RÁDIOVÉ VYSIELANIE

Elektromagnetické spektrum je obmedzený prírodný zdroj, ktorý je hojne využívaný a ktorým sa vo veľkej miere plýtva. V tomto článku si povieme ako toto EM spektrum využívať tak, aby sme na seba nepriťahovali pozornosť a nespôsobovali do budúcna zbytočné problémy MILSIM komunite. Tento článok priamo nadväzuje na článok ZÁKLADY RÁDIOKOMUNIKÁCIE A JEJ ZABEZPEČENIE. 

Väčšina z nás využíva na rádiokomunikáciu osvedčenú rádiostanicu od čínskeho výrobcu BaoFeng, alebo PUXING, alebo im podobné kópie. Tieto rádiostanice pracujú v troch (4) rôznych frekvenčných pásmách:

 • 65 – 108 MHz – iba príjem verejných FM staníc
 • 136 – 174 MHz – pásmo Veľmi Krátkych Vĺn (VKV)
 • 400 – 480 MHz – pásmo Ultra Krátkych Vĺn (UKV)
 • (480 – 512 MHz – iba príjem pri novších modeloch)

V niektorých prípadoch sa môžeme stretnúť aj zo starými československými VKV rádiostanicami RF-10, ktoré pracujú v pásme 44 – 54 MHz. Všetky tieto rádiostanice pracujú s frekvenčne modulovanou telefóniou (prenosom hlasu) FM F3E.

Rádiostanice RF-10 a BaoFeng UV5R
Rádiostanice RF-10, Puxing PX888 a BaoFeng UV5R

Podľa nastaveného výkonu a podľa terénu, dokážeme z týchto rádiostaníc dostať dosah až 30 km, a tu nastávajú trochu problémy. Nie, že nemôžme vysielať čo chceme, kde chceme, ale treba mať vždy na pamäti ,,NEPRIATEĽ VŽDY POČÚVA!“

Podľa Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, by ste bez rádio-amatérskej licencie ani nemali vlastniť vysielačku, ktorá vysiela s výkonom vyšším ako 500 mW, má odnímateľnú anténu a dokáže vysielať v inom pásme než PMR. Ale všetci vieme aká je realita. 

FREKVENČNÉ PÁSMA
Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS), ktorá je aktualizovaná každý rok, presne vymedzuje frekvencie, ich využívanie a aj maximálny vyžarovaný výkon. Frekvencie ktoré by Vás mali najviac zaujímať sú:

Všeobecné povolenie vysielať bez licencie, teda bez poplatkov môžme len vo frekvenciách v žltých riadkoch. Toto povolenie ale platí výlučne pre zariadenia so zabudovanou anténou a maximálnym výkonom uvedeným v tabuľke. Biele riadky označujú pásma s vyhradenými službami, ako napr telemetria, navigácia, dátové prenosy, ale vysielajú v nich napríklad aj záchranné a policajné zložky. Slabo-zelené riadky označujú frekvencie ktoré sa môžu „volne“ využívať, ale výhradné právo v nich vysielať majú Ozbrojené Sily Slovenskej Republiky (OS SR). Silno-zelené riadky  predstavujú harmonizované pásmo OS SR / NATO, vysielať v ňom môže výlučne armáda.

Každé frekvenčné pásmo má svoje výhody a nevýhody. Rádiové vlny s dlhšou vlnovou dĺžkou (dolné pásmo VKV – 27 MHz, 34 MHz, 45 MHz, 80 MHz) sa vedia trochu „ohnúť“, doslova preskakujú kopce, preto je ich dosah v teréne vyšší, aj pri nižšom výkone. Ich nevýhodou je vyššia citlivosť na rušenia. Vyššie frekvencie (Dolné pásmo UKV – 400 – 480 MHz) sa dokážu šíriť odrazom od prekážok, toto pásmo je zase vhodné do mesta. Ich veľkou výhodou je, že nie sú tak citlivé na priemyselné rušenie, a preto poskytujú kvalitný signál. V teréne ale stačí menší kopec a nespojíte sa vôbec, preto majú takéto rádiostanice vyššie výkony vysielačov (1 až 10 W).

