), avšak výrazný ohľad sa berie na úroveň vystrojenia (zladenie vybavenia a jeho kvalita) na jednej strane a na druhej strane je významný aspekt aj výcvik, vedomosti, zručnosti a schopnosti týchto jednotiek, aby boli čo najbližšie reálnej armáde ako to je len možné. My sme, rovnako ako jednotky v CZE-SVK Battlegroup, sme takouto military jednotkou.

Vrátim s teda k otázke ako je na tom military na slovensku, rovno povedané úboho v porovnaní s ČR, nevravím, že sme jediná jednotka, ktorá to robí, to dúfam, že nie, ale zároveň nepoznáme inú jednotku zo SR ktorá by niečo podobné robila. Ak aj takáto jednotka je, tak je veľkou škodou, že sa nesnažia nadviazať kontakt aj s inými jednotkami či už nami alebo alianciou ako takou, pretože až tie rozsiahlejšie cvičenia tomu dávajú naozaj dobrý rozmer.

To, že prečo je situácia takáto neviem popravde vysvetliť, možno je to mentalitou celkovou, alebo niečím iným, ale myslím si, že aj na Slovensku máme potenciálnych ľudí a kolektívy, ktoré keby chceli tak by to mohli v sfére military dotiahnuť na vysokú úroveň. Finančný aspekt je taktiež dôležitý, nie je to lacné hobby, ale nemyslím si, že by to bol kľúčový faktor a military tiež nie je až tak brutálne drahé ako sa môže na prvý pohľad zdať, a aj v tomto sme ochotní poradiť čo kde a ako výhodne zohnať. A ako určitú formu dôkazu o tom, že military na slovensku nie je na zlej úrovni by sa dal považovať fakt, že na čelo Odriadu Bojových Operácií CZE-SVK BG som bol z celého odriadu určený ja ako člen práve slovenskej jednotky.

V čom je cesta? Možno keby bolo military viac propagované a rozšírenejšie. Keby neexistovali skupiny ako sú slovenskí branci, ktorí sú o niečom úplne inom ako je military a vďaka medializácií vrhajú negatívny tieň na military pretože pre ľudí sa to môže zdať byť to isté, čo ale rozhodne nie je. Myslím si, že doba kedy radšej ľudia doma sedeli a pili už nie je až tak akútna ako kedysi (aj keď to stále nie je zažehnané) a military je tiež forma športu, dáva priestor na rozvoj fyzický ale aj psychický, je to outdoorová kolektívna aktivita, dajú sa tam vytvoriť a stmeliť priateľstvá, ktoré len tak bežne nezískate. Celkovo si myslím, že keby ľudia o tomto hobby vedeli viac tak si nájde aj viac priaznivcov.

My sami sa snažíme toto hobby reklamovať a pomáhať tomu aby sa to rozbehlo, ale je to náročné. Okrem toho začiatkom roku 2016 začíname rozbiehať taký menší projekt nesúci názov Black Bear team (prečo tento názov pochopí každý z našej klubovej nášivky). BBT je kolektív profesionálov z radov 56.pssk a ľudí blízkych nášmu klubu, a cieľom pôjde prinášať recenzie, články a testy z oblasti vojenstva – vybavenia, zbraní, doplnkov, stravy a podobne takou neformálnou, čiastočne vtipnou a nadnesenou formou a hlavne slovami a formou ako hovoria ľudia z branže. Všetko o čom budeme písať budeme intenzívne a záťažovo testovať v teréne, čiže to nebudú sračky od stola. A určite to nebude vhodné pre deti a niekoho možno budú pohoršovať, cieľom však je pobaviť, ukázať niečo nové, zaujať a distribuovať informácie inou než takou tou nudnou konvenčnou cestou. Na nete je teraz veľa rôznych haterov a ľudí čo radi rýpu či zhadzujú ľudí či veci o ktorých reálne nič nevedia, pre tieto prípady sme si adaptovali „fuck you“ prístup a takýto ľudia sú nám ukradnutí. Je nám jedno či to niekto bude alebo nebude čítať/sledovať (videá), žijeme v slobodnej spoločnosti.

Aký je Váš názor na military airsoft, prípadne airsoft ako doplnok k military aktivitám? Navštevujete aj nejaké airsoftové akcie, prípadne využívate na milsim akciách aj airsoftové zbrane a možnosť eliminácie nepriateľov streľbou z týchto zbraní?

