Operation: NOMAD Pohľad prieskumného tímu Alfa na +24hod mil-sim akciu

2019, východ Slovenska

Naše zoskupenie bolo nasadené do operácie Nomad do úlohy prieskumného družstva Alfa. O sile troch operátorov (veliteľ, medik/radista, strelec) sme vysadení na južnej hranici operačnej oblasti (OA). Zahajujeme postup severne, s cieľom dosiahnuť oblasť kontrolných bodov. Približne po hodine sa pohybujeme v okolí bodu 4, kde nahlasujeme vhodné oporné postavenia zvyšným jednotkám.

Pokyny velenia požadujú vykonanie prieskumu v nárazovej zóne pred obrannou líniou, kde máme vyhľadávať nepriateľa. Nasleduje vyhodnotenie postupu, ktorý má najvyššie šance na splnenie rozkazov a zároveň ohrozí naše pozície najmenej, vzhľadom na rozmiestnenie spriatelených jednotiek. Oblúkom zostupujeme do doliny Lieskovského potoka a následne stúpame východne od kóty 923. Po obdržaní kódovanej správy meníme azimut postupu o 60° a vedení našim strelcom obsadzujeme kontrolný bod 6.

Ďalšie rozkazy hovoria o potrebe lokalizovať zásobovacie trasy nepriateľa a (alebo) jeho HQ. Postupujeme preto späť na kótu 923 s cieľom nájsť vhodný bod pre pozorovanie širšieho okolia. Táto stratégia však nie je vhodná pre hustú vegetáciu. Paralelne ostatné jednotky hlásia opakovanú aktivitu modrých okolo osy bodov 1-2-3. Opäť preto prestupujeme Lieskovský potok. Cestou objavená oblasť označená vlajočkami je velením potvrdená ako off-game.  Je niečo pred 17:00 kedy zo zálohy útočíme na kótu 862. Hoci sa nedostávame do kontaktu s nepriateľom, objavujeme jeho predsunutú základňu so zázemím. Velenie však nepovoľuje nasadenie trhavín pre neutralizovanie objektu. Uspokojíme sa preto s vojnovou korisťou v podobe plechovky radleru a sťahujeme sa do obrannej pozície.

Velením sme žiadaní o pomoc v podobe priameho úderu na jednotky protivníka, pohybujúce sa okolo kontrolných bodov  1 a 2. Vzhľadom na našu limitovanú palebnú silu ale vyhodnocujeme tento plán útoku na nepriateľa v obrannom postavení ako krajne neefektívny. Po komunikácii s velením preto ďalej pokračujeme v pátraní po HQ, tento krát v juhozápadnom cípe OA, kde rednúci les umožňuje používanie pozorovacích prostriedkov jednotlivcov. Sledujeme viaceré pohyby vozidiel, ako aj jednotlivcov nepriateľa, všetko ale potvrdené v statuse off-game. So západom slnka prichádza hlásenie o stave na frontovej línii a pláne bojových aktivít na ráno. Zakopávame sa na noc do skrytého postavenia. Vtedy ešte nevieme, že sme hľadané HQ minuli o mizerných 50 m. Nasleduje operačná porada pre vytýčenie trasy ranného postupu, počas ktorej dopĺňame energiu a snažíme sa zbaviť parazitického hmyzu z húštin operačnej oblasti (rekord drží Fufo so 17 kliešťmi na nohaviciach).

Je 02:20, keď v tme rozhýbavame stuhnuté končatiny a presúvame sa lesom k frontovej línii. Podľa očakávania sa nepriateľ na noc stiahol bližšie ku kóte Lieskovec. Zo zálohy preto obsadzujeme kontrolné body 1 a 2. Nedarí sa nám nadviazať spojenie s velením, preto prechádzame na záložné riešenie hláseniami GSM. Neskôr sa ukáže, že pri plazení sa húštinami sa nám poškodila anténa na vysielačke. Preto sa až s oneskorením dozvedáme, že spätné obsadenie bodov už nie je možné. Radista ale dekóduje správu o nutnosti zabezpečiť oblasť pádu navigačného satelitu. Pátranie po jeho troskách nás privedie na severozápadnú hranicu OA. Postup prispôsobujeme predpokladu, že určite nie sme jediní, kto po troskách pátra a zahrabaný v blate prepočítavame MGRS na GPS. Bohužiaľ vysoká deklinácia GPS v oblasti nám dá zabrať pri prečesávaní terénu. Nakoniec sú trosky predsa len vyzdvihnuté, sťahujeme sa do obranného postavenia a komunikujeme s velením.