PMR 446 (Public Mobil Radio)
Prvé voľné pásmo, v ktorom je možné vysielať bez licencie a bez poplatkov, je UKV pásmo PMR 446. Toto pásmo je určené pre analógovú prevádzku, konkrétne pre frekvenčne modulovanú telefóniu (prenos čistého hlasu) FM F3E. PMR pásmo má 8 kanálov, s odstupom 12,5 kHz. Ako bolo spomenuté vyššie, môžme v ňom vysielať s maximálnym výkonom 500 mW a rádio nesmie mať odnímateľnú anténu. Čo pre potreby airsoftu alebo MILSIMu absolútne nepostačuje.

PMR kanál Frekvencia (MHz)
1 446.00625
2. 446.01875
3. 446.03125
4. 446.04375
5. 446.05625
6. 446.06875
7. 446.08125
8. 446.09375

PMR má aj svoje digitálne pásmo,  446,10625 MHz až 446,19375 MHz. V tomto pásme by ste mali vysielať 16 kbit/s CVSD modulovaný hlas s frekvenčným krokom 6.25 kHz ( 16 kanálov ).
Digitálna prevádzka  je kvalitnejšia, odpadá rušenie a počuteľnosť je stále rovnaká aj  pri slabom signály. Cena digitálnych PMR rádiostaníc je ale omnoho vyššia.

LPD 433 (Low Power Device)
Jedná sa o druhé volné pásmo v ktorom je povolené vysielať z rádiových zariadení malého výkonu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené k prenosu dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie. LPD pásmo siaha od 433,050 MHz až 434,790 MHz, s frekvenčným krokom 25 kHz (69 kanálov) s maximálnym výkonom 10 mW (čo je až zúfale málo). 

kanál Frekvencia (MHz) kanál Frekvencia (MHz)
1. 433,075 36. 433,950
2.  433,100 37. 433,975
3. 433,125 38. 434,000
4. 433,150 39. 434,025
5. 433,175 40. 434,050
6. 433,200 41. 434,075
7. 433,225 42. 434,100
8. 433,250 43. 434,125
9. 433,275 44. 434,150
10. 433,300 45. 434,175
11. 433,325 46. 434,200
12. 433,350 47. 434,225
13. 433,375 48. 434,250
14. 433,400 49. 434,275
15. 433,425 50. 434,300
16. 433,450 51. 434,325
17. 433,475 52. 434,350
18. 433,500 53. 434,375
19. 433,525 54. 434,400
20. 433,550 55. 434,425
21. 433,575 56. 434,450
22. 433,600 57. 434,475
23. 433,625 58. 434,500
24. 433,650 59. 434,525
25. 433,675 60. 434,550
26. 433,700 61. 434,575
27. 433,725 62. 434,600
28. 433,750 63. 434,625
29. 433,757 64. 434,650
30. 433,800 65. 434,675
31. 433,825 66. 434,700
32. 433,850 67. 434,725
33. 433,875 68. 434,750
34. 433,900 69. 434,775
35.  433,925 – – – – – – – – – – – – – –

TELEOFF
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  zaznamenáva všetku rádiovú komunikáciu na území SR, 24/7 – 365 dní v roku až do 2000 GHz. Svoje statické prijímače majú umiestnené na vlastných stožiaroch, na bežných FM a DVB-T stožiaroch a možno aj na stožiaroch telefónnych operátorov. To sú tí čo ,,VŽDY POSLÚCHAJÚ“. Záznam je odosielaný do centra v BA kde je analyzovaný. Mapy FM/DVPT/BTS stožiarov si dokážete vyhľadať internete. Úrad je rozdelený na 5 krajských pracovísk štátneho dohľadu s centrami v: BA, BB, KE, NI, ZA.

