REPORT: FUNDAMENTALS OF ROOM CLEARING

V apríli si pripravil milsim-portál v spolupráci s tímami 2nd Battalion, 8th Marines, Echo Company reenacted, S.O.D.O. 8 Handlová a Downtown Aréna Prievidza / Vietcong Vyšehradné kurz základov čistenia miestností. Kedže prišlo iba 5 účastníkov miesto pôvodných 12, bol kurz oveľa kaliteľnejší a účastníkom sa dostalo viac informácií, viac času na drillové cvičenia a osobnejší prístup.

Kurz bol rozdelený na dve časti. Prvá časť prebiehala v prednáškovej miestnosti a bola rozdelená na teoretickú prípravu a drillové cvičenia. Kurz začal o 10:00 krátkou power-pointovou prezentáciou v ktorej sa účastníci dozvedeli o taktickom pohybe a držaní zbrane v budove, o zložení útočného tímu, ako sa pohybuje po chodbách, ako sa zaisťujú križovatky, problematiku vstupného bodu a rôzne techniky čistenia miestností. Po prezentácií a krátkej pauze si účastníci na seba nahodili taktickú výstroj a začali s drillovými cvičeniami. Začínalo sa jednoducho, pohybom po chodbách v rôznych formáciách a odovzdávaní signálov a hlásení. Ku pohybu po chodbách sa následne pridali zastávky, vykrajovanie rohov, preskupovanie na opačnú stranu otvorených dverí, streľba za pohybu a strelecká technika „vysoká-nízka“ pri riešení závad/prebíjaní zbrane. Jednotlivé činnosti sa postupom času sťažovali a prevládali do drillových cvičení, pribúdali simulované kontakty s nepriateľom ktorý sa náhodne objavoval v rôznych dverách, vynútené bojové prebíjanie a závady na zbraniach. Keď mali účastníci túto problematiku zvládnutú, prešlo sa k ukážkam a nácvikom rôznych techník čistenia miestností. Tieto nácviky takisto prešli do drillových cvičení, menili sa vstupné body, vo vyznačenej „miestnosti“ pribúdali prekážky a nábytok, následne pribúdali aj ciele, ktoré za každým drillom menili svoju polohu aj s nábytkom a prekážkami. Ku najťažšej časti patrili simulácie čistenia miestností s LARP-ovými rukojemníkmi a nepriateľom, pri ktorých dochádzalo k rôznym situáciám, ku spolupracujúcom aj nespolupracujúcom rukojemníkovi, útoku nožom a sekerou, útoku ručným granátom, samovražednej veste, ku stratám na útočnom tíme, ošetrovaní ranených až ku silne nafetovanému útočníkovi ktorý šiel len veľmi ťažko zneškodniť. Za každým jednotlivým nácvikom alebo drillom nasledoval díbrif, kde boli účastníkom vytknuté nedostatky a spôsob akým ich napraviť. Prvý vyčerpávajúci deň kurzu skončil o 18:00, ale najťažšie účastníkov len čakalo.

Druhá časť kurzu prebiehala rovnako ako v roku 2016 na ihrisku Vietcong Vyšehradné od 09:00. Tu sa ku slovu už dostala aj aktuálna streľba z airsoftových zbraní. V tejto časti museli účastníci použiť všetko čo sa naučili v predchádzajúcom dni. Dvojčlenný, alebo trojčlenný tím vždy začínal na jednej strane chodby a jeho cieľom bola opačná strana, počas presunu sa im náhodne ukázal z jednej miestnosti cieľ, ktorý museli ohlásiť a zasiahnuť minimálne jednou dvojranou a následne miestnosť vyčistiť. Účastníkom boli do zásobníkov náhodne nabité rôzne počty guličiek, mohol to byť plný, alebo takmer prázdny zásobník, dôvodom bolo reálne precvičenie vynúteného bojového prebíjania a využitie techniky „vysoká-nízka“. V miestnosti sa nachádzali jak ciele, tak aj „nezúčastnené“ osoby, ktoré stáli blízko terčov, poprípade ich držali, alebo prekrývali ich časť, ak útočný tím zasiahol nejakú osobu, dostal trest. Toto sa našťastie stalo iba raz, tímu vedeným „Márom“ ktorý to pri vstupe do miestnosti napálil priamo do panvy riadiaceho s komentárom: „Sku%venej kolimátor!“. Ciele aj osoby sa v miestnosti zakaždým premiestňovali, samotné miestnosti a vstupné body sa takisto menili. Každý tím dostal čas na prípravu pred samotným drillom a druhý tím ho počas drillu pozorne sledoval, aby videl správny postup a aj nedostatky, ako v predchádzajúcom dne, po každom jednom nácviku nasledoval díbrif. Postupne sa prešlo ku najťažšej časti, ktorá sa viac-menej podobala na airsoftovú akciu, kde účastníci stáli proti riadiacim, ktorý po nich reálne strieľali a jednotlivé tímy sa s nimi museli vysporiadať a splniť úlohu. Situácie boli čím ďalej ťažšie, miestnosti a chodby sa rýchlo menili, pribudli útoky granátom, ošetrovanie ranených podľa pravidiel MAS a aj oslobodenie rukojemníka a zajatie nepriateľa ktorému zlyhala zbraň.

