RÁDIOVÉ HLÁSENIA

Po dlhšej dobe Vám prinášame pokračovanie článku Základy rádio-komunikácie a jej zabezpečenie tentokrát sa ale budeme zaoberať odosielaním rádiových hlásení. Existuje veľké množstvo formátov rádiových hlásení, odlišujú sa od seba poradím prenášanej informácie, obsahom, alebo množstvom prenášaných informácií, ale v podstate sú všetky rovnaké. Formát hlásenia si musí jednotka zvoliť sama, alebo ho dostane v OPORDe od nadriadeného stupňa. Podľa našich skúseností, základné rádiové hlásenia ktoré má zmysel používať v MILSIMe, sú nasledujúce:

HLÁSENIE ÚČEL
CONTACTREP Bojové hlásenie odosielané pri kontakte vlastnej
jednotky s nepriateľom
L-ACE Hlásenie o stave tekutín, munície, strát a vybavenia
SALTAREP Hlásenie o spozorovaných aktivitách nepriateľa
OCOKAREP Hlásenie o vhodnosti terénu na boj
SITREPHlásenie aktuálnej situáciu na bojisku.
METHANE Hlásenie o incidente
CASEVACREQSlúži na vyžiadanie evakuácie zranených rôznymi
spôsobmi a prostriedkami.             
IED/UXOREP Hlásenie o zistení IED (NVS) alebo nevybuchnutej
muníci,súčasne slúži aj na vyžiadanie EOD tímu.

Väčšina hlásení slúži na komunikáciu s nadriadeným stupňom, sú určené na rozširovanie spoločného situačného obrazu a na zber spravodajských informácií, na komunikáciu v malom tíme, nemajú veľmi význam. Pri ich odosielaní treba mať vždy na pamäti: „NEPRIATEĽ VŽDY POČÚVA!“, maximum informácií musí byť zašifrovaných! Hlásenie sa môže posielať s výzvou (,,správa“) ktorá prijímateľovi hovorí, aby si pripravil nejaké záznamové zariadenie, alebo bez výzvy. V príkladoch hlásení budem vychádzať z nasledujúcich tabuliek:

Účastník Volací znak
Nadriadený veliteľ HOTEL
Veliteľ jednotky DELTA-1
Prieskumný tím JASTRAB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
F U T B A L D R E S
SIGNÁL (KÓDOVÝ NÁZOV) ČINNOSŤ
TANGO Taliban
ŠMOLKO ANP
OHEŇ Kontakt s nepriateľom
TIGER Útok
HRADBA Kruhová obrana
STENA Zaujatie obrany
DOPLNENIE Doplnenie muníciou a vybavením
JEDNOTA Konsolidácia a reorganizácia
MINAS MORGUL Dedina Azarkat
MINAS TIRIT Dedina Marjah
ROHAN Dedina Nanghar Khel
OB-21 Križovatka s Pakistanom
HRUBÁ ŠEDÁ ČIARA Spevnená komunikácia
HRUBÁ HNEDÁ ČIARA Nespevnená prejazdná komunikácia
TENKÁ HNEDÁ ČIARA Nespevnená prechodná komunikácia
MALÁ NUTELA Správa šifrovaná RAMROD
SOVA SALTAREP
FAKLER OCOKA Report
POŠTA SITREP
HAVRAN CASEVACREQ
PLYN METHANEREP
SMRŤKA IED/UXO Report

CONTACTREP (HLÁSENIE O KONTAKTE S NEPRIATEĽOM) Hlásenie o kontakte s nepriateľom, tvz. bojové hlásenie, sa hlási nadriadenému stupňu pri kontakte vlastnej jednotky s nepriateľom, v skratke obsahuje informáciu v poradí: kedy; kde, kto; čo a čo si spravil. Maximum informácií musí byť kondenzovaných do pár viet, formát hlásenia môže byť nasledovný:

a) Čas kontaktu
b) Pozícia nepriateľa/hrozby (uvádza sa v súradniciach MGRS)
c) Vlastná pozícia (uvádza sa vzhľadom na orientačný bod, ako posledná možnosť sa uvádza grid)
d) Popis nepriateľa (počet & druh nepriateľa, jeho vybavenie)
e) Činnosť podniknutá nepriateľom
f) Činnosť podniknutá vlastnými silami

Situácia:
Jednotka sa v 14:45 dostala do kontaktu s družstvom Talibanu na súradniciach 12456, medzi dedinami Azarkat a Nanghar Khel, jednotka zaútočila a podarilo sa jej nepriateľa zlikvidovať. Veliteľ podáva bojové hlásenie nadriadenému.

