ČO JE TO MILSIM a LARP?

V tomto článku sa stručne pokúsime, Vám našim čitateľom, ozrejmiť čo vôbec znamenajú skratky MILSIM, LARP a čo si pod týmito pojmami môžete predstaviť, kedže sú na tomto portáli priam až prehnane používané.

MILITARY SIMULATION
V preklade ,,VOJENSKÁ SIMULÁCIA“ odkazuje na simuláciu ozbrojenej konfrontácie organizovanej civilnými osobami za účelom zábavy a mentálnej očisty. Existuje veľa druhov MILSIMu, Airsoft, Paintball, Reenacment a video hry. V našich končinách sa stretávame najčastejšie s formou Airsoftu, kde hráči používajú Airsoftové repliky skutočných zbraní strieľajúce 6 mm plastové guličky. [Wiki]

KTO JE MILSIM-ák?
MILSIM-ák  by mal mať základné znalosti z oblastí akými sú tímová práca, vojenská taktika, topografia, rádiokomunikáciaweapon-handling a prežitie v prírode. Mal by to človek disciplinovaný, zdatný fyzicky a aj psychicky. Takisto by mal byť pripravený obetovať vlastné pohodlie a ego za účelom splnenia úlohy. Kvalita jeho výstroje a výzbroje by mala odpovedať úlohám ktoré plní … mal by byť skoro ako skutočný vojak, samozrejme v rámci možností. Nemôže to byť človek ktorý povie svojmu veliteľovi, že kašle na nočnú stráž a radšej uprednostní naháňanie „killov“ v budove. Tiež sa nemôže psychicky zrútiť po prvej kvapke dažďa.

Príklad  MILSIM-áka z tímu 2/8 Marines, Echo Company

Nikto nespadol z neba dokonalý, a nikto nemôže tvrdit, že práve on má patent na rozum, trvá to roky usilovného študovania, trénovania, nemalé finančné investície a hlavne veľké odhodlanie aby sa človek vypracoval na kvalitnú úroveň. Rovnako ako v reálnej armáde, tak aj v  „našom hernom svete,, sú ľudia s rôznou úrovňou výcviku, sú ľudia čo sú dobrý v tom a druhý zas v onom. Je na veliteľovi alebo organizátorovi akcie aby zadelil tým správnym ľudom, tie správne úlohy … základom, je mať aspoň základy. Ak ste vo svete MILSIM-u nový a neviete kde začať, odporúčame náš článok AKO ZAČAŤ S MILSIMOM.

To čo oddeľuje MILSIM-áka od bežného hráča, ale nie sú jeho Crye Precision taktické ponožky, puška Systema PTW M4 alebo rádio TRI AN/PRC-152, ale to čo má medzi ušami, ,, musí mať jednoducho ten správny mind-set“ … Dôležité je mať triezvo-vojenské myslenie a pohlaď na situáciu. Nereagovať nelogicky a ,,akčne“. A to nielen na úrovni hráčov, ale aj na úrovni velenia a organizátorov. 

MILSIM Vás musí jednoducho baviť. 

MILSIM AKCIE
Prívlastkom MILSIM sa najčastejšie označujú verejné alebo súkromné akcie s veľmi špecifickými  podmienkami a prvkami, usporiadané s cieľom dať účastníkom pocit ako by sa účastnili skutočnej vojenskej operácie. Kvalitná MILSIM akcia väčšinou obsahuje prvky ako:

Dodržiavanie vojenskej hierarchie
Vojenské plánovanie (TLPs alebo MDMP)
– Dodržiavanie pravidiel nasadenia (ROEs)
– Striktný dresscode
– Logistické zabezpečenie
– Využívanie bojových vozidiel a iných rekvizít
Vojenskú rádio-komunikáciu
Využívanie vojenskej taktiky a stratégie
– Zadeľovanie úloh s reálnym taktickým alebo strategickým významom
– Plnenie úloh vo dne / v noci a za každého počasia

Bojové vozidlá BVP-1 a Sauer na akcií Afganistan Milovice 2014

To by bolo z tej vojenskej stránky, a čo stránka simulačná? Tá by mohla  pozostávať z niečoho takéhoto:
– Príbeh, alebo scenár založený na vojenskom konflikte
– Vojenské vystupovanie a správanie (LARP)
– Obmedzené kapacity zásobníkov a streliva
– Simulovanie strát a zranení
– Pyrotechnické efekty

Nasvetľovanie perimetra základne na akcií Afganistan Milovice 2014

… a mnohé ďalšie prvky, ktoré dotvárajú realitu a vťahujú hráča do nej. Samozrejme nie všetky prvky sú pre akciu potrebné – Najdôležitejšou časťou MILSIM akcie sú samotný hráči, práve oni svojím prístupom vytvárajú tú ,,vojenskú“ atmosféru a dodávajú hre na kvalite. V našich končinách sa za celkom dobré ,,mainstreamové“ MILSIM akcie dá pokladať český PROTECTOR od Airsoftwars a slovenské BLUE VALLEY od MFC. Viac o akciách BV sa môžete dočítať TU.

