Pešie družstvo

ORGANIZÁCIA MALÝCH TAKTICKÝCH JEDNOTIEK

V rámci ďalšej MILSIMovej osvety som sa rozhodol napísať článok o organizácií malých taktických jednotiek, ktoré sú využiteľné v airsofte/MILSIMe. Tento článok je voľným pokračovaním článkov AKO SA TO NEMÁ ROBIŤ a PRÍPRAVA NA MILSIM AKCIU, konkrétne nadväzuje na časť o TASKORGu. K písaniu tohto článku ma tiež viedli skúsenosti z niektorých väčších akcií, konkrétne Afghanistan Milovice, Lizzard, Protector, Red Problem, Conflict Zone a Blue Valley. Kde som bol svedkom ako sa zobral zhluk hráčov (čata) vo formácií guľa, s jedným chudákom veliteľom (ktorého aj tak nikto nepočúval) a išli plniť úlohy. Myslím že sme to zažili všetci.  

Čata ISAFu na akcií Afghanistan Milovice 2015 počas „čistenia lesa“

Treba si uvedomiť, že v realite Rambovia, ktorý vlastnoručne zničia celé armády neexistujú. Aj ten najlepší operátor špeciálnych síl, má len jeden pár očí a uší, iba 4 končatiny a väčšinou iba jednu zbraň. Vojna, MILSIM, alebo airsoft, je tímový šport. Dobre vycvičená, organizovaná a zladená skupina zo solídnym plánom, má veľmi dobré šance poraziť niekoľkonásobne početnejšieho nepriateľa, ktorý je dezorganizovaný a bez velenia. „V jednote je sila“, alebo vojensky povedané:
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt number one rule in the gunfight memeZa týmto účelom existujú bojové jednotky s prísne hierarchickou štruktúrou. Ich štruktúra, funkcie, výzbroj a výstroj sa líšia v závislosti od ich určenia (pešie alebo prieskumné jednotky) a podľa krajín (americká čata je inak organizovaná ako ruská), pome si ich v skratke predstaviť.

 

BUDDY-TÍM
Základným kameňom, je dobre zladená dvojica, z nej sa vyvíja všetko ostatné. Ak začínate organizovať nejakú jednotku, mali by ste začínať od dvojice. Vašou almou mater je „Shoot, move and communicate as a team“.

ZABUDNITE NA INDIVIDUALIZMUS! BUDUJTE TÍMOVÚ SPOLUPRÁCU!!!

Vytvárať systém velenia vo dvojici nie je treba, väčšinou platí, že veliteľom je ten, ktorý má najlepší prehľad o situácií na bojisku v danom momente (pozná smer z ktorého prichádza paľba, vidí rozloženie nepriateľa, vidí priestor ktorý mu poskytne krytie, alebo východu). Ale ak veľmi chcete, môžete sa pevne rozdeliť na jednotku-veliteľa a dvojku-podriadeného. Ak môžte, kombinujte vo dvojici rôzne zbrane: guľometník-pomocník, sniper-spotter, špecialista-eskorta … Poznajte schopnosti a limity toho druhého, dostrely a funkčnosť vašich zbraní, zistite svoje prednosti a nedostatky. Od dvojičky si začnite zavádzať aj Štandardné Operačné Postupy (SOPčka): aké budete použivať ručné signály, aké rádiové hlásenia si budete posielať, čo spravíte keď nastane taká alebo onaká situácia, atď. 

Dvojica počas nácviku CQB
Dvojica počas čistenia miestností


STRELECKÝ TÍM
Strelecký tím tvoria dva buddy-tímy, je rozdelený na ALFA – BRAVO. V tejto štruktúre sa už nachádza určený veliteľ tímu (VT), ktorí túto jednotku riadi a je za ňu zodpovedný (PAWPERSO). Veliteľom by mal byť človek s dobrými taktickými znalosťami a mať aspoň ako také manažérske schopnosti. Ak máte tú možnosť, tak na organizáciu streleckého tímu doporučujem používať rozdelenie  US ARMY alebo USMC:

  • Veliteľ tímu/strelec
  • Strelec (strelec s DMR)
  • Guľometník
  • Pomocník guľometníka/strelec/špecialista

Takáto organizácia poskytuje dobrú vyváženosť medzi mobilitou a palebnou silou. Ak fungujete ako tím pamätajte, že zlé rozhodnutie, je lepšie ako žiadne. Musíte byť agresívny, či už v ústupe, alebo v postupe, ale musíte manévrovať, prenášať paľby, komunikovať, byť kreatívny. Nepraktizujte Napoleónske vojny, ich čas už dávno skončil.

Strelecký tím v línií
Strelecký tím v línií


DRUŽSTVO

Družstvo tvoria 2 – 3 tímy, velí mu určený Veliteľ družstva (VDr), zástupcu mu robí veliteľ prvého tímu. V družstve si už môžete dovoliť určovať špecializované funkcie ako napríklad:
– zdravotník
– spojár
– navigátor
– pátrač
– … atď.