Príklad hlásenia:
„HOTEL, tu DELTA-1. OHEŇ 14:45, GRID MALÁ NUTELA Foxtrot, Uniform, Tango, Bravo, Alfa, Lima. Moja poloha, na HRUBEJ HNEDEJ ČIARE 200 m severozápadne od MINAS MORGUL, družstvo TANGO sa presúvalo po HRUBEJ HNEDEJ ČIARE v smere ROHAN-MINAS MORGUL, vykonal som TIGER, TANGO zničené.“

L-ACE REPORT (HLÁSENIE O STAVE TEKUTÍN, MUNÍCIE, STRÁT A VYBAVENIA)
Toto hlásenie je použiteľné na všetkých úrovniach, od tímu až po čatu. Malo by sa hlásiť po každej bojovej činnosti, alebo po dlhom presune, jeho úlohou je zistiť aktuálny materiálny a zdravotný stav jednotky. Informácie v tomto hlásení je možné šifrovať vo farbách, percentách, alebo presným počtom, poprípade ich kombináciou.

Bojaschopnosť (v % – farby) Stav: Význam:
Zelená 75 % a viac        Plná sila
Oranžová 75-50 %              Obmedzená
Červená 50-25 %              Vážne Obmedzená
Čierna 25-0 %                Neefektívna

Formát hlásenia:

L-ACE report

Situácia:
Jednotka mala pri útoku straty, 1 x mŕtvy a 3 x ranený, strelcom zostali iba 2 plné zásobníky a spotrebovali 3 dymové granáty, každý strelec má menej 1L pitnej vody, jeden guľomet má neopraviteľnú závadu a veliteľ stratil laserový diaľkomer.

Príklad hlásenia:
„Jedenásty! Dvanásty! Trinásty! (tu Prvý) dajte mi LACE!“
„Tu 11., voda červená, munícia čierna, zdravie zelená, vybavenie zelená.“
„Tu 12., voda červená, munícia čierna, spotrebovaná 2 x dymovnica, mám dvoch ranených, guľomet nefunkčný .“
„Tu 13., voda červená, munícia čierna, spotrebovaná 1 x dymovnica, mám jedného mŕtveho a jedného raneného, vybavenie zelená.“
„Tu 1. rozumiem! U mňa voda červená, munícia čierna, zdravie zelená a stratil som diaľkomer.“

SALTAREP (HLÁSENIE O SPOZOROVANÝCH AKTIVITÁCH NEPRIATEĽA)
Toto hlásenie zahŕňa v sebe všetky dôležité informácie o spozorovanom nepriateľovi, je tiež známe pod skratkou SALUTE REPORT, SALTR alebo SPOTREP. Podáva ho väčšinou jednotka, napr. ostreľovači, ktorá funguje na pozorovacom stanovišti (OP-čku). Formát je nasledujúci:

SALTAREP

Situácia:
Tím ostreľovačov na pozícií 50 m východne od križovatky s Pakistanom, spozoroval 29.8. 2019 o 14:30 družstvo Talibanu na súradniciach 123456, ako sa presúvajú smerom na dedinu Azarkat a budú posielať SALTAREP.

Príklad hlásenia:
„DELTA-1 tu JASTRAB, správa SOVA, príjem.“
„JASTRAB tu DELTA-1, som pripravený, príjem.“
„DELTA-1 tu JASTRAB,
Line Alfa, 6 x TANGO, v civilnom oblečení s postrojom, hnedý pakul a červené arafatky, vyzbrojený AK-47 a RPG.
Line Bravo, na presune po HRUBEJ HNEDEJ ČIARE.
Line Charlie, GRID MALÁ NUTELA Foxtrot, Uniform, Tango, Bravo, Alfa, Lima, presúvajú sa smerom na MINAS MORGUL.
Line Delta, MALÁ NUTELA Tango, Siera, Uniform, Alfa, Bravo, Foxtrot.
Line Echo, moja poloha 50 východne od OB-21, zostávam na pozícií a pokračujem v pozorovaní, potvrď prijatie správy, príjem.“
„JASTRAB tu DELTA-1, SOVU som prijal, príjem.“