Potom tú existujú malé, väčšinou súkromné ,,hardcore“ MILSIM akcie, kde ide už naozaj do tuhého. Príprava na takéto akcie je na úplne inej úrovni. Plnia sa úlohy striktne podľa OPORDu, pochoduje sa v náročnom teréne na veľmi dlhé vzdialenosti, najlepšie za nepriaznivých poveternostných podmienok, niekoľko dní väčšinou strávite zberom a vyhodnocovaním informácií na pozorovacom stanovišti a až potom, kedy ste úplne vyšťavený, vykonáte finálny úder na objekt. Ako čerešnička na torte býva zrýchlený presun náročným terénom do bodu extrakcie, zatiaľ čo Vás prenasleduje nepriateľ. Toto bol iba jeden z mnohých príkladov …

Keďže je dnes prívlastok MILSIM všeobecne v kurze, a používa ho kde kto, aby pridal svojej akcií ten správny ,,cool“ názov, pre neznalého človeka je potom veľmi ťažké odlíšiť čo MILSIM je, a čo už nie je. 

MILSIM-ák plní úlohy vo dne – v noci a za každého počasia

Existujú akcie čisto MILSIM-ové a potom akcie s prvkami MILSIM-u, je to ako futbal, je rozdiel medzi Ligou Majstrov a víkendovým zápasom v Horných Lopachovciach.

,,V redakcii mil-sim portálu zastávame názor, že označenie akcie za Mil-Sim by nemalo byť vecou ,,módy“ alebo snahy získať vyššiu účasť, ale v prvom rade by účastníkom malo vopred naznačovať náročnosť akcie a jej herné mechanizmy, v skratke povedané, malo by im to povedať že sa skutočne jedná o Mil-Sim akciu. Neteší nás, že sa z toho pojmu stala obchodná značka. Prečo nás to neteší? Pretože sa degraduje pojem, degraduje to ostatných organizátorov a hlavne mätie hráčov. Potom sa stávajú situácie, že hráč, ktorý chodí na takéto ,,MILSIM“ akcie, príde na tvrdú MilSIM-ovku s presvedčením, že on je Mil-Simák a vie čo to je a ako sa to robí a … nezvládne to. Čo môže viesť k degradácií celej hry pre ostatných hráčov.“ 

Názor na to, čo je MILSIM a čo nie, si ale musí vytvoriť každý sám, a to študovaním, trénovaním a chodením na akcie.

LIVE ACTION ROLE PLAY
LARP – po slovensky niečo ako „živé hranie rolí“. Jedná sa o špecifický druh aktivity, kde má hráč pridelenú rolu určitej postavy, ktorú sa následne v hre snaží čo najvernejšie stvárniť. Je to niečo ako divadelná hra, avšak s tým rozdielom, že hráči nehrajú pre publikum ale sami pre seba. V týchto hrách máva väčšina postáv vytvorený charakter a herné ciele. LARP-ista by mal mať čo najvernejší ,,prevlek“, dokonale ovládať svoju postavu, poznať jej príbeh, jej históriu a správať sa aj podľa kultúry ktorú „zastupuje,,. LARP má mnoho úrovní, rovnako ako MILSIM,  LARP-ové akcie sa líšia svojou kvalitou a spracovaním.

LARP sa nám dostáva aj do MILSIM-u, kde ho väčšinou zastupujú komparzisti, ľudia ktorí hrajú rôzne postavy z domorodého/civilného obyvateľstva, pastierov, bankárov, politikov, policajtov, … atď. Títo hráči sa snažia pomocou vzájomných rozhovorov a improvizovaného hrania naplniť ciele a rozvíjať daný príbeh akcie … všetko je to hra ktorú hrajú jak pre seba, tak jeden pre druhého.

LARP hráčov na akcií Blue Valley ktorí sa hrajú na dedinčanov a jednotky ISAF

Nevinní LARP-oví pastieri na akcií Blue Valley

SLOVO NA ZÁVER
,,Priaznivci MILSIM-u tvoria možno len 10% celej airsoftovej komunity práve kvôli ich úzkoprofilovému zameraniu. Tvoriť obsah ktorý je takto úzko zameraný je veľmi náročné, či sa už jedná o články, tréningy, alebo akcie … preto si na portály nedávame servítku pred ústa a veci nazývame ich pravými menami, naše vyjadrenia sa potom niekomu zdajú príliš ofenzívne. Nikto z redaktorov milsim-portálu nedehonestuje prácu niekoho iného. Teší náš, že ľudia z rôznych Airsoftových komunít obetúvajú svoj voľný čas a prostriedky, aby skvalitnili zážitok hráčom, ale ak niekto (ne)vedome používa zavádzajúce slová len aby sa predal, vtedy od nás môžete očakávať adekvátnu odpoveď. Náš portál a celé Združenie MilSim Klubov O.Z. je otvorené absolútne KAŽDÉMU kto prejaví záujem o pomoc pri organizovaní, plánovaní a riadení MILSIM akcií/tréningov alebo účasti na nich. ,,Mnoho“ tímov už tak učinilo, naše dvere sú otvorené každému, nad nikým nelámeme palicu a nepálime mosty, u nás budete vždy vítaní.“

Redakcia milsim-portál
Ruso
SiFon
A01-CAAS
P. Williams

Comments

comments