Mission: PONTEM

Ako sme už skôr avizovali, pre stúpajúci záujem o obsahovo atraktívnejšie akcie a tréningy sme sa rozhodli pripraviť 12h formát akcií s názvom Mission. Od našich akcií Operation sa budú tieto misie líšiť hlavne dĺžkou trvania, ktorá by nemala presahovať 12 hodín. Svojou podstatou sa má jednať o krátku akciu, alebo tréning, od ktorej je možné okrem precvičenia drilovaných vecí očakávať aj zábavu. Výhodou je aj menšia organizačná náročnosť, preto bude možné tieto misie pripraviť častejšie, ako 24+ hodinové akcie, ktoré aktuálne zvládame v priemere raz ročne.

MISSION: PONTEM

O čo pôjde v našej prvej misii „Pontem“ ? Jedná sa o tréningovú misiu, ktorá ma simulovať nočnú prepadovú akciu s cieľom zneškodniť strategicky dôležitý objekt nepriateľovej infraštruktúry. Po úspešnom zneškodnení objektu je dôležité, aby tím bezpečne opustil oblasť.

Operačný námet
Naša rozviedka dostala informáciu o možnej výrobe chemických zbraní v jednej z chemických tovární v susednom štáte, ktorý už dlhšie podozrievame z tichej podpory nášho nepriateľa. Je pravdepodobné, že čoskoro plánujú vyslať železnicou zásielku s chemickými zbraňami do Novej Javoriny a preto sme sa rozhodli konať. Satelitný prieskum ukázal, že v oblasti sa naozaj nachádza podozrivá továreň s napojením na novovybudovanú železničnú sieť.

Z leteckých záberov sa nám podarilo identifikovať niekoľko dôležitých objektov, benzínové stanice, letisko a rozlíšiť cestnú a železničnú infraštruktúru. Dôležitým zistením pre nás je, že železnica prechádza riekou. Železničný most sme určili ako najjednoduchšie miesto útoku.

Naším analytikom v spolupráci s operatívcami z terénu sa podarilo identifikovať dôležité objekty infraštruktúry.

Fáza A
V prvej fáze okamžite vysielame na miesto prieskumný tím, ktorého primárnou úlohou bude vykonať prieskum železničného mosta a prieskum samotnej oblasti so zameraním na prístupové a únikové cesty. Hĺbku a priechodnosť rieky, prípadne možnosti jej splavenia raftom alebo kajakom. Analýzy terénu a (OAKOC) a nepriateľa v oblasti (SALUTE). Dôležité je vyhotovenie dostatočne kvalitných fotografií pre prípravu útočnej operácie. Túto úlohu si zobral na starosť team TF MAX SOC a vykoná ju samostatne počas prvých 12h.

V oblasti je očakávaná prítomnosť strážnych jednotiek, nakoľko sa tam nachádza okrem dôležitej infraštruktúry a chemickej továrne aj letisko. Velenie operácie bude zabezpečovať HQ ZMK, pod ktoré bude okrem TF MAX SOC spadať aj podporná prepravná jednotka.

Prieskumná jednotka počas presunu

Fáza B
Druhou fázou bude dôsledné vyhodnotenie informácií získaných prieskumnou jednotkou a následne príprava útočnej operácie. Fáza B prebehne v zázemí na štábe ZMK, kde sa pripraví plastický stôl, všetky dostupné mapové podklady a fotografické zábery. Ak to dovolí čas, jednotky vybrané pre túto misiu si ešte precvičia najdôležitejšie činnosti, na ktorých bude stáť úspech misie.

Práca na štábe počas príprav plánu

Fáza C
Poslednou fázou je samotné prevedenie útoku podľa vopred pripraveného plánu. Aktuálne k samotnému prevedeniu sami nemáme viac informácií a preto budeme našich čitateľov a záujemcov informovať priebežne po každej uskutočnenej fáze.

Na pozíciu útočného tímu aktuálne prebieha výber. Ako bolo uvedené počas avíza, celá táto misia bude VIP, prioritne pre členov ZMK a účastníkov našich akcií, tréningov a kurzov. Po odskúšaní modelu 12h akcií typu Mission by sme ich radi zaviedli do praxe. Tak isto stále platí ponuka pre záujemcov pripraviť podobné misie podľa požiadavok.

Comments

comments