VČ prijíma SALTAREP od ostreľovačov
VČ prijíma SALTAREP od ostreľovačov


OCOKA REPORT (HLÁSENIE O VHODNOSTI TERÉNU NA BOJ)
Hlásenie určené hlavne pre prieskumné jednotky ktoré podporujú „hlavné sily“. Toto hlásenie je dôležité pre veliteľa jednotky ktorý plánuje vykonanie nejakej operácie (a postupuje podľa METTTC) v neznámom priestore. Formát je nasledujúci:

OCOKA report

Situácia:

Veliteľ jednotky nasadil dvojicu ostreľovačov do OP v záujmovom smere na parkovisko-Marjah, tí mu po odpozorovaní posielajú OCOKA report.

Príklad hlásenia:
„DELTA-1 tu JASTRAB, správa FAKLER, príjem.“
„JASTRAB tu DELTA-1, som pripravený, príjem.“
„DELTA-1 tu JASTRAB,
Line Oscar, severne od parkoviska otvorené pole. V smere parkovisko-MINAS TIRIT-severozápad, otvorený terén so suchou trávou a krovinami. Na severe MINAS TIRIT riedky les. Na čiare severozápad – MINAS TIRIT – Juhozápad stromy s krovinami. Pod otvoreným terénom na juhozápade údolie, skrytý priestor.
Line Charlie, na otvorenom teréne vysoká tráva a riedke kroviny, väčšinou šípky. Na severe MINAS TIRIT riedky les do ktorého hĺbky nevidím. Na juhozápade to, údolie do ktorého z MINAS TIRIT nie je vidno.
Line Oscar 2, žiadne.
Line Kilo, stromy s krovinami na čiare severo-západ – MINAS TIRIT – Juho-západ.
Line Alfa, v smere parkovisko MINAS TIRIT vedie HRUBÁ ŠEDÁ ČIARA ktorá v MINAS TIRIT prechádza do HRIBEJ HNEDEJ ČIARY, v rovnakom smere 60 m juho-západne HRUBÁ HNEDÁ ČIARA ktorá vedie od základne a  stáča sa na MINAS TIRIT. 150 m pred MINAS TIRIT je TENKÁ HNEDÁ ČIARA ktorá odbáča z HRUBEJ ŠEDEJ ČIARY na západ do lesa. Potvrď prijatie správy, príjem.“
„JASTRAB tu DELTA-1, prijal som FAKLER, príjem.“

SITREP (HLÁSENIE O AKTUÁLNEJ SITUÁCIÍ NA BOJISKU)
Hlásenie o taktickej situácií a stave jednotky, väčšinou sa podáva od úrovne veliteľa družstva vyššie. SITREP sa podáva po každej väčšej bojovej činnosti, v stanovených časoch, po ukončení fáz operácie alebo na vyžiadanie. SITREP v sebe v podstate spája L-ACE, bojové hlásenie a SALTAREP. Možný formát je nasledujúci:

SITREP

Situácia:
Jednotka sa presúvala na vozidlách z hlavnej základne do dediny Azarkat, cestou sa dostala do prepadu Talibanského družstva, prišla o dve vozidlá z troch, 7 mŕtvych, 5 ranených, vystrieľa väčšinu munície. Nepriateľ sa následne pokúsil zaútočiť na Azarkat, ale podarilo sa ho odraziť a zahnať späť. Jednotka zaujala obranu okolo Azarkatu spolu s ANP, ktorá prišla o 5 policajtov. Veliteľ jednotky vykonal konsolidáciu a reorganizáciu a 28.8. 2019 v 11:30 podáva SITREP nadriadenému.

