Ohliadnutie za starým rokom a plány na nový rok

Ako to už býva v tomto období, je čas na rekapituláciu toho čo priniesol starý rok a na určenie si cieľov pre nový rok. Preto som sa dnes rozhodol zrekapitulovať to, čo sa toho roku udialo a poodhaliť vám naše plány pre rok 2018.

Uplynulý rok pre nás bol plodný hlavne pri pohľade zvnútra.  Jedná sa hlavne o prehlbovanie spolupráce a kontaktu s ľudmi, ktorí sa pohybujú v prostredí milsim airsoftu. Tiež sme sa zoznámili s novými ľudmi, ktorí nás obohatili veľa dobrými nápadmi, vedomosťami alebo aj konštruktívnou kritikou našej činnosti.

V rámci časových možností nášho obmedzeného autorského kolektívu sa nám podarilo obohatiť portál o niekoľko zaujímavých článkov a reportov z udalostí, na ktoré sa nám osobne nepodarilo dostať. Stále sa nám však nedarí využívať potenciál tohto informačného kanála, tak ako by sme si priali. Celý projekt stojí na niekoľko málo ľudoch, ktorých aj s občasnými prispievateľmi spočítame na prstoch jednej ruky a to je a jeho potencionálnym rizikom.

Dôležitým krokom pre nás bolo aj zlúčenie so Združením Military Klubov o.z., v rámci ktorého sa spoločne snažíme združovať všetky kluby so záujmom o military airsoft. Verím, že do budúcna sa bude táto spolupráca prehlbovať a časom prinesie aj viditeľné ovocie v podobe nových článkov, kurzov, akcií alebo rôznych iných udalosti.

To čo bolo viditeľné aj pre ľudí mimo ZMK boli verejné akcie.  V roku 2017 sa nám podarilo v marci zorganizovať topografický kurz a následne v máji našu prvú akciu – operáciu Mustang. Tá bola pre nás veľmi dobrou skúsenosťou a základným kameňom pre ďalšie akcie, ktoré chceme v budúcnosti zorganizovať. Bohužiaľ s príchodom leta, začalo byť času stále menej a až do neskorej jesene sme boli zaneprázdnený. To malo za následok, že v jeseni sa nám už nepodarilo naplánovať nič väčšie.

Napriek tomu sa nám podarilo aj vďaka našim kamarátom priniesť info z akcií ako Patrola, Blue Valley a REDTAC. V združení ZMK sa však nepoľavovalo a pravidelne sa organizovali tréningy s rôznym zameraním. V rámci toho vznikla a pripravovala sa čata, ktorá pôsobila na akcii Blue Valley, uskutočnili sa rôzne strelecké či takticky zamerané cvičenia.

To by bol stručný prehľad minulého roku. Ciele pre nový rok 2018 sú v celku jednoduché – pokračovať v našej práci! Začnem podobne ako pri rekapitulácií starého roka, najprv našou prácou, ktorú nieje navonok vidieť, to je v prvom rade rozšírenie našej pôsobnosti viac celoslovensky. Momentálne fungujeme spoločne s ľudmi len s niekoľko málo regiónov. Verím, že na slovensku sa nájdu v každom kúte ľudia s nadšením pre military airsoft. Cesta vzájomnej komunikácie a spolupráce je cesta k nášmu rozvoju.

Aké udalosti pripravujeme v roku 2018? V prvom rade to bude pokračovanie operácie Mustang. Pokračovanie bude založené na námete  republiky Nová Javorina a na udalostiach, ktoré sa odohrali na operácii Mustang a následne pri cvičení Tango Down (stručné info pripravujeme). V závislosti od účasti a záujmu o tento žáner, je možnosť dvoch akcií, a to na jar a na jeseň.

Alternatívou na jeseň by mohla byť súťaž tímov, ktorá nám už dlhšiu dobu nahlodáva v hlave. Jednalo by sa o amatérsku verziu armádnej súťaže, kde by jednotlivé tímy mali možnosť ukázať svoje schopnosti a zabojovať o to, kto bude najlepší.

Ak sa nám podarí, chceli by sme aj tento rok zorganizovať aspoň jeden kurz. Niektorí jednotlivci prejavili záujem o kurz Príprava bojového plánu a v prípade, že sa dohodneme na termíne, tak si tento kurz zopakujeme a určite bude možnosť sa na neho prihlásiť. V príprave je aj základný kurz prvej pomoci, ktorý by sa mal uskutočniť na strelnici pod Roháčkou. Kým sme sa však k nemu dostali, zastihol nás koniec roka.

Kurzy, na ktoré máme inštruktorov, s ktorými sa vieme operatívne dohodnúť, vieme ušiť v rámci možnosti na mieru podľa požiadavok. Keďže záujem o ne nie je nízky a väčšinou sa naplní len tak-tak, pôjdeme skôr cestou kurzov na mieru. Pre inšpiráciu je možné zorganizovať napríklad kurzy Warrior Basic, ktoré sú vhodné nie len pre začiatočníkov. Spomínaná príprava bojového plánu. V spolupráci s 56.pssk je možnosť zorganizovať výborný kurz topografie. V prípade záujmu je teda lepšie sa s nami vopred skontaktovať.

Ak sa nič nezmení, uskutoční sa aj kurz streľby advanced marksmanship pod taktovkou mariňákov 2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted v ich výcvikovom priestore na Remate. Okrem toho v rámci ZMK určite prebehne viacero rôzne zameraných tréningov. V prípade záujmu sledujte skupinu ZMK na sociálnej sieti Facebook, ak v nej ešte nie ste, neváhajte sa dopytovať u nás alebo u priateľov, ktorí sú v tejto skupine aktívny.

Ak sa nám podarí zorganizovať čo i len časť z toho, čo máme pripravené a čo som aj vyššie načrtol, tak budeme spokojný aj s rokom 2018. Na to však potrebujeme aj vašu podporu a priazeň, za ktorú vám chcem týmto poďakovať!

Na záver vám chcem ešte popriať veľa úspechov v Novom roku, aby ste mali silu a čas popri pracovnom nasadení aj na náš obľúbený koníček :)

Ruso

Comments

comments