Ako riadiaci, musím tvrdiť že kurzy ktoré milsim-portal a s ktorými nám pomáhajú aj ďalšie tímy a organizácie, naberajú na kvalite a sú čím ďalej lepšie a lepšie, takisto aj kvalita účastníkov je čím ďalej lepšia a lepšia, mnohý na naše kurzy, alebo tréningy chodia pravidelne, aj keď nás mrzí že stále v takom malom počte, rovnako to bolo aj v tomto prípade. Účastníci boli ako špongie, nasávali nové informácie ako to len šlo, zaujímala ich problematika ktorá sa mala riešiť, vymýšľali vlastné postupy a celkovo sa veľmi snažili, hodnotiť ich môžem len výborne a verím, že budeme spolupracovať aj do budúcna. Týmto by som poďakoval účastníkom z tímov MSOT 7734, „Mythosaur“ a S.C.P.T. za ich profesionálny prístup a snahu a dúfam, že ste si odniesli kopu nových informácií ktoré vo svojom koníčku využitie. Takže ešte raz vďaka a SEMPER FIDELIS!“

Reporty od účastníkov:

,,Po prvý krát sme konečne zašli na nejaký riadny kurz. Bol to náš prvý „skutočný“ kurz a nemáme ho s ničím iným porovnať. Spočiatku nás zarazilo to, že z registrovaných 12 ľudí, dorazilo len 5.  Neskôr nám náš menší počet prestal vadiť pretože skôr zlepšil kvalitu kurzu. Náš inštruktor tak mohol dávať väčší pozor na chyby jednotlivcov.

Prezentáciu sme prešli trochu rýchlejšie (aj kvôli tomu meškaniu) a po menšej pauze sme sa vrhli na suchý nácvik. Inštruktor nám vtĺkal do hlavy to, že neexistuje iba jedna „perfektná univerzálna“ taktika a že by sme sa jej nemali držať zubami-nechtami. Naopak, povzbudzoval nás vo vymýšľaní vlastných prístupov a premýšľaní o tom ako ich vyšperkovať. Nacvičili sme, čo sa dalo. Niektorý z nás dokonca preskočili obed. Začali sme formáciami, pohybom po chodbách, prešli sme si techniky čistenia a ovládnutia miestností, prehľadávanie a zabezpečovanie osôb a okrem iného nakoniec aj trocha LARPu s drogovým kartelom. Po večernej zaslúženej grilovačke sme si v televízii zapli film Act of Valor pre inšpiráciu. Hneď po jeho skončení, asi o 23:00 sme si šli ľahnúť aj napriek tomu, že večierka bola o 24:00. Dostala nás proste únava. Na ďalší deň sme mali budíček o 7:00 a hneď po raňajkách a vyprataní chaty sme sa v konvoji presunuli do Vietcong Vyšehradné. Tam sme už strieľali „na ostro“ najskôr po terčoch a potom aj na živé ciele s nejakým tým LARPom. Nestihli sme prebrať pokročilejšie techniky, ako napríklad postup po schodoch, ale s tým sme počítali. Uvedomovali sme si, že najskôr je potrebné ovládnuť základy a potom si robiť nadstavbu. Keby sme mali riadne nacvičiť úplne všetky techniky, nestačili by nám totiž 2 dni.

Celkovo, sme si kurz veľmi užili, stretli sme pár nových ľudí, s ktorými sme si celkom rozumeli (aj po humornej stránke). Hlavne sme sa naučili veľa nových vecí, dostali sme veľmi dobrý úvod do problematiky. Za celý kurz sme zaplatili dokopy okolo 30€, čo nám prišla ako rozumná cena. Za tento kurz by sme veľmi radi poďakovali Mariňákom z 2/8 Echo Company reenacted za super inštruktáž, dvom Mariňákom z MSOT 7734 „Mythosaur“ za dobrú spoluprácu a všetkým ostatným, ktorí sa hocakým spôsobom podieľali na tomto kurze.

Tomáš Leššo, S.C.P.T. „

 

 

Comments

comments