City CHALLENGE – MOUT kooperačné cvičenie

Industriálny komplex budov pri Spišskej Novej Vsi sa vo februári stal zázemím pre cvičenie City CHALLENGE, počas ktorého sa vybraní účastníci z jednotiek AK RYS SNV, TF Maxsoc a niekoľko jednotlivcov z ČR venovali tréningu pokročilých taktík pre operácie v CQB a Urban prostredí.

Predpokladom cvičenia bolo, že všetci účastníci zvládajú základné taktiky pre MOUT nasadenie a majú zaužívané správne návyky pre obsluhu krátkych aj dlhých zbraní. Zároveň bola od každého prítomného vyžadovaná vysoká úroveň samostatnej prípravy pred cvičením.

Podstata City CHALLENGE spočívala v zosúladení kooperácie zúčastnených jednotiek s pridávaním takticky (zlaňovanie, používanie výbušnín, selektívne breach and clear situácie) a silovo (technika prekonávania prekážok v mestskom prostredí) náročnejších prvkov. Jedenásťhodinový event bol rozdelený na 6 samostatných tréningových prvkov a 3 hlavné modelové situácie, kde bolo nutné precvičené taktiky kombinovať pre efektívne riešenie zadaného scenáru.

Otvárací briefing nasledovala strelecko-kondičná rozcvička na čas v podobe člnkového behu s troma streleckými stanovišťami pre streľbu v kľaku, v stoji a v ľahu s podmienkou dvojitého zásahu každého gongu.

Druhý briefing, zameraný na zjednotenie taktík, odštartoval úvodnú dvojhodinovku riešenia situácií počas postupu jednotky poschodiami členitého CQB prostredia, so streľbou na terče simulujúce prítomnosť čakajúcich oponentov. Hodnotené bolo hlavne technické prevedenie postupu bez zásekov a so správnym rozhodovaním v preberaní a pokrývaní sektorov pri rotácii členov v útvare.

Prvá modelová situácia postavila jednotku pred úlohu taktického vstupu do priestorov, kde došlo k vyhroteniu konfliktov medzi ozbrojenými členmi radikálnej bunky. Úloha – záchrana nasadeného informátora, ktorého popis a fotografia boli prezentované na briefingu a teda kľúčové pre prvých vstupujúcich do cieľovej zóny pre rozpoznanie shoot / no-shoot cieľov. K tomu sa pridali informácie z dostupného kamerového systému v komplexe, ukazujúce pravdepodobné nástražné systémy na dverách, čo s „blueprintami“ pôdorysov komplexu nechalo jedinú možnosť na vstup – zlanenie do okien na poschodí. Finálne riešenie situácie v cieľovej miestnosti, za použitia vystrelenia zámku a zásahových výbušiek, ukázalo uspokojivý výsledok z pohľadu hlavného bodu, kedy zasahujúci tím bol schopný zachrániť informátora. Na hodnotení ale ostáva aj mínusový bod za zasiahnutého neozbrojeného účastníka situácie.

Cvičenie pokračovalo streleckým parkúrom – IPSC terče s vyznačenou zásahovou zónou. Zameranie na kontrolu správnych návykov pri obsluhe, prebíjaní a pohybe s krátkou zbraňou s hodnotením na body a čas. Na to nadviazali dve kolá situačnej streľby dvojíc pri vstupe do miestnosti s použitím zásahovej výbušky a riešením situácie podľa vydaných pokynov v meniacom sa prostredí shoot / no-shoot cieľov. Sekcia CQB taktík bola v poobedňajších hodinách zavŕšená efektným čistením podzemných priestorov za použitia taktických svetiel, pričom celý postup bol pre zvýšenie záťaže limitovaný maximálnym prípustným časom. Opadávajúce kusy starej omietky, strhávané rázmi pri paľbe jednotky zo vz.58exp., skvelo dotvorili atmosféru úlohy.

V druhej polovici City CHALLENGE nasledovali úlohy situované do urban prostredia. Parkúr dvojíc (čas a body pri streľbe na terče a hodmi granátom) vystriedala druhá modelová situácia. Úloha spočívala v presune zastavaným prostredím s cieľom zneškodnenia opevneného postavenia. Využitie dymovníc a palebného prepadu hliadky pri prechode checkpointom na otvorenom priestranstve, vstupov do budov cez vyvýšené okná a správna činnosť distraction squadu vyústili v zasiahnutie obsluhy opevneného postavenia strelou z AT4CS.

Poslednú fázu cvičenia odštartovala výzva v mierenej streľbe jednotlivcov na 50m v kooperácii sniper a spotter, po 5 rán z kľaku a z ľahu na cieľ priemeru 6cm.

Podľa výsledkov v urban parkúre a v mierenej streľbe veliteľ cvičenia rozdelil jednotku na dva squady pre poslednú modelovú situáciu. Scenár popisuje únos člena press tímu a jeho držanie v centrálnej budove komplexu. Opäť sú k dispozícii fotografie prostredia a HVT, ako aj niekoľko typov máp založených na výkresoch komplexu. Úloha rescue squadu – prejsť operačnou oblasťou k cieľovej zóne a zaistiť HVT. ROE ale definujú elimináciu spozorovaných cieľov po trase presunu odčítaním ich presnej polohy a hlásením veleniu. To na cieľ navedie druhý squad (sniper a spotter) páliaci subsonickou muníciou. Situácia tak komplexne preverila komunikačné schopnosti s orientáciou na mape, strelecké schopnosti a zároveň vedomosti o zaujatí vhodnej polohy pre skrytú streľbu v zastavanej oblasti. Naviac bolo preverené velenie, ktoré muselo koordinovať polohy squadov tak, aby sa vyhli nepriamej paľbe blue-on-blue.

Cvičenie po západe slnka uzavrel debriefing zhodnocujúci kladné výsledky modelových situácií, ale poukazujúci aj na potreby zlepšenia v niekoľkých oblastiach, hlavne v technike práce so zbraňou pri zaujatí postavenia na lane a pri streľbe z krátkej zbrane na čas, v záujme potlačenia strhávania spúšte pri výstrele. Najlepšie hodnotení absolventi cvičenia [konkrétne Jacob Petersen s najlepším výsledkom v sniper streľbe, Will Williams za najpresnejšiu krátku zbraň (obaja z TF Maxsoc) a domáci Peter „Deathclaw“ Topoli za dominanciu v časových hodnoteniach] získali vďaka podpore e-shopu IRON LEGION vecné ceny ako pomôcky a motiváciu pre ďalšiu snahu v prípravách na plánovanú sériu milsim a military cvičení roka 2016.

Michal „Starky“ Starinský

AK RYS SNV

2

3 4

6

7

8

9

10

11

Comments

comments