Štruktúra TELEOFFu
Štruktúra TELEOFFu

TELEOFF normálne nerieši vstup do zakázaného frekvenčného pásma, ak nedôjde k silnému zarušeniu dôležitej služby alebo operátora. Ak ale budete periodicky a dlhodobo vysielať v zakázanom frekvenčnom pásme, tak Vás začnú riešiť a aktívne vyhľadávať vašu polohu. TELEOFF má meracie vozidlá Mercedes-Benz Sprinter modrej farby (tvz. AWACS). Týmito vozidlami je možné vykonávať presnejšie merania a trianguláciu polohy.

AWACS
AWACS

Ak si myslíte, že Vás ochráni neprejazdný terén, tak sa mýlite, TELEOFF Vám tam môže poslať pracovníka s ručným rádiovým vyhľadávačom, (tvz. TERMINÁTORA) a ten si Vás už porieši.

Ak Vás toto všetko tak vyľakalo, že sa rozhodnete nepoužívať rádio, ale radšej súkromný mobil, tak si to radšej rozmyslite. Všetka komunikácia vedená v sieti Globálnych systémov mobilných komunikácií (GSM) je trvalo monitorovaná bezpečnostnými a spravodajskými zložkami.  Stačí, že zahlásite jediné podozrivé slovo a celý váš rozhovor sa začne nahrávať, vrátane toho odkiaľ ste volali, komu ste volali a ako dlho ste volali. Všetky dáta o hovoroch sa oficiálne uchovávajú u operátora z dôvodu prípadných reklamácií vyúčtovania hovorného.

Zapnutý mobilný telefón neustále komunikuje v sieti GSM s najbližšími základňovými stanicami (BTS) a preto ho možno prakticky kedykoľvek lokalizovať. V teréne je lokalizácia s presnosťou na stovky metrov, ale v meste, kde je hustota BTS oveľa väčšia, je to na desiatky metrov.  A ak o Vás prejavia záujem bezpečnostné zložky, tak tie vás vďaka zariadení AGÁTA dokážu sledovať s presnosťou na metre.  Dáta o pohybe koncových staníc (mobilov) sa trvale zaznamenávajú a po určitú dobu archivujú, takže možno ľahko spätne zrekonštruovať pohyb telefónu vrátane osôb (majiteľov mobilných telefónov), ktoré sa v blízkosti sledovaného mobilného telefónu nachádzali.

Čo z toho všetkého vyplýva. Ak vyrazíte s tímom na tréning, alebo akciu do nejakého priestoru, a budete vykonávať nejakú činnosť, môže byť táto Vaša aktivita nesprávne chápaná bezpečnostnými zložkami. Dobre zvážte, kde a na čo si svoj mobil zoberiete.

NEJAKÉ RADY NA ZÁVER

 • Podľa toho v akom priestore a v akej jednotke pôsobíte a akú plníte úlohu, dobre zvážte svoj plán spojenia (frekvencie, výkon vysielača, antény … atď).
 • Nelezte do frekvenčných pásiem, v ktorých nemáte čo hľadať. Plán spojenia pravidelne obmieňajte!
 • Minimalizujte dobu vysielania, používajte rádiokomunikáciu ako poslednú možnosť, ak nemáte nič dôležité, tak dodržiavajte rádiový kľud.
 • Nehovorte otvorenou rečou! Používajte volacie znaky, kódové názvy, šifrovacie a číselné tabuľky (TR-77) a štandardizované hlásenia.
 • Nepoužívajte krkolomné a nápadné kódové názvy, vyberte si výrazy z jazyka traktoristov, technických služieb alebo taxikárov.
 • Šifrovacie kľúče, kódy a signály takisto pravidelne obmieňajte, nepoužívajte furt to isté!
 • Tvrdo dodržujte zásady COMSECu a TRANSECu!

Tento článok by sme uzavreli varovaním. Pamätajte, v éteri ste síce anonymný, ale takisto máte veľa  anonymných poslucháčov. Ak sa však vďaka neopatrnosti prezradíte, už nebudete anonymná osoba, ale konkrétna osoba, ktorá môže byť za svoje činy stíhaná. Tento postih môže mať potom dôsledky aj pre celú komunitu.

ZDROJE:
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Pár tipov ku komunikácií v étere … 
Správa frekvencií
Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS) Slovenskej republiky
Čo je to LPD / PMR?

Comments

comments