Príklad hlásenia:
,,HOTEL, tu DELTA-1, správa POŠTA, príjem.“
„DELTA-1, tu HOTEL, som pripravený, príjem.“
„HOTEL, tu DELTA-1,
Line Alfa, MALÁ NUTELA Uniform, Uniform, Bravo, Foxtrot, Bravo, Alfa, Uniform, Golf, Uniform, Siera.
Line Bravo-1, oranžová, sedem mŕtvych a päť ranených.
Line Bravo-2, čierna, 2 x zničené vozidlo.
Line Bravo-3, červená.
Line Bravo-4, zelená.
Line Charlie-1, neznáma.
Line Charlie-2, družstvo TANGO v civilnom oblečení s ľahkými vestami, vyzbrojený AK-47 a RPG.
Line Charlie-3, vykonali na mňa prepad, následne vykonali TIGER na MINAS MORGUL, podarilo sa ich odraziť, stiahli sa na východ.
Line Charlie-4, pravdepodobne vykonajú JEDNOTU.
Line Delta-1, v MINAS MORGUL.
Line Delta-2, v mám tu ŠMOLKOV, majú 5 mŕtvych.
Line Delta-3, zaujal som STENU v MINAS MORGUL a odrazil TIGER TANGA, vykonávam JEDNOTU.
Line Echo-1, budem pokračovať v JEDNOTE a STENE.
Line Echo-2, žiadam o HAVRANA a DOPLNENIE. Potvrď prijatie správy, príjem“
„DELTA-1, tu HOTEL, POŠTU som prijal, príjem.“

CASEVACREQ (ŽIADOSŤ O ODSUN RANENÝCH)
Táto žiadosť slúži na vyžiadanie evakuácie zranených rôznymi spôsobmi a prostriedkami. Rozdiel medzi CASEVACom a MEDEVACom (zdravotníckym odsunom), je ten, že MEDEVAC obsahuje špeciálny odsunový prostriedok (vozidlo, vrtuľník) aj zo zdravotníckym personálom a vybavením, ktorý sú na túto úlohu určený. MEDEVAC vozidlo je viditeľne označené červeným krížom a jeho osádka je neozbrojená. CASEVAC môže byť v podstate hocičo. Existuje veľké množstvo formátov CASEVACREQ, príklad:

CASEVACREQ

Situácia:
Rovnaká ako pri SITREPe.

Príklad hlásenia:
„HOTEL, tu DELTA-1, správa HAVRAN, príjem.“
„DELTA-1, tu HOTEL, som pripravený, príjem.“
„HOTEL, tu DELTA-1,
Line Alfa, DELTA-1.
Line Bravo, Minas Morgul.
Line Charlie, grid MALÁ NUTELA Foxtrot, Uniform, Tango, Bravo, Alfa, Lima.
Line Delta, DELTA-1.
Line Echo, 3 x Alfa a 2 x Bravo.
Line Foxtrot, žiadam 1 x nosítka a doplniť 4 x škrtidlo a 7 x obväz.
Line Golf, možné TANGO v oblasti, mám spravenú HRADBU, kryjú nás ŠMOLKOVIA.
Line Hotel, oranžová dymovnica a vlastné jednotky.
Line India, žiadna.
Line Juliet, otvorený priestor 50 x 50 m, pretína ho v smere východ-západ HRUBÁ HNEDÁ ČIARA, bezpečný prístup zo západnej strany. Potvrď prijatie správy, príjem“
„DELTA-1, tu HOTEL, opakuj Line Golf, príjem.“
„HOTEL, tu DELTA-1, opakujem. Line Golf, možné TANGO v oblasti, mám spravenú HRADBU, kryjú nás ŠMOLKOVIA. Príjem“
„DELTA-1, tu HOTEL, HAVRANA som prijal, príjem.“

METHANE REPORT (HLÁSENIE O INCIDENTE)
Jedná sa v podstate o univerzálne hlásenie, ktoré dokáže nahradiť všetky ostatné hlásenia spomenuté v tomto článku a mnoho ďalších. Formát hlásenia je nasledujúci:

METHANE report

Situácia:
Rovnaká ako pri SITREPe.

Príklad hlásenia:
„HOTEL, tu DELTA-1, správa PLYN, príjem.“
„DELTA-1, tu HOTEL, som pripravený, príjem.“
„HOTEL, tu DELTA-1,
Line Alfa, DELTA-1.
Line Bravo, MINAS MORGUL.
Line Charlie, družstvo TANGO vyzbrojený AK-47 a RPG, vykonali na mňa prepad, následne vykonali TIGER na MINAS MORGUL, v MINASE som zaujal STENU a TANGO som odrazil, stiahli sa na východ. Momentálne vykonávam JEDNOTU.
Line Delta, v MINASE nepriateľsky naladený civili, potencionálne TANGO v oblasti.
Line Echo, HRUBÁ HNEDÁ ČIARA v smere východ-západ z mojej 6. hodiny.
Line Foxtrot, mám sedem mŕtvych, a päť ranených, z toho 2 x Alfa a 3 x Bravo.
Line Golf, oblasť pokrytá vlastnými silami a ŠMOLKAMI, žiadam HAVRANA pre ranených, a o DOPLNENIE. Potvrď prijatie správy, príjem.
„DELTA-1, tu HOTEL, PLYN som prijal, príjem.“