Názor na military airsoft je taký, že rovnako ako airsoft samotný je to tiež hobby a nikomu neberieme, že sa tomu venuje, z týchto jednotiek je práve najväčší predpoklad pre vznik čisto military jednotiek. Problémom týchto mil-sim akcií aj keď hovorím len z počutia je v ľuďoch čo na tieto akcie chodia, ktorí to vedia pokaziť tým, čo sa o niečo serióznejšie snažia. Určite je to zaujímavé hobby a potešilo by ma, keby sa v radoch takýchto jednotiek našli také, ktoré by tie military prvky cvičili na cvičeniach s jednotkami ako je tá naša alebo so samotnou alianciou. A možno by tam zistili, že už ten airsoftový prvok ani nepotrebujú (airsoftový prvok myslim v zmysle mil-sim airsotvých akcií). AS zbrane ako doplnok k military aktivitám určite nie sú problém a z pohľadu legislatívy sú niekedy schodnejšie riešenie, nakoľko expanzné zbrane sú momentálne v nemilosti a na cvičenia do ČR si jednotky zo slovenska nemôžu takéto zbrane brať. České kluby taktiež využívajú buď zavarené znehodnotené zbrane, alebo AS zbrane.

AS zbrane ako nástroj na výcvik sú tiež fajn, hlavne pri nácviku boja v budovách, pri vonkajšej taktike už mierne strácajú s ohľadom na limity týchto zbraní. Airsoft nie je pre military nutne zlý, naučí ľudí kryť sa a podobne, ale zároveň na druhej strane môže spôsobovať aj nesprávne návyky či už pri práci so zbraňou (rozdielna obsluha, nemožnosť streľby na väčšiu vzdialenosť a teda prácu s mieridlami alebo metnou diaľkou) alebo taktikou ako takou.

56.pssk sa airsoftových ani mil-sim akcií tohto druhu nezúčastňuje a nemáme to v pláne jednak z dôvodov, že to nespĺňa to čo my na cvičeniach „hľadáme“ a zároveň musíme hospodáriť s obmedzenými časovými možnosťami našich členov. AS zbrane a streľbu z týchto zbraní sme na cvičení v rámci aliancie alebo našich vlastných nepoužili už veľmi dlho. V roku 2016 náš čakajú výcviky zamerané na UO (urban operations, kedysi sa využíval pojem MOUT) kde sa možno pri niektorých nácvikoch využijú aj AS zbrane, avšak mojou osobnou snahou bude, aby si nadrilované zručnosti šli moji chalani následne streliť aj na strelnicu s ostrými zbraňami.

Počas tréningov sa zdokonaľujete v rôznych vojenských odbornostiach. Nikdy ste neplánovali ako klub tieto vedomosti poskytovať ďalej záujemcom formou nejakých kurzov, či spoločných cvičení?

Určite neplánujeme realizovať kurzy alebo výcviky pre iné jednotky. Sme nezisková organizácia a nie je našim záujmom robiť výcviky pre verejnosť. Ak má niekto záujem naučiť sa niečo nové a niečo zažiť tak brány náboru a výberu k nám sú stále otvorené. Rovnako je otvorená možnosť spolupráce s inými jednotkami kde sme schopní poskytnúť určitú úroveň mentoringu a poradenstva.

Aké máte plány na najbližší rok, akých akcií či podujatí sa plánujete ako klub účastniť?

Najbližší rok sa bude niesť v prehlbovaní odborných zručností jednotlivcov z oblasti prežitia, SERE a prieskumu na úrovni nášho klubu. Rovnako aj strelecká príprava a podobne. Čo sa týka aliančnej úrovne tam sa bude výcvik situovať na spomínané urban operations a taktiež nás čaká rozsiahle cvičenie s poľskými military jednotkami zamerané na prepad (raid), toto cvičenie bude výzvou z hľadiska koordinácie a jazykovej bariéry. Úroveň čaty a vyššie bude realizovaná v anglickom jazyku. Ako veliteľ Odriadu Bojových Operácií som si na cvičenie vyžiadal ISR prvok a QRT prvok od Odriadu Podporných Operácií, pri cvičení využijeme množstvo imitačných prostriedkov, techniky a reálny OPFOR. Čo sa týka verejných podujatí a ukážok pre verejnosť tak to tento rok budú „klasické“ Tankové Dni Laugaricio pri Trenčíne a Vojenské Dni na Pánove (ČR).

Comments

comments

Jedna odpoveď na „56.pssk“

  1. S tým jazykom si ma vážne dostal :D Oni sa nesnažia v budúcnosti narukovať do Americkej armády hehehehehehe Ty si zrejme LvL99 v tejto sfére :D

Nie je možné pridávať komentáre.