Sme informovaní o prelomení línie kontrolných bodov a o posledných bojoch. V daný moment sa od nich ale nachádzame necelé 4 km vzdušnou líniou. Nie je preto už v našich možnostiach zasiahnuť a tak nás velenie sťahuje z OA. Dokopy sme prešli 17 km a výškovo prekonali kumulatívne stúpanie 1900 m. Misia prieskumného tímu sa o 11:00 končí krátkym debriefingom na našom HQ.     

Plusy akcie:

 • zaujímavá herná plocha, ponúkajúca pestré a meniace sa prostredie, prekračovanie potokov, lesných ciest či nekonečné možnosti maskovania.
 • Ruka v ruke s hernou oblasťou a systémom akcie idú požiadavky na topografiu a schopnosť orientovať sa v teréne.
 • možnosť vyskúšať si opäť rolu čistokrvného prieskumu a zbierať ďalšie skúsenosti.
 • systém kódovania rádio komunikácie. Na začiatku mierne zavrhovaný, no neskôr sa ukázal ako vítané spestrenie akcie a bol efektívny.
 • bočné úlohy pre prieskumné tímy
 • samotný fakt, že organizátori utiahli túto akciu v značne skromných počtoch org. tímu. Veľká pochvala!
 • velenie + organizátori reagujú na podnety od hráčov a meniace sa prostredie na bojisku
 • zabezpečené mapy, tabuľky, odvoz a dovoz z akcie mikrobusom či základné zásobovanie. Zabezpečené skutočné vedenie, ktoré menilo priebeh akcie a prijímalo rozhodnutia.  

Mínusy akcie:

 • citeľný odklon od čistého mil-simu a príklon k airsoftu. Našťastie pre naše zoskupenie sme fungovali v úlohe, kde sa nás to veľmi nedotklo
 • zmeny konceptu akcie v prípravnej fáze
 • niektoré mechanizmy akcie neboli úplne jasné a vyjasnili sa až počas akcie

Samotnou kapitolou je rola prieskumu v takejto akcii. Nepochybujem o tom, že nás naši spoluhráči museli častovať vetami ako: „Kde je ten prieskum?! Na čo sú dobrí? Čo tam robia, keď tu sa bojuje?“ Zvlášť po tom, čo sme odmietli zaútočiť v trojici na opevneného nepriateľa. Prečo? Pretože sme pracovali 8 hod. na tom, aby sme sa mu prešmykli a mohli hľadať jeho citlivé miesta. Daný útok by s najväčšou pravdepodobnosťou znamenal naše vyradenie, cestu na vzdialený respawn a následný recovery time. Čo vo výsledku znamená, že by sa naša misia prieskumníkov skončila. Pokračovať môžeme v úlohe bežných pešiakov, pretože sa už nestihneme opäť dostať na pozície, z ktorých nás odvolali.

Prieskumné jednotky sa úzko spájajú s milsimom. Tempo pohybu prieskumníkov je výrazne iné, ako dynamické presuny z respawnu do priameho stretu s protivníkom airsoftového charakteru. Peší prieskumníci postrádajú zázemie ako „báza, respawn, off-zóne“. Zbrane, ktoré nosia, sú poslednou možnosťou ich obrany, pretože „ich“ víťazstvo v skutočnosti závisí od ich schopnosti pohybu oblasťou pôsobenia a zberu informácií. A tomu je priamo úmerná aj hodnota, ktorú majú pre svoje velenie.

Naša úloha na tejto akcii nebola ľahká. Nájsť nepriateľské HQ, predstavované jedným človekom, ktorý sa navyše pohybuje, a to celé v hustom lese o ploche niekoľko km2. Lepšie na tom neboli ani supply pointy predstavované ukrytými krabicami so zásobami.  Občas možno chýbal kus šťastia, občas sme správnymi miestami prešli v nesprávnom čase. Do budúcna asi budeme musieť zvažovať nasadenie prostriedkov plošného prieskumu pre zefektívnenie našej činnosti.

Na akcie organizované kolektívom Milsim-portálu sa ale nechodí si oddýchnuť, ani sa sťažovať. Chodí sa tam po skvelé zážitky a cenné skúsenosti :)

Starky

AK RYS SNV & TF MAXSOC

Comments

comments