IED/UXOREP (HLÁSENIE O ZISTENÍ IED/NVS A NEVYBUCHNUTEJ MUNÍCIE) 
V rámci C-IED taktiky 5C (Confirm, Clear, Call, Cordon, Control) podáva veliteľ jednotky ktorá objavila IED nadriadenému. Formát hlásenia je nasledujúci:

IED/UXO report

Situácia:
Pri konsolidácií a reorganizáciu objavila v čase 11:45 jednotka v Azarkate IED hneď vedľa hotelového stanu, veliteľ vykonáva 5C a podáva hlásenie.

EOD tím prijíma ústny IED/UXO report
EOD tím prijíma ústny IED/UXO report


Príklad hlásenia:

„HOTEL, tu DELTA-1, správa SMRŤKA, príjem.“
„DELTA-1, tu HOTEL, som pripravený, príjem.“
„HOTEL, tu DELTA-1,
Line Alfa, MALÁ NUTELA Uniform, Uniform, Alfa, Lima, Bravo, Alfa, Uniform, Golf, Uniform, Siera.
Line Bravo, GRID MALÁ NUTELA Foxtrot, Uniform, Tango, Bravo, Alfa, Lima, 1 m vľavo na HRUBEJ HNEDEJ ČIARE od západného rohu hotela v MINAS MORGUL.
Line Charlie, DELTA-1, vlastné jednotky na východnom vchode MINAS MORGUL.
Line Delta, jedna hnedá kartónová krabica 30 x 30 x 30 cm , s čiernym arabským popisom, oblepená baliacou páskou, z vrchnej strany vedú dva čierne vodiče do mobilnému telefónu prilepenému na vrchu, zo spodnej strany vedie zelený vodič do zeme. Krabica nie je maskovaná.
Line Echo, neuvádzam.
Line Foxtrot, hotel v MINAS MORGUL a severná HRUBÁ HNEDÁ ČIARA.
Line Golf, nie som schopný pokryť priestor severne od MINAS MORGUL.
Line Hotel, stiahol som čatu 150 m východne za vozidlá, a vytvoril kordón na západnom vstupe, evakuoval som civilistov z hotela a určil ŠMOLKOV na vytvorenie kordónu na východnom vstupe.
Line India, P1. Potvrď prijatie správy, príjem.“
„DELTA-1, tu HOTEL, SMRŤKU som prijal, príjem.“

NEJAKÉ TYPY AKO SI PRIPRAVIŤ ODOSLANIE HLÁSENIA

  • Dohodnite si v jednotke stály formát hlásení
  • Hlásenia si vytlačte a zalejte do fólie. Fóliu prebehnite jemným šmirgľom aby sa na ňu dalo písať ceruzkou (dá sa ľahšie zmazať ako fixka!)
  • Vyrobte si brožúru hlásení, ktorá bude spojená šnúrou s ceruzkou a gumou
  • Najprv vyriešte situáciu a až potom posielajte hlásenie!
  • Hlásenie si vždy vypíšte!
Príklad kartičky hlásení

ZDROJE:
VOJENSKÁ TAKTIKA, Vysokoškolská učebnica, Peter SPILÝ, Michal HRNČIAR; ISBN 978-80-8040-471-0
FM 24-18, TACTICAL SINGLE CHANNEL RADIO COMMUNICATIONS TECHNIQUES
FM 6-02.53 TACTICAL RADIO OPERATIONS
FM 101-5-2 U.S. ARMY REPORT AND MESSAGE FORMATS 
https://community.bistudio.com/wiki/Radio_Comms
CZK – TR-77 (tabuľka radistu)
https://www.diverzanti.cz/cl_radio

Comments

comments

Jedna odpoveď na „RÁDIOVÉ HLÁSENIA“

Nie je možné pridávať komentáre.