Operation: Switchblade

Prešov, 9. Júla 2015 – Oddiel kontrarozviedky štátnej tajnej služby SIS odhalil špionážnu činnosť organizovanej skupiny. Jednotlivci z tejto skupiny dlhodobo pôsobili v niekoľkých súkromných podnikoch, ktoré sa podieľali na štátom financovanom utajovanom výskume. Podľa zistení agentov SIS, ktorí boli po podozrení na túto skupinu nasadení, operatívcom sa podarilo odcudziť niekoľko veľmi citlivých informácií o tomto výskume a kvantum ďalších, menej kritických údajov. Vďaka jednému z našich agentov boli nepriateľskí operatívci odhalení a dekonšpirovaní a chystajú únik z krajiny. Ďalšou činnosťou našich agentov bolo zistené, že operatívci ešte informácie neodovzdali a pravdepodobne sa o to pokúsia počas úteku. Keďže vieme, že operatívci unikajú smerom na západ, SIS si povolala na pomoc zásahové teamy zložené z nájomných žoldnierov so skúsenosťami z elitných útvarov OS SR a PZ SR, ktorých úlohou bude v spolupráci s agentmi SIS spustiť plošné pátranie a prekaziť útek.

Čo je Operácia Switchblade?
Operácia Switchblade je 24h simulačná hra typu MilSim – LARP, odohrávajúca sa na ploche cca 120 km2. Každý účastník bude v rámci simulácie reality disponovať len jedným „životom“ – samozrejmosťou budú udalosti ako KIA (killed-in-action), MIA (missing-in-action) a WIA (wounded-in-action). Je pokusom vytvoriť simuláciu reálneho sveta, v ktorom hráči dostanú svoje úlohy a bude závisieť iba na ich prístupe, akým spôsobom ich splnia. Pointou je dať hráčom pocit reálnej situácie a možnosť vžiť sa do života svojej postavy. Akcia sa bude konať od piatka 10. júla 2015 20:00 do soboty 11. júla 2015 20:00. V prípade záujmu, nahlási mailom účasť jeden zodpovedný človek za team na sifon.peter(at)gmail.com tento obsah:
– civilné mená a prezývky prihlasovaných osôb
– dátum narodenia prihlasovaných osôb
– mesto trvalého bydliska prihlasovaných osôb
– evidenčne číslo použitého automobilu a jeho značku a model

O čo v tejto hre pôjde?
Zúčastnení hráči budú na hre participovať predovšetkým ako členovia zásahových teamov žoldnierov, ktorí boli povolaní na pomoc pri chytaní unikajúcich nepriateľských špiónov. Podstatou činnosti týchto teamov bude na základe poverenia od veliteľstva samostatne prehľadávať zverenú oblasť, zaznamenávať a sledovať pohyb podozrivých osôb a vozidiel a v súčinnosti s ostatnými teamami a velením sa snažiť zabrániť úteku nepriateľských špiónov.

Čo sa bude vyžadovať od jednotlivých hráčov?
Základom, vyžadovaným od každého, bude schopnosť vžiť sa do svojej postavy. Ďalej sa bude vyžadovať schopnosť podriadenosti hierarchii velenia a byť v nasadení po celú dobu trvania hry. Zásahové teamy v počte cca 3-4 hráči + šofér, sú v tejto hre koncipované ako mobilné, takže sa od teamov vyžaduje dohodnúť si dobrovoľníka-šoféra s vozidlom (ten môže takisto plniť bojové úlohy, je však vhodné sa poskladať na palivo pre vozidlo na cca 150 km). Hráči by mali mať so sebou čo najmenej vybavenia, samozrejme sú potrebné spacáky na prípadne prespatie, jedlo a voda na dobu trvania hry. Výstroj jednotlivca je vyžadovaná v čo najnenápadnejšom (žoldnierskom) štýle, teda civilné oblečenie + taktické doplnky, typ ani princíp použitej airsoftovej zbrane nebude obmedzovaný.

Námet akcie spracoval Josh MOG na základe výcviku a akcií globalsoftgames.cz

Comments

comments