Mentálna záťaž je u VDr značne vysoká, okrem skvelej znalosti taktiky a topografie, musí mať VDr značné manažérske a organizačné schopnosti (TLP). Čo sa týka airsoftového/MILSIM prostredia, družstvo je najideálnejšou jednotkou, počet ľudí, mobilita a palebná sila je dostatočná na plnenie väčšiny úloh s ktorými sa môžete stretnúť, či už ide o prieskum/pozorovanie, útok, obrana, prehľadávanie, hliadkovanie, alebo zaujatie kontrolného miesta.  Čo sa týka organizácie, doporučujem používať nasledovnú štruktúru:

Pešie družstvo
Pešie družstvo


ČATA

Čata má medzi 15 – 50 príslušníkov, ide o základnú jednotku s ktorou sa môžete stretnúť na veľkých MILSIM/LARP akciách ako Protector alebo Blue Valley. Čata je veľké teleso, s veľkou palebnou silou, ale nízkou mobilitou.  Čata sa skladá z veliteľského prvku ktorý tvorí Veliteľ čaty (VČ), Zástupca  veliteľa čaty (ZVč) + nejaký špecialisti a 2 – 4 družstvá.  Veliteľské/manažérske schopnosti VČ hrajú pri fungovaní takejto jednotky prvé husle, ako hovorí jedno vojenské porekadlo: „Lepší lenivý vojak, ako idiot veliteľ“.  

Štruktúra pešej čaty USMCŠtruktúra pešej čaty USMC

 

Ak ste boli niekým určený za veliteľa čaty na nejakej akcií, a idete tam s predstavami ako si super zastrieľate, ako všetko preskúmate a ako každého vlastnoručne zničíte, tak na to môžete rovno zabudnúť. VČ musí byť človek, ktorý je tomu oddaný na 100%, jeho hlavnou zbraňou nie je puška ktorú má zavesenú na krku, ale jeho hlava, jeho hlas a jeho rádio, cez ktoré dokáže ovládať až 30 zbraní ktoré má pod sebou, alebo si zavolať posily. VČ je manažér v pravom slova zmysleMusí poznať prednosti a nedostatky svojich podriadených, efektivitu ich zbraní a hlavne musí vedieť ako ich použiť. Je zodpovedný za životné podmienky ktoré majú jeho podriadený, za ich zdravie a za ich informovanie. Na druhú stranu sa ale musí vyvarovať mikro-manažmentu! VČ nie je od toho aby rozmýšľal a usmerňoval každého jedného strelca (od toho je VT & VDr), musí delegovať úlohy a sústrediť sa na širší obraz! 

Pucovanie aj s debrífomBrífing VČ na akcií BV8

ROTA
Rota  je na airsoftové pomery obrovskou  skupinou, tvorí ju  okolo  50 – 150 ľudí. Na veľkých akciách funguje rota v podstate ako jedna celá herná strana, alebo ako celá základňa, viz jednotky TF1505 na Blue Valley alebo ISAF na Protectore. Rota sa skladá z:

Veliteľského družstva (organizačného tímu):
– Veliteľa
– Zástupcu veliteľa
– Veliaceho (niečo ako tretí zástupca, kontroluje plnenie úloh)
– Spojára 
– Logistu
– Technika (zabezpečuje techniku ako vozidlá, elektro-centrály, atď.)
+ ďalší špecialisti

Hlavnou silou roty sú 2 – 4 čaty a pridelené jednotky špeciálneho určenia, ako napr.:
– tím vojenskej polície
– PRT tím
– EOD tím
– SF tím

Štruktúra TF1505 z akcie BV8
Štruktúra TF1505 z akcie BV8


ÚČELOVÉ ZOSKUPENIE (TASK FORCE)
Tiež známe ako Taktická Skupina, TF-ka sa dajú rozdeliť na dva druhy, v tom prvom skladáme jednu väčšiu spoločnú jednotku z rôznorodých menších jednotiek, alebo z  jednotlivcov, za účelom plnenia nejakej úlohy, viz TF1505. TF-ko môže mať napríklad družstvo ostreľovačov, ktoré robí hlavným silám screening a likviduje nepriateľské prieskumné jednotky, hlavné sily (dve pešie družstvá) zakopané niekde v obrane a družstvo ťažkých zbraní ktoré kryje hlavné sily. Technicky vzaté, 99,9% jednotiek s ktorými sa stretávame na väčších akciách sú TF-ka.

V tom druhom prípade, zase rozdeľujeme jednu väčšiu organickú jednotku na niekoľko menších, ktoré majú svoje vlastné špeciálne určenie a úlohy. Napríklad, ak dostane VČ za úlohu vykonať prepad, vytvorí zo svojej čaty TF-ko. Všetci guľometníci a ostreľovači pod velením zástupcu budú tvoriť podpornú skupinu, dve dvojice strelcov budú tvoriť zaisťovaciu skupinu na krídlách a všetci strelci pod velením VČ budú tvoriť útočnú skupinu. 

TF-ko pri prepade
TF-ko pri prepade

Akúkoľvek štruktúru si zvolíte, či už tú čo používa US ARMY, ODA, USMC, MARSOC alebo Bundeswehr, alebo si spravíte vlastnú ktorá Vám najviac vyhovuje, vždy musí existovať za nejakým účelom. Musíte určiť funkcie, úlohy a hlavne prideliť zodpovednosti! Takisto, veliteľ je len jeden, môže sa riadiť návrhmi a názorom podriadených, (nie len môže, ale mal by sa) ale konečné rozhodnutie je len na ňom. ZLÉ ROZHODNUTIE JE LEPŠIE AKO ŽIADNE! Dohadovať sa uprostred akcie, kto spraví čo, alebo sa hádať koho plán je lepší, vytvára podmienky pre chaos a je v podstate len plytvanie časom.

ZDROJE:
VOJENSKÁ TAKTIKA, Vysokoškolská učebnica, Peter SPILÝ, Michal HRNČIAR; ISBN 978-80-8040-471-0
PŘÍRUČKA VOJÁKA AČR, VOJENSKÁ PUBLIKACE, II. vydání
Struktura malých jednotek ČSA/ČSLA/AČR
Palebný tým – Základní organizační prvek pěších družstev moderních armád, Praporčík Dušan Rovenský